Nefertum

"Zijn wie je werkelijk bent"

Leven in Overvloed

| Geen reacties

Een Leven in overvloed is voor veel mensen geen vanzelfsprekendheid. Vaak wordt er dan vooral aan financiële overvloed gedacht waarvan we een tekort hebben, maar overvloed is zoveel meer dan alleen geld. Als het over Overvloed gaat, gaat het ook over Liefde, over je Gezondheid, je Geluk en Welzijn.

Waarom leven we niet massaal in Overvloed, terwijl er voldoende is en het veld te allen tijde beschikbaar is voor iedereen. Waar heeft dat mee te maken en hoe kunnen we dat anders doen?

pretty-girl-g22210105b_640

We hebben allemaal tekorten

We kunnen er echt niet om heen en we hebben echt allemaal te maken met te korten, maar wel allemaal in een andere verpakking en vanuit een andere basis. De één leeft echt in armoede en vanuit werkelijke financiële te korten, de ander leeft misschien dan wel vanuit financiële overvloed maar kan op andere vlakken (ernstig) te kort komen of misschien zelfs leven vanuit angst om alles te verliezen of vanuit een beeld dat je voor de buitenwereld wilt neerzetten waardoor je waardering en goedkeuring ontvangt.

In het kort gezegd zou je kunnen stellen dat er tekorten ontstaan door financiële tekorten in je jeugd, door tekort aan aandacht, liefde en andere emotionele tekorten én door een gebrek aan liefde en verbinding waardoor je niet geleerd hebt te ontvangen of denkt dat je dat niet waard bent.

Als je vanuit je basisgezin (je gezin van oorsprong) te maken hebt gehad met tekorten, dan vormt dat een basis voor het Nu. Als er in je gezin van vroeger bijvoorbeeld weinig financiële draagkracht was, is de kans groot dat zich dat herhaalt en dat je daar in je volwassen leven ook mee te maken krijgt. Of je gaat voor het tegenovergestelde.

Zo ken ik iemand die opgroeide in een gezin met een lage financiële bestedingsgraad, die zichzelf beloofde dit zijn toekomstige vrouw, zijn kinderen en bovenal zichzelf vooral niet aan te doen. Hij faalde eerst op elke opleiding, maakte niets af en deed fabriekswerk. Zijn belofte liet hem echter niet in de steek en al snel weet hij op te klimmen, doet uiteindelijk zelfs een Universitaire Masteropleiding en woont nu in een miljoenen villa. Halverwege in deze financiële voorspoedgroei overwoog hij nog om naar een 2 onder een kap te verhuizen omdat je maar nooit weet wat het leven voor je in petto heeft (= angst).

Ondertussen is de financiële overvloed groter dan groot maar mis ik de echte compassie, de echte verbinding en ook de werkelijke empathie. Ik zie vooral een perfecte buitenkant en anderen moeten vooral niet zo moeilijk doen of ergens in vast blijven zitten omdat je je eigen leven maakt is de boodschap die wordt uitgedragen. In andere woorden: je mag je dus niet slecht voelen, want dat doe je allemaal zelf en kun je ook anders doen.

En uiteraard is dat zeker waar en zijn we zelf volledig verantwoordelijk voor onze eigen emoties en geluk, maar de weg daarna toe gaat niet altijd over rozen. Dat is ook niet echt de bedoeling van ons leven hier op Aarde. En op weg naar dat geluk toe wil alles wat pijn doet gevoeld worden. Dan doorleef je je eigen processen precies zoals het bedoeld is in plaats van dat je doet dat het allemaal niet zo erg is en dat je vindt dat de rest van de wereld ook niet zo moeilijk moet doen. Dan leef je ook in de weerstand en ontbreekt de aanvaarding van wat zich aandient (we moeten ons immers goed houden en laten zien dat het goed gaat) en misschien is je geluk dan zelfs wel afhankelijk van die financiële overvloed.

Zelf kom ik uit een gezin met 2 ouders die beiden als kind zelf in armoede hebben geleefd. Mijn vader moest van school af om te werken en mijn moeder had eerst aanzien maar door ziekte van haar vader raakte hij zijn hele hebben en houwen kwijt en daarmee ook het aanzien terwijl er daarnaast ook nog eens emotioneel weinig tot geen aandacht naar mijn moeder toeging vanwege een zieke zus. Elk dubbeltje in ons gezin werd daardoor ook drie keer omgedraaid en er werd weinig uitgegeven. Alles was duur en financieel niet mogelijk, ook in de tijd dat er voldoende geld was en mijn vader zich in de avonduren 16 jaar lang geschoold had en een prima inkomen had gecreëerd, is het tekort en de angst daarvoor tot aan hun dood nog altijd voelbaar gebleven.

