Nefertum

"Zijn wie je werkelijk bent"

Groepsactivaties – Inwijding & Heling 07-06-2023

Op woensdag 7 juni van 20.00 – 20.30 uur: Higher Self – IK BEN Activatie – Inwijding & Heling 

Boodschappen en energie van je Hogere Zelf  die je begeleiden op jouw levenspad om voorbij je persoonlijkheid te ontdekken wie je werkelijk bent en welke stappen je mag zetten op jouw eigen evolutiepad. 

Met deze inwijding herstel je niet alleen het contact met je Hogere Zelf maar ook het contact met Vader/Moeder/God de Bron en het universum. Via je Hogere Zelf kom je daardoor ook weer in contact met Universele informatie en heb je de mogelijkheid om deze rechtstreeks via jouw Hogere Zelf te downloaden. 

Deze herverbinding zal je helpen bij jouw spirituele, emotionele en persoonlijke ontwikkeling en je intuïtie en je dieper weten vergroten. En zorgt er ook voor dat je op een veilige manier contact kunt leggen met de Opgestegen Meesters en Engelen.

Centrale Bron van jouw Evolutiepad

Je kunt je Hogere Zelf beschouwen als een ziel of Monade die verlichting heeft bereikt door eigen inspanningen op het eigen evolutiepad. Het is zich volledig bewust van de accumulatie van alle ervaringen van elke incarnatie die je als ziel heb gemaakt gedurende alle levens. Het weet precies waar het staat en wat er nodig is. 

Het is zich ook bewust van alle lessen die nodig zijn om volledige zelfrealisatie te bereiken en is als een kaart waarop de wegen die ons naar onze bestemming leiden goed bekend zijn. Je Hogere Zelf kent het hele pad van evolutie terug naar zichzelf, en weet precies hoe hij verder in de goede richting moet gaan en is daarmee je eigen reisleider en reismanager!

Met dit in gedachten kun je je Hogere Zelf beschouwen als een geweldige bron voor persoonlijke groei. Het is in feite de centrale bron van jouw eigen evolutiepad. Het kent je volledige geschiedenis van vorige levens en je huidige punt van ontwikkeling, maar de mate waarin we deze bron gebruiken, is volledig naar eigen keuze. Het Hoger Zelf volgt – net als de engelen, aartsengelen en geascendeerde meesters – de Wet van de Vrije Wil. Het vertelt ons nooit wat we moeten doen en geeft nooit bevelen, maar het wacht op de roeping.

Wat is je Hogere Zelf 

We hebben allemaal een Hogere Zelf, ook wel je IK BEN Aanwezigheid of je I AM Presence genoemd. Het is het Hogere deel van jezelf, van jouw ziel. Voordat je incarneert, splitst de ziel zich op in 2 delen, waarbij het ene deel in je lichaam incarneert en verbonden is aan je lichaam en het andere deel verblijft in een hogere energie. Soms is de ziel nog niet of niet volledig geïncarneerd in je fysieke lichaam. Ook is het mogelijk dat door trauma zielendelen verloren gaan of zich afsplitsen.

Je hogere Zelf werkt samen met jouw eigen spirituele team en ondersteunt en leidt je zodat je de juiste keuzes maakt in het leven hier op Aarde en die stappen zet die kloppen voor jou. Ze helpen je wanneer je in nood bent en het nog niet de bedoeling is dat je het leven verlaat. En omdat je in nauw contact staat met je Hogere Zelf is het ook de stem van je intuïtie.

We hebben een bijzondere connectie met onze hogere zelf, maar vaak deze is bij onze geboorte en de indaling op aarde verstoord geraakt. Dan neemt het Ego de taak van het Hogere Zelf over. 

Door weer bewust in contact te treden met je Hoger Zelf zal je verbinding en daarmee ook je intuïtie sterker worden, zul je je Ware Zelf steeds beter leren kennen en steeds meer gaan leven zoals het bedoeld is en omschreven in je eigen Zielenplan. Je zult met deze inwijding ook steeds meer energie van je Hogere Zelf kunnen toelaten als ook informatie kunnen downloaden vanuit het Universum.

Inwijding en heling

De energie van deze inwijding brengt je de boodschappen en energie van jouw Ziel en de Bron. Door je dagelijks af te stemmen op je Hogere Zelf en de energie te activeren en binnen te laten, haal je meer van jezelf en je eigen potentieel naar binnen. Het resultaat dat je behaalt is hiermee mede afhankelijk van je eigen inspanningen en de tijd die je hieraan besteedt. 

Deze activatie is een heling en inwijding tegelijkertijd waarbij je volledig in overeenstemming met je eigen IK BEN en de IK BEN van de Bron negatieve energie mag laten loskoppelen en positieve energie mag toelaten vanuit mijn verbinding met de 25e dimensie voorafgaand aan de inwijding zelf. Dat maakt dat de inwijding en heling nog krachtiger wordt en je nog meer kan loslaten, helen en toelaten van je Hogere Zelf. 

De inwijding zorgt ervoor dat je zelf ook een kanaal wordt waardoor je de energie ten alle tijden kunt activeren, zowel voor jezelf als voor anderen en is enorm geschikt voor zelfheling op weg naar zelfrealisatie en heelheid. Ook is het mogelijk om de inwijding weer aan anderen door te geven. Handleiding is inbegrepen.

Groepsactivatie aanvragen

Je kunt de activatie aanvragen door op onderstaande button te drukken. Kom je uit België dan kun je je aanmelden via de mail. De kosten voor deze groepsactivatie bedragen € 12,50 (in plaats van € 55,- voor een individuele en persoonlijke afstemming van een half uur).

fractal-ga6dadf3a1_640