Nefertum

"Zijn wie je werkelijk bent"

Higher Self – Connect with Spirit

Boodschappen en energie van je Hogere Zelf  die je begeleid op jouw levenspad om voorbij je persoonlijkheid te ontdekken wie je werkelijk bent en welke stappen je mag zetten op jouw eigen evolutiepad. 

Met deze inwijding herstel je niet alleen het contact met je Hogere Zelf maar ook het contact met Vader/Moeder/God de Bron en het universum. Via je Hogere Zelf kom je daardoor ook weer in contact met Universele informatie en heb je de mogelijkheid om deze rechtstreeks via jouw Hogere Zelf te downloaden. 

Deze herverbinding zal je helpen bij jouw spirituele, emotionele en persoonlijke ontwikkeling en je intuïtie en je dieper weten vergroten. En zorgt er ook voor dat je op een veilige manier contact kunt leggen met de Opgestegen Meesters en Engelen.

Centrale Bron van jouw Evolutiepad

Je kunt je Hogere Zelf beschouwen als een ziel of Monade die verlichting heeft bereikt door eigen inspanningen op het eigen evolutiepad. Het is zich volledig bewust van de accumulatie van alle ervaringen van elke incarnatie die je als ziel heb gemaakt gedurende alle levens. Het weet precies waar het staat en wat er nodig is. 

Het is zich ook bewust van alle lessen die nodig zijn om volledige zelfrealisatie te bereiken en is als een kaart waarop de wegen die ons naar onze bestemming leiden goed bekend zijn. Je Hogere Zelf kent het hele pad van evolutie terug naar zichzelf, en weet precies hoe hij verder in de goede richting moet gaan en is daarmee je eigen reisleider en reismanager!

Met dit in gedachten kun je je Hogere Zelf beschouwen als een geweldige bron voor persoonlijke groei. Het is in feite de centrale bron van jouw eigen evolutiepad. Het kent je volledige geschiedenis van vorige levens en je huidige punt van ontwikkeling, maar de mate waarin we deze bron gebruiken, is volledig naar eigen keuze. Het Hoger Zelf volgt – net als de engelen, aartsengelen en geascendeerde meesters – de Wet van de Vrije Wil. Het vertelt ons nooit wat we moeten doen en geeft nooit bevelen, maar het wacht op de roeping.

Wat is het Hogere Zelf

We hebben allemaal een Hogere Zelf, ook wel je IK BEN Aanwezigheid of je I AM Presence genoemd. Het is het Hogere deel van jezelf, van jouw ziel. Voordat je incarneert, splitst de ziel zich op in 2 delen, waarbij het ene deel in je lichaam incarneert en verbonden is aan je lichaam en het andere deel verblijft in een hogere energie. Soms is de ziel nog niet of niet volledig geïncarneerd in je fysieke lichaam. Ook is het mogelijk dat door trauma zielendelen verloren gaan of zich afsplitsen.

Je hogere Zelf werkt samen met jouw eigen spirituele team en ondersteunt en leidt je zodat je de juiste keuzes maakt in het leven hier op Aarde en die stappen zet die kloppen voor jou. Ze helpen je wanneer je in nood bent en het nog niet de bedoeling is dat je het leven verlaat. En omdat je in nauw contact staat met je Hogere Zelf is het ook de stem van je intuïtie.

We hebben een bijzondere connectie met onze hogere zelf, maar vaak deze is bij onze geboorte en de indaling op aarde verstoord geraakt. Dan neemt het Ego de taak van het Hogere Zelf over. 

Door weer bewust in contact te treden met je Hoger Zelf zal je verbinding en daarmee ook je intuïtie sterker worden, zul je je Ware Zelf steeds beter leren kennen en steeds meer gaan leven zoals het bedoeld is en omschreven in je eigen Zielenplan. Je zult met deze inwijding ook steeds meer energie van je Hogere Zelf kunnen toelaten als ook informatie kunnen downloaden vanuit het Universum.

De inwijding

De energie van deze inwijding brengt je de boodschappen en energie van jouw Ziel en de Bron. Door je dagelijks af te stemmen op je Hogere Zelf en de energie te activeren en binnen te laten, haal je meer van jezelf en je eigen potentieel naar binnen.

Het resultaat dat je behaalt is hiermee mede afhankelijk van je eigen inspanningen en de tijd die je hieraan besteedt. 

Inwijding aanvragen

Je kunt deze inwijding aanvragen door mij een mailtje te sturen via info@nefertum.nl of je drukt op onderstaande button. Je ontvangt de inwijding op afstand op een afgesproken tijdstip of via een ChiBall, in dat geval zet ik de inwijding voor je klaar en kun je deze zelf tot je nemen op een moment wanneer jou dat uitkomt. 

Je ontvangt duidelijke instructies via de mail, de originele Engelstalige handleiding, een eigen vertaling  en een certificaat. De kosten voor deze energie uitwisseling door middel van een afstandsinwijding bedragen € 40,-. De kosten voor een inwijding in een Chi ball bedragen € 25,-.  

fractal-ga6dadf3a1_640