In combinatie met de afkomst van mijn beide ouders kun je je misschien wel voorstellen dat geld en financiële overvloed ook lange tijd een rol heeft gespeeld in mijn leven. Als ik een slechte aankoop deed, al was het maar voor een tientje, dan kon ik daar nachten wakker van liggen, kleding kopen deed ik amper en het mocht al zeker niet duur zijn. Misschien kun je je ook wel voorstellen dat toen mijn kinderen begonnen over merkkleding, ik bijna een hartverzakking kreeg terwijl ook wij ons dat prima kunnen veroorloven maar dat ook niet belangrijk vinden. Nooit gedaan ook overigens maar is het ook geen issue, ook niet bij anderen die het beter hebben. En ik leer steeds meer gewoon lukraak uit te geven als we daar zin in hebben. Een ander kan daarentegen ‘strooien’ met geld en zijn of haar kinderen alles geven wat ze willen om ze juist geen armoedebewustzijn mee te geven. Dan zit je weer aan de andere kant.

Emotionele tekorten

Daar waar we de financiële tekorten en gewoonten van onze ouders overnemen, zijn er ook nog emotionele tekorten en in het ergste geval praat je dan over emotionele verwaarlozing, afkeuring en afwijzing. De impact van dergelijke tekorten en inprentingen is vele maten groter en gaat ook nog veel dieper. Gek genoeg maakt de mate van het trauma niet altijd wat uit en kunnen vele blootstellingen aan bepaald gedrag en tekort aan bijvoorbeeld aandacht en liefde net zo schadelijk zijn als een feitelijk trauma.

people-gb57983130_640

Zo ken ik een dame, die ‘slechts’ niet gezien werd maar voor haar gevoel een gelukkige jeugd had beleefd in het buitenleven, die op onbewust niveau het huis ontvluchtte, verslaafd raakte aan zware middelen en terecht kwam in een machtsmisbruikrelatie, vastgehouden in huis vanwege een lage eigenwaarde, die gedaald was tot ver onder het 0 – punt. In een helende reis ontdekten we dat die oorsprong in haar jeugd zet. Dus ook als je in minder heftige situaties terecht bent bekomen maar niet werd gezien en geen aandacht kreeg, kun je het dus behoorlijk moeilijk krijgen met je leven.

Hoe er met je werd omgegaan is enorm bepalend voor de stroom van overvloed in je leven

Ook als je het financieel goed had vroeger, kan het leven anders voor je uitpakken en kun je alsnog te maken krijgen met (grote) tekorten in je leven, ook financieel. Ik ken namelijk ook een dame, die het financieel goed had vroeger maar die constant het gevoel had opgejaagd te worden in het moeten presteren maar daarin nooit kon voldoen. Zij ervaarde dat het nooit goed was of nooit goed genoeg en daar kampt ze dan in haar volwassen leven nog steeds mee. Vanuit de gedachte en het gevoel dat daar bij hoort, heeft zij niet die overvloed die haar broer, die wel voldoet, wel heeft en het met ogenschijnlijk gemak wel leeft met overtuigingen van een ander kaliber.

In dit geval is het niet goed genoeg zijn of niet goed genoeg doen in combinatie met een  minderwaardigheidsgevoel door alle afkeuring en opgelegd functioneren nog steeds een enorme beperking voor haar, ook in haar financiële overvloed. Daardoor voelt zij zich in haar huidige leven nog steeds niet goed genoeg en nog steeds vaak ook zelfs afgewezen. Niet goed genoeg is dan de overtuiging waarmee zij haar eigen overvloedsniveau creëert.

Je kunt dus te maken hebben gehad met financiële tekorten, emotionele tekorten of een combinatie daarvan en niet zelden rekenen we dat onze ouders aan. Zij hadden het anders moeten doen, maar vaak was dat vanuit een lager bewustzijn (nog) niet mogelijk. Zij waren niet in verbinding en konden niet doorgeven wat ze zelf ook niet hadden ontvangen. Zij hadden niet geleerd om te ontvangen met als gevolg dat jij daarmee ook een basis van niet ontvangen kan gaan neerzetten en mee hebt kunnen krijgen. Gelukkig leven wij nu in een tijd waarin je dat WEL kunt doorbreken.

