Nefertum

"Zijn wie je werkelijk bent"

Doormeting

Een fysieke klacht of probleemgedrag is er NOOIT zomaar. Daar ligt altijd iets dieper aan ten grondslag, vandaar dat alleen een behandeling van de fysieke klacht niet voldoende is. Er is ook altijd een oorzaak, op fysiek niveau, emotioneel niveau (onverwerkte emoties), mentaal niveau (verslindende gedachten) en op spiritueel niveau (onvervulde (spirituele) behoeften). Dat vraagt om een holistische en integrale aanpak.

Een hoogsensitief kind krijgt met zijn gevoelig zenuwstelsel én intense waarnemingen veel meer prikkels te verwerken dan een kind dat niet hoogsensitief is. Als een kind deze prikkels niet meer zelf kan verwerken, ontstaat er overprikkeling en worden de problemen steeds heftiger. Dan is er steeds minder nodig om van slag te raken.

Met een doormeting wordt op elk mogelijk niveau bekeken wat de oorzaak is en wat er nodig is voor herstel.

Overprikkeling

Voor een goede balans heeft een wezen naast noodzakelijke voeding ook behoefte aan energetische voeding. Deze wordt opgepikt uit de kosmos en stroomt via onze chakra’s (onze energiecentra die kosmische energie kunnen opnemen) naar onze energiebanen in het lichaam. Deze energiebanen worden meridianen genoemd en zijn gekoppeld aan klieren en organen in ons lichaam.

Onverwerkte emoties zorgen ervoor dat een chakra niet meer goed functioneert. Dat geldt dan overigens niet alleen voor die ene chakra, maar voor alle 7 hoofdchakra’s (de overige chakra’s houden we hier buiten beschouwing). Er ontstaat een blokkade. Die blokkade zorgt vervolgens voor een beperkte of zelfs gestagneerde energiestroom naar het betreffende orgaan of klier die betrokken is bij die energiebaan. Uiteindelijk ontstaat ziekte of probleemgedrag.

De eerste 3 chakra’s

Volgens de chakra psychologie zijn voor kinderen vooral de eerste 3 chakra’s van groot belang, ook al werken alle chakra’s samen en zullen ze allen in balans mogen zijn voor een totaal balans.

Tot hun 7e levensjaar staat de ontwikkeling van een kind vooral in het teken van veiligheid en aanraking. Je kunt je voorstellen dat als er geen sprake is van bijvoorbeeld een veilige woonomgeving of er is sprake van een trauma, dat de veiligheid dan in het geding komt. Van hun 7e tot aan hun 14e gaat het vooral om emotieregulatie en van hun 14e tot hun 21e draait het om het IK, de ik-kracht, de eigen identiteit.

Balans

Hoogsensitieve kinderen hebben veel baat bij ouders die in balans zijn, waarbij de vrouwelijke energie van het voelen en het intuïtief en empatisch en de mannelijke energie van duidelijkheid, grenzen en kracht in evenwicht zijn. Juist gevoelige kinderen hebben baat bij mannelijke energie, omdat zij zelf vooral vanuit hun vrouwelijke energie leven. Dit brengt evenwicht.

Te veel mannelijke energie zorgt ervoor dat een kind een mentale kant of een overgevoelige kant ontwikkelt en er een chronische overprikkeling ontstaat. Het kind raakt zichzelf kwijt, komt buiten zichzelf te staan en is niet meer in contact met zijn eigen kern. Ook dit heeft alles met veiligheid te maken.

Veiligheid

De meeste problemen van hoogsensitieve kinderen hebben te maken met het thema veiligheid. Als er problemen spelen rondom het thema veiligheid dan worden ook de opvolgende perioden meer problematisch en zullen de problemen zich opstapelen. Een kind wordt ziek of er ontstaat probleemgedrag. En in de pubertijd zal een dergelijk kind flink uit de band gaan springen of juist extreem braaf zijn. Het mentale kind zal er prima doorheen komen, maar raakt net als het overgevoelige kind zichzelf kwijt waardoor er op latere leeftijd een zoektocht zal ontstaan naar zichzelf toe.

