Nefertum

"Zijn wie je werkelijk bent"

Helen met engelen energie

| Geen reacties

Als we het over Engelen hebben, denken we al snel aan gedaantes in bepaalde verschijningsvormen, met mooie gewaden en witte of kleurrijke vleugels. Sommige mensen kunnen ze zien, anderen voelen ze vooral als een aanwezigheid en weer anderen zien vooral het wellicht welbekende witte veertje dat voor hen neer dwarrelt of als boodschappen via synchroniciteit als bericht van engelen uit het hiernamaals en engelengetallen. Weer anderen voelen vooral een beschermende aanwezigheid.

Wat zijn Engelen? Welke Engelen zijn er, wat brengen ze en waarvoor kun je ze aanroepen? Hoe kun je ze inzetten om jezelf en ook anderen te helen?

Boodschappers van God

Engelen zijn boodschappers van God. Zij zorgen ervoor dat we verbonden zijn met de Hogere Koninkrijken en maken deel uit van ons bewustzijn. Als je jezelf met de Engelenrijken verbindt, is de hogere trilling en liefde van de engelen voor velen goed voelbaar! Hoe hoger je eigen frequentie is, des te makkelijker is dat afstemmen.

Er zijn ook steeds meer mensen die duidelijke berichten ontvangen, veelal via het automatisch schrift en het wordt ook gehoord. Het zijn dan vooral de Aartsengelen die hier naar voren treden en hun mensen lijken uit te zoeken om hun boodschappen te verwoorden. Bovenal kun je Engelen voelen in de energie en hen aanroepen voor heling. Dat kunnen we allemaal.

Een hoger trillend bewustzijn

Engelen worden in verband gebracht met geluk, schoonheid, vervulling, plezier, harmonie, heling, bescherming en vrede. En er wordt gezegd dat ze door de geschiedenis heen de creativiteit van de mensheid hebben geïnspireerd, denk aan schrijvers, artiesten, profeten en leiders, maar ook aan de gewone man en vrouw.

Je kunt ze vooral beschouwen als een hoger trillend bewustzijn, als goddelijke of hemelse wezens, die nooit op aarde in menselijke vorm hebben geleefd. Ze hebben geen karma en houden geen lagere trillingen vast. Ze brengen ons puur Licht en Liefde. Je hoeft jezelf er alleen maar op af stemmen.

Zelf voel ik me met name verwant aan Metatron met zijn Platina Straal, heilige Geometrie en Platina Netwerk en Sandalfon, die je helpt bij het zuiveren, balanceren en activeren van je aardesterchakra. Maar ook de energie van andere (Aarts)engelen ervaar ik als krachtig en liefdevol, waarbij ze allemaal voelbaar iets anders te brengen hebben.

Veel verschillende engelen

Er zijn vele en verschillende engelen met eigen taken en een bepaald doel. Er zijn natuurengelen die een bepaald gebied op Aarde beschermen en bewaken. Er zijn Aartsengelen zoals Michaël met zijn blauwe zwaard en Raphaël die helpt bij heling, de beschermers van de Aarde en haar bewoners. Er zijn ook Engelen die boodschappen brengen en ons begeleiden bij onze levenslessen, dat zijn de Engelen die vaak dicht bij ons staan. En dan zijn er ook nog engelbewaarders, de persoonlijke engelen die over ons waken. Er wordt gezegd dat deze reeds vanaf je geboorte bij je is en dat zij je ook weer begeleiden op weg naar het Licht. Maar er is nog veel meer.

Engelen hiërarchie

In het boek ‘The Areopagite’ geschreven door Dionysius in de zesde eeuw wordt een engelen hiërarchie beschreven: een rangorde van Engelen, als drie triades van elk drie Koren.

De eerste Triade

De eerste Triade (het eerste niveau) bestaat uit de Serafijnen, de Cherubijnen en de Tronen.

Deze engelen bevinden zich op het hoogste niveau van het Astrale en is collectief bezorgd met het Universum en de manifestatie van het Goddelijke.