De impact van tekort in je jeugd is groot

Of je veel overvloed ervaart in je volwassen leven is dus mede gebaseerd op de ervaringen vanuit je jeugd en die van je ouders maar ook die vanuit je voorouderlijnen. De impact van financiële en emotionele tekorten in combinatie met onaardige imprints van bijvoorbeeld niet deugen, ergens aan moeten voldoen, geen liefde waard zijn en niet goed genoeg zijn, zijn enorm.

Je gaat op jouw beurt een zelfde levensstandaard neerzetten vanuit een tekort of vanuit overvloed bijvoorbeeld doordat je jezelf een belofte hebt gedaan. In beide gevallen zit er vaak nog steeds pijn, angst en weerstand onder. Vaak gedragen we ons dan precies zoals onze ouders dat deden, ook als we er veel weerstand tegen ervaarden of we doen precies het tegenovergestelde. In beide gevallen handel en leef je vanuit de pijn en een basistekort als je dit niet doorbreekt.

Daarbij kunnen emotionele tekorten ook leiden tot financiële tekorten. Vaker zul je dan ook in je relaties te dealen hebben met een te kort aan bijvoorbeeld aandacht, liefde en verbinding maar ook op andere vlakken in je leven kun je die tekorten ervaren. Dan is je salaris niet hoog genoeg, heb je niet genoeg vrienden, is er geen werk voor je, weinig geluk en ook je gezondheid en energieniveau kan dan te wenen over laten.

In het ergste geval leef je volledig vanuit een tekort en vanuit de pijn van het Innerlijke Kind.

beautiful-gde4e84e76_640

Voedende gedachten

In ons volwassen leven zetten we dat tekort voort, omdat er nog onverwerkte ervaringen in ons energieveld zijn blijven hangen maar ook omdat we die tekorten blijven voeden met onze eigen gedachten. ‘Ik verdien nooit genoeg’ of ‘Dergelijk geluk is niet voor mij weggelegd’, ‘Ik word altijd in de steek gelaten’ en ‘Niemand houdt van mij’ zijn daar mooie voorbeelden van.

In je relatie vindt je dat je niet genoeg liefde of aandacht krijgt en ben je constant met jezelf of je partner in gevecht om dit alsnog te krijgen. Of je gaat veel geven en pleasen om goedkeuring en aandacht te krijgen, precies zoals je dat als kind misschien deed. Anderen gaan dan juist in gevecht, verbaal of non verbaal en keuren het gedrag van de ander volledig af met als gevolg dat je focus volledig op het tekort is gericht. Daardoor  onstaat er alleen nog maar meer tekort in je leven en meer van dat gedrag dat je niet wenst.

Uit die gedachten en tekort ervaringen ontstaan beperkende overtuigingen en imprints (hoe je over jezelf bent gaan denken door wat er tegen je gezegd is en hoe er over je gedacht werd) als zijnde malende gedachten die zich volledig in jouw energieveld hebben vastgezet waarop je situaties in je leven aantrekt van tekorten. Bijvoorbeeld: ‘Ik verdien veel te weinig’, ‘Niemand vind mij leuk’,  ‘Ik deug niet’, ‘Ik hoor er nooit echt bij’ of ‘ik doe het nooit goed genoeg’ zijn voorbeelden van die selffulfilling professies.

Veel mensen denken dat ze hun negatieve overtuigingen van minderwaardigheid en geen liefde waard zijn reeds hebben overschreven. Zij durven te zeggen dat ze van zichzelf houden. Maar als je dan nog steeds in een te kort leeft in een relatie of financieel, dan kamp je op onbewust niveau toch nog steeds met een basistekort en een gevoel van minderwaardigheid of een tekort aan Liefde.

Er is nog meer

Naast dit alles hebben we ook nog eens te maken met het collectieve veld en je genetische en DNA pijngeschiedenis evenals karmische erfenissen en pijn vanuit de familie- en voorouderlijnen maar ook het collectieve karma met bijbehorende overtuigingen van jouw zielengroep waar je steeds opnieuw mee incarneert en pijn uit je familie aura dat bijvoorbeeld bepaalde gezinspatronen creëert.  