Mogelijke vormen van overprikkeling

Of het nu om de juiste voeding, medicatie, straling, belemmerende gedachten, onverwerkte emoties of onvervulde behoeften gaat en als een kind deze vele prikkels niet meer zelf verwerken kan, dan ontstaat er overprikkeling. En overprikkeling zorgt vervolgens voor klachten en probleemgedrag.

Een kind kan op 3 mogelijke manieren overprikkeld raken. Als eerste kan ik een kosmische overprikkeling noemen, dat zijn prikkels die gepaard gaan met paranormale verschijnselen. Je zou bij een kosmische overprikkeling bijvoorbeeld aan het thema angst kunnen denken. Ook ontstaan er problemen als een kind zich op dit vlak niet kan uiten en niet serieus wordt genomen.

Een tweede vorm van overprikkeling zijn externe prikkels. Hoogsensitieve kinderen krijgen ook via hun zintuigen vele prikkels binnen, zowel van zichzelf, als van een ander, omdat zij de neiging hebben om één te worden met de ander en hun energie in hun eigen systeem op te nemen. Externe prikkels zijn ook prikkels die van buiten binnen komen door bijvoorbeeld trauma en andere onverwerkte emoties, verslindende gedachten en onvervulde behoeften van het kind zelf en van anderen.

De laatste vorm van overprikkeling wordt veroorzaakt door interne prikkels, waarbij je zowel aan voeding als aan medicatie of vaccinaties kunt denken evenals andere toxische stoffen die worden opgenomen in het lichaam.

Als er bij een kind door interne prikkels overbelasting ontstaat, wordt het kind (nog) gevoeliger voor externe en kosmische prikkels en zal het daar in extreme mate op reageren. Op dergelijke wijze kan bijvoorbeeld ook een griepje extreem worden. De externe en kosmische prikkels worden interne prikkels en dan ontstaan er afvalstoffen in het lichaam die niet meer verwerkt kunnen worden. Met alle gevolgen van dien.

De doormeting

Bij een doormeting wordt op elk mogelijk niveau uitgetest waar het probleem zit. Dat kan ook een combinatie van factoren zijn. Er wordt ook naar spiegelgedrag gekeken (wat laat het kind de ouder eigenlijk zien) en naar problematiek in het familiesysteem van vroeger en van nu, want ook in deze onderlaag kan zich van alles afspelen. Er wordt gekeken naar behoeften die niet vervuld worden en problemen veroorzaken en naar onverwerkte emoties, van wie dan ook. Net als de manier waarop ouders met hun kind omgaan.

Op de doormeting volgt direct een behandeling op afstand. Daarna wordt opnieuw gemeten en bekeken wat er eventueel verder nog nodig is. Je krijgt direct advies en tools mee om zelf mee aan de slag te gaan. Elk facet wordt meegenomen en zal kunnen uitmonden in een behandelplan.

                                                                                                                                                                                                                 Karel over zoon Jim: ‘Vooral het alleen inslapen gaat echt een stuk beter’

‘Het gaat goed met Jim, De eerste dagen waren erg goed, toen een dag of 3 wat minder maar daarna weer erg goed. Vooral het alleen inslapen gaat echt een stuk beter. Al met al ziet het er goed uit.’ – Jim bleek zich zelf zelfs weer goed te kunnen herstellen na een terugval.

                                                                                                                                                                                                                   Mooni over zoon Joris: ‘Hij heeft weer pretlichtjes in zijn ogen’

Joris is 3 jaar. Een prachtig hooggevoelig kind. Slaapt slecht, bij zijn ouders voelt hij zich fijn, in de buitenwereld daarentegen voelt hij zich niet zo fijn.

‘Met Joris gaat het heel goed. Hij is zoveel opgewekter, schaterlacht weer met me, hij staat vol verhalen En plannetjes ook. En hij heeft weer pretlichtjes in zijn ogen. Ik Ben over the moon, zoooo blij voor hem dat hij zichzelf kan zijn En voor ons omdat het een feest is om zijn papa En mama te zijn! Dank, dank, dank!’

Contact

Je kunt hier klikken als je nog vragen hebt of een afspraak wilt maken.