Nefertum

"Zijn wie je werkelijk bent"

Privacy verklaring

Nefertum verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Beroep
 • Gezinssituatie

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Nefertum verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling of voor de behandeling van uw kind. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens en klachten(patronen). Ik verwerk deze gegevens in een dossier of digitaal om mijn diensten als therapeut uit te kunnen voeren, voor het versturen van facturen en voor mijn wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering.

Waarom we gegevens nodig hebben

Nefertum verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om u  te kunnen bellen of mailen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • voor de uitvoering van mijn werkzaamheden als therapeut en het inzetten van de juiste dienst(en)
 • voor het afhandelen van facturen en betalingen
 • voor hernieuwd contact en / of vervolgafspraken
 • om te voldoen aan de polisvoorwaarden van de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering.

Hoe lang we gegevens bewaren

Nefertum zal al uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de bewaartermijn van 7 jaar, om te kunnen voldoen aan de polisvoorwaarden van de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering.

Delen met anderen

Nefertum deelt uw gegevens niet met derden tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mocht ik in de toekomst met bedrijven gaan samen werken die in opdracht van mij gegevens verwerken, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Nefertum blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Nefertum gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@nefertum.nl. Nefertum zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging                                          

Nefertum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@nefertum.nl

Contactgegevens

Wanneer je contact wilt opnemen met Nefertum, kunt je mij als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer:                                                Perikweg 121                                                                                             Postcode en plaats:                                                         7512 DP Enschede                                                                   Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel            65135679                                                                                      Telefoonnummer:                                                          06 46139177                                                E-mailadres:                                                                     info@nefertum.nl