Dit geheel vullen we aan met negatieve verwachtingen, zoals ook onze malende gedachten en overtuigingen vastzitten in ons systeem waarop je nog meer ervaringen van te kort aantrekt in je leven. Denk dan bijvoorbeeld aan: ‘Ik zal toch wel weer aan de kant gezet worden’, ‘Ik zal nooit veel gaan verdienen’, ‘Beter worden zit er voor mij niet in’.

In dit geheel kunnen we ook nog eens afgunstig zijn en moeite hebben met mensen die wel (financiële) rijkdom hebben gecreëerd. Als je daar moeite hebt en het bijvoorbeeld vervelend vindt om zo’n grote bak van een auto te zien rijden en je jezelf verzet tegen het geluk en de overvloed van de ander, dan creëert ook dat een te kort in je leven waardoor het (nog) niet mogelijk is om zelf (meer) overvloed aan te trekken. Zeker niet als je dat in stand houdt met je gedachten, overtuigingen en die negatieve verwachtingen.

Het geheel wil aangekeken worden

Als je alles onder de loep neemt en begrijpt waarom jij nog niet in Overvloed leeft en als je alles gaat voelen, alle tekorten, al je innerlijke kindpijnen, imprinten en gedachten en alle lijntjes helder hebt, je gedachten bijstuurt en werkt aan positieve overtuigingen, verwachtingen en zelfliefde, dan kun je het tij gaan keren en je weer verbinden met het Veld van Overvloed.

Je hoeft jezelf er alleen maar op af te stemmen en het naar je toe te laten komen als je je ervoor opent.

Als je alles hebt verwerkt en geheeld, vindt je de veiligheid in je eigen lichaam terug, ben je meer in contact met jezelf en je ware essentie en ontstaat er Emotionele Rijkdom, oftewel Overvloed, zeker als je ook nog eens bewust bezig gaat met creërende positieve gedachten en woorden. Omdat elke cel in je lichaam reageert op elke gedachte die je hebt en op elk gesproken woord. Dan lossen de tekorten op als sneeuw voor de zon. Vanuit welzijn ga je naar verbinding met het veld van Overvloed, wetende dat er genoeg is voor iedereen.

Jezelf openstellen om te ontvangen is ook Overvloed

Daarbij is het wel belangrijk en zelfs noodzakelijk om je volledig open te (kunnen) stellen om te ontvangen en het waard zijn te ontvangen. Ook dat is Overvloed. Accepteren dat je waardevol bent en jezelf accepteren precies zoals je bent creëert een basisgevoel van eigenwaarde die (meer) overvloed aantrekt.

            ‘Ik ben overvloed waard’

Heb je bijvoorbeeld steeds een terugkerend geldprobleem of heb je moeite met complimenten dan duidt dat op moeite hebben met ontvangen, bewust en onbewust. Hetzelfde geldt als er geen beloning volgt op je inspanning. Ook dan heb je nog wat werk te doen.

Vind je dat moeilijk te geloven, kijk dan eens naar je eigen leven en de mate van overvloed: het spiegelt feilloos je eigen tekorten op financieel en emotioneel vlak én het  niveau van je eigenwaarde en zelfliefde.  

Het niet kunnen ontvangen heeft natuurlijk alles te maken met het niet voelen van onvoorwaardelijke liefde van je ouder(s) en de eventueel daarbij behorende hechtinsproblematiek als je je niet hebt leren verbinden. De kans is groot dat je ouder(s) daar zelf ook niet toe in staat waren en dat je dat hebt meegenomen.

depression-g12335b5ff_640

Gelukkig kun je er wel wat aan doen

Je kunt al je negatieve gedachten leren overschrijven, je kunt leren ontvangen en je kunt leren om anders te gaan denken. Stap voor stap zul je dan de negatieve impact gaan overschrijven. Dat begint met het anders leren denken over jezelf.  Bijvoorbeeld door jezelf in de spiegel aan te kijken en jezelf aan te spreken met de woorden (affirmaties):

                                            Ik verdien het – Ik ben het waard – Ik mag er zijn.

Hoe vaker je dat doet, hoe makkelijker het wordt om ook te voelen en er langzaam steeds in te gaan geloven. Dat vraagt wel om wat doorzettingsvermogen.