De Serafijnen

De Serafijnen vormen het Engelenkoor met de hoogste rang. Deze wezens van puur licht staan het dichts bij het goddelijke en worden gezien als de engelen van puur licht, liefde en vuur. Zij zorgen ervoor dat er geen negatieve energie bij het goddelijke kan komen en doen er alles aan om dat ongerept te houden zodat het onophoudelijk blijft voortbestaan. Ze doen dit door positieve energie te scheppen op alle niveaus van de engelen en ook in de fysieke koninkrijken. Zij nemen het Goddelijke Licht in zich op en geven het door aan het volgende engelenkoor (bron: handleiding Angel of Light Intitation). 

Je kunt de Serafijnen bereiken door te bidden en te vragen. Je kunt ze aanroepen voor menselijke of planetaire problemen. Ze luisteren ook naar gebeden en rituelen die gedaan worden door groepen. De heersende Vorsten zijn de Aartsengelen Michaël, Serafiël en Metatron.

De Cherubijnen

De Cherubijnen beschermen het licht en de sterren, maar zijn er ook om de positieve energie van het goddelijke te kanaliseren. Deze engelen bestaan uit grenzeloze liefde en kennis en kunnen werken als persoonlijke beschermers. Zij houden de melkwegen in het oog en verzamelen en verdelen energie waar deze nodig is.

Je kunt de Cherubijnen aanroepen voor bescherming, kennis en wijsheid. Zij beschermen ook alle religieuze tempels, hoe groot of klein dan ook. De vorsten van de tweede Triade zijn Aartsengel Gabriël, Rafaël en Uriël.

angel-3755376_640

De Tronen

De Tronen treden op als onderzoekers voor het goddelijke. Zij scheppen, sturen en verzamelen alle uitgaande en binnenkomende positieve energie. Zij worden gezien als de veelogigen, als de brandende wielen van de Merkaba, een Heilige triomfwagen, die samen met de Cherubijnen rond de troon van God cirkelt ( bron: ‘Ontmoet de Aartsengelen en je eigen Beschermengelen’). De Tronen brengen gerechtigheid op Aarde, zij schijnen met hun licht op elke gerechtigheid en sturen helende energie naar elk slachtoffer. Hun energie wordt altijd via je beschermengel naar jou gestuurd.

Je kunt de Tronen aanroepen voor het vereffenen van problemen in relaties, zowel tussen groepen als tussen 2 personen als ook bij planetaire problemen. De heersende vorsten zijn de aartsengelen Zafiël en Orifiël.

De Tweede Triade

De Tweede Triade bestaat uit de Heerschappijen, Krachten en Deugden

De Engelen van de Tweede Sfeer zijn vooral bezorgd over de Kosmos en over de Engelen onder hen die taken toegewezen krijgen. Zij voeren opdrachten uit voor de Engelen van het Eerste Niveau.

De Heerschappijen

De Heerschappijen (ook wel de overheden genoemd) zijn de Goddelijke lijders die betrokken zijn bij het samenbrengen van het spirituele en het materiële zonder hierover de controle te verliezen. Zij bevinden zich in het gebied waar het spirituele en het fysieke niveau in elkaar overgaan. Zij zijn de orde van de wet van oorzaak en gevolg en zorgen ervoor dat mensen gelukkig en gezond zijn. Ze weerspiegelen het verlangen om boven het aardse uit te stijgen en streven naar de hoogste genade.

Je roept hen aan voor bemiddeling en beoordeling en voor Goddelijke Wijsheid. De heersende vorsten zijn de Aartsengel Zadkiël en Engel Teratel.

De Krachten

De Krachten zijn de engelen die de geschiedenis van de mensheid bijhouden. Zij beheren de natuurweten en verrichten wonderen. Zij helpen mensen gracieus en moedig te zijn en verdelen gerechtigheid en regelen chaos. Ze worden gezien als goddelijke krijgers en sturen berichten als iets of iemand er op uit is om je kwaad aan te doen.

Je kunt de Krachten aanroepen als je in de problemen zit. Ze zullen je helpen om problemen en situaties  te doorzien. Ze verdedigen je huis, je familie, je eigendom maar ook elke groep mensen die hen aanroepen om het te verdedigen en beschermen. Ze sturen je boodschappen.  De heersende vorsten zijn aarstengelen Michaël, Gabriël en Haniël.

De Deugden

De Deugden sturen voornamelijk ongelooflijk grote hoeveelheden spirituele energie naar het gezamenlijke bewustzijn van de mensheid en de planeet Aarde. Zij helpen ons om goed en kwaad van elkaar te onderscheiden, houden de wereld in balans en hebben de macht gekregen te vergeven. Ze houden van positief ingestelde mensen, die anderen proberen te helpen, te verlichten en te leiden naar harmonie. Ze werken ook met en begeleiden de energie van de 4 elementen.