Wat kun je nog meer doen

  • Stop met elke vorm van zelfkritiek en negatieve gedachten over jezelf én anderen, stop met het herhalen van de woorden die je ouders gebruiken over jou want dan vertel je je innerlijke kind alsnog dat het niet deugt of niet goed (genoeg) is, leer liever jezelf positief en bemoedigend aan te spreken;
  • Verhoog je trilling door het dagelijks cultiveren van dankbaarheid van dat wat er al wel is (en eigenlijk valt vergeving ook onder dit kopje);
  • Aanvaard waar je nu staat vanuit het besef dat je het Nu zelf hebt gecreëerd met je onverwerkte ervaringen en de daaruit ontstane negatieve gedachten en beperkende overtuigingen alsmede je focus op tekort;
  • Creëer bewust positieve gedachten en overtuigingen bijvoorbeeld met behulp van affirmaties;
  • Leer anders denken (denk liever in overvloed en weet dat er genoeg is);
  • Weet dat je Overvloed waard bent;
  • En realiseer je dat je geen slachtoffer bent en dat ook niet meer wilt zijn.

En bovenal:

  • Leer ontvangen, leer je hart te openen en transformeer je pijn en je korten via je hart (bijvoorbeeld door via je energetische hart in en uit te ademen);
  • Groei in Zelfliefde (door liefde te leren voelen voor jezelf en anderen) en groei ook Zelfzorg – daarmee overschrijf je je negatieve geloofsovertuigingen en ben je steeds meer liefde en dus ook overvloed waard;
  • En tot slot: voelen, helen, loslaten, openstellen, verbinden en ontvangen in combinatie met een flinke portie dankbaarheid.

Als je uiteindelijk voldoende bewustzijn op je tekorten hebt opgebouwd, werkt aan je eigenwaarde en zelfliefde en je richt op positieve gedachten en overtuigingen, dan kun je je gaan richten op jouw verlangen en Bewust Overvloed gaan creëren dat WEL werkt. De Witte Kosmische Straal kan jou helpen bij het loslaten, helen en de verbinding met onvoorwaardelijke liefde en de overvloedsvelden. 

Helen met de Witte Kosmische straal

Bij voorkeur stem je jezelf dagelijks af op de Witte Kosmische Straal. Je visualiseert dat de energie vanuit het Universum, vanuit de Centrale Bron via je kruin bij je naar binnenkomt, waar het je chakra’s reinigt en het Witte Licht in elke Cel van je lichaam binnen laat komen. Je laat jezelf dus eerst vullen met het Witte Licht en maakt daarin contact met je lichaam. Je voelt hoe dat voelt in je lichaam.

Dan richt je je 10 minuten lang op het loslaten waarbij je ook bewust bent van het loslaten en van dat wat je aan het loslaten bent: de straal zuivert jouw collectieve, je genetische en je DNA pijngeschiedenis evenals alle astrale beïnvloedingen ( hoe bewuster je bent van wat je loslaat des te sterker is het loslaten), het zuivert je familielijnen tot aan je Oorsprong, het collectieve karma van jouw zielengroep alsmede je eigen (familie)karma en aura en je eigen pijn.

Daarna richt je je op de verbinding met dat wat de Straal je brengt: Onvoorwaardelijke Liefde, Harmonie, Eenheid, Verbinding en Overvloed. Je laat de lichtcodes in je eigen energieveld activeren (met je intentie) en verbindt jezelf volledig met de Onvoorwaardelijke Liefde. Ook dat doe je dan 10 minuten lang en voel daarbij wat je voelt in je lichaam.

Als je wilt, kun je je daarna effectief met Bewuste Creatie gaan bezig houden en voor je zien zoals je je leven graag zou zien: in Overvloed op elk vlak van je leven. Dat ben je Waard!

Kies bewust voor een leven in Liefde in plaats van Haat en zend dat ook naar anderen uit wetende dat het ook naar je terugkeert.

 Een basis van (zelf)liefde is de basis van Overvloed op elk vlak van je leven .

Tot slot: de Oermoeder in Overvloed

De Oermoeder leeft van nature in overvloed: in onvoorwaardelijke liefde, in een optimale gezondheid en energieniveau, in harmonie, vrede en welzijn. Zij is volledig in verbinding met de Overvloedsvelden. Op 26-01-2022 is de eerstvolgende Oermoederliefde Groepsheling, in Overvloed. Ben jij er ook bij? Je bent van harte welkom !!

happy-girl-g635db6196_640

Geef een antwoord

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.