Wanneer je ziek of bang bent, roep je de deugden aan. Dat kun je ook doen wanneer je bezig bent met helingwerk.

angel-2665661_640

De Derde Triade

De derde Triade bestaat uit Vorsten, Aartsengelen en Engelen

In deze derde sfeer bevinden zich de Engelen die worden beschouwd als de Engelen van de aarde. Zij zijn het meest betrokken bij de mensen en menselijke zaken. Ze werken samen met ons en onze levens.

De Vorsten

De Vorsten begeleiden de wereldleiders op Aarde en helpen bij het nemen van de juiste beslissingen. Het zijn de beschermers van landen, steden, dorpen en grote groepen. Ze werken toe naar herstel over de hele wereld. Je kunt ze terugvinden op plaatsen waar mensen samenkomen en samen werken. Ze gaan ook over de voortgang in het Onderwijs, beslissingen nemen en plezier maken.

Samen met de beschermengelen werken ze aan de bewustwording van de individuele verantwoordelijkheid van de mensen.

Je kunt ze aanroepen in het belang van uitstervende diersoorten, bij onvoldoende leiderschap of regelingen in wat voor vorm dan ook in het belang van mensenrechten en bij discriminatie.

De Aartsengelen

De Aartsengelen zijn de boodschappers van God. Dit zijn de Engelen die het vaakst door mensen worden waargenomen. Ze kunnen bij verschillende niveaus horen, maar ze genieten er vooral van om met mensen bezig te zijn, waar en wanneer ze maar kunnen. Ze worden beschouwd als een speciale Eenheid in de Koninkrijken der Engelen. Zij kanaliseren positieve energie van het fysieke naar het goddelijke en van het goddelijke naar het fysieke. De vorsten zijn de Aartsengelen Michaël. Rafaël, Gabriël en Urië.

De Aartsengelen zijn ook bedienend en behulpzaam aan de welbekende 7 Stralen. Je leest er hier meer over.

De Engelen

En tot slot zijn er de Engelen. Dit zijn de Engelen die ons werden toegewezen, zoals onze Beschermengelen. Zij zijn het meest bij de mensheid betrokken en begeleiden ons tijdens al onze reïncarnaties op Aarde.  Zij begeleiden en beschermen ons en helpen ons door de transformatie heen van dood en geboorte.

Ze helpen ons met het volbrengen van onze goddelijke plannen, verdedigen ons en beschermen ons en roepen de krachten op van ander engelen wanneer we dat nodig hebben. De heersende vorst is de Engel Adnachiël.

Ze komen niet zomaar, ze willen aangeroepen worden

Als je Engelen wilt aanroepen voor hulp en begeleiding bij problemen of voor heling, dan zul je er altijd om moeten vragen. Daarbij is het handig om duidelijk te zijn en zeker over wat je vraagt. Vanzelfsprekend vraagt het ook om zuivere bedoelingen.

Ze wijzen je graag de weg als je daarom vraagt, bijvoorbeeld in je gebed, ritueel of meditatie. Ze zullen je echter nooit zeggen wat je moet doen. Je hebt altijd een vrije wil. Engelen leiden je vooral door kennis door te geven.

En als ze zichtbaar komen, verschijnen ze altijd in een vorm die voor jou het meest aanvaardbaar is. Daarom is een verschijning nooit hetzelfde en voor iedereen anders.  Maar één ding is duidelijk: ze willen je helpen. En door ons te helpen kunnen zij zelf ook – net als wij – vooruitgang maken op hun eigen pad.

Hoe hoger je eigen trilling

Engelen energie wordt vooral gevoeld als enorm zacht, liefdevol, steunend, helend en hart openend.  Het brengt je harmonie schoonheid, geluk, vervulling, plezier, heling, bescherming en vrede. In geval van boodschappen brengt het je helderheid en wijsheid, zodat je op basis daarvan je eigen keuzes kunt maken.

Hoe hoger jouw trilling wordt, des te beter wordt ook je afstemming en communicatie. In principe is dit je eigen vermogen om je af te (leren) stemmen op de frequenties van de Hoge Engelenrijken.

Ik werk zelf graag met engelen energie, die laat ik in mijn meditatie eerst binnenkomen als ik die behoefte voel. Soms stem ik me specifiek ergens op af. Op die momenten dat ik volledig ontvankelijk ben, is het ook mogelijk om te communiceren en vragen te stellen. Meestal zie ik dan een engel in een mensengedaante, met of zonder vleugels. Ze omhelsen mij en troosten mij als ik dat nodig hebt. Ze geven antwoord op vragen en reiken helingtools aan. De antwoorden komen dan altijd sneller dan ik zelf kan bedenken. Soms lees ik later ergens anders weer terug. Als je gaat nadenken, bemoei je jezelf er te veel mee. 

Het is echt oppassen dat je het niet zelf gaat invullen, maar dat je echt open en stil bent. Dan komt de informatie tot je, kun je horen of weten en misschien ook zien. In de stilte komen de antwoorden, soms ook als bewustzijn op een later moment. Heb vertrouwen dat als je er om hebt gevraagd, dat het komt. Altijd. Hoe dan ook. 

ray of the heart 2 wm

Engelen energie aanroepen

Je kunt zelf altijd engelenhulp aanroepen, voor hulp en heling dus. Als je dat lastig vindt, kan een inwijding jou een toegang bieden. Daarmee wordt de weg voor je vrijgemaakt (je kanalen geopend) en is het makkelijker om jezelf te openen voor de energie zodat je deze ook daadwerkelijk voelbaar kunt ontvangen. Tegelijkertijd is die inwijding ook nog eens enorm helend. Daarna kun je de energie t.a.t. weer aanroepen om verder te helen. 

Lichtwerkers zijn vaak beter afgestemd met hun gevoelens en werken nauw samen met energietrillingen, waardoor zij ook vaak de aanwezigheid van Engelen kunnen voelen in plaats van te zien. Ook door het voelen van de pure Engelen Resonantie. Een bezoekje van een engel gaat vaak gepaard met de geur van bloemen, een licht briesje of prachtige muziek. Maar vaak is het vooral het gevoel van hun pure zuivere energie van liefde die over je heen wrijft. Hoe hoger je bewustzijn en afstemming zijn, des te beter is het contact met de energie.

Engelen zijn de kloof tussen Aarde en het Goddelijke

Om engelen in je leven te hebben hoef je er alleen maar om te vragen. De trilling van je gedachte en gebed wordt als energie naar uit Universum en de Hogere Koninkrijken uitgezonden en zullen beantwoord worden wanneer de Engelen oversteken om bij jou te zijn.

Het zal prettig zijn om daarbij de Hiërarchie ook weer los te laten en erop te vertrouwen dat de juiste engelen energie voor jou aangeroepen wordt en aantreedt, zonder te veel in het denken terecht te komen. Tenzij je bijvoorbeeld bewust werkt met de Aartsengelen voor een heel specifiek doel of bepaalde helende energie.  

Hoe dan ook: de Engelen verlangen naar onze ontwaking en helpen jou daar graag bij. Het gezamenlijke bewustzijn van de Aarde zal daarbij een hogere trilling krijgen wanneer we op zoek zijn naar antwoorden. Op die manier helpen de Engelen de kloof tussen de aarde en het goddelijke te overbruggen.

Oermoeder groepsheling op 23 maart van 20.00 tot 21.00 uur

Op 23 maart reist de Oermoeder ook af naar de engelenrijken, waarin je in het Oermoederveld aangevuld met Sekhem Seichim eerst activaties vanuit de Atlantis Gaia Trilogie ontvangt voor een helende verbinding met de Bron en Moeder Aarde en jezelf mag vullen met de levenselixer vanuit de Kern van Moeder Aarde aangevuld met Shamballa 999 uit de hoogste Engelenrijken. Daarna ontvang je diverse Engelenafstemmingen én als afsluiting een Engelen heling vanuit de La Ho Chi van het 13e Octaaf.

Ben jij er ook bij? Je kunt je aanmelden via deze pagina.

Inwijdingstips

 

NB Met dit schrijven heb ik me met name laten inspireren door de handleiding van de Angel of Light Initiatie en het boek van Annelies Hoornik ‘Ontmoet de Aartsengelen en je eigen Beschermengelen’ voor wat betreft korte aanvullingen op de Engelen Hiërarchie.

Geef een antwoord

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.