Nefertum

"Zijn wie je werkelijk bent"

Munay Ki – 9 rites

De Munay Ki is gebaseerd op een negental rites (energieoverdrachten / inwijdingen) die hun oorsprong vinden bij de indianen en is samengesteld door Alberto Villoldo. Het is als een treinkaartje voor de reis op weg naar vrijheid om te zijn wie je in wezen bent en naar het bewust-zijn van eenheid.

Munay-Ki is het pad van Vuur, het pad van transformatie en voert je voorbij de illusie van afscheiding en herstelt de verbinding met je innerlijke kracht, je eigen goddelijke natuur. Het brengt je bij je ware bestemming hier op aarde.

De Munay-Ki is geschikt voor iedereen die zichzelf een cadeau voor het leven wil geven. De intentie waarmee je deze reis maakt is bepalend voor de bestemming die je zult bereiken.

Wees zoals je bent - de 9 rites

De Munay-Ki komt van een Quechua woord, dat ‘ik hou van jou‘ of ‘wees zoals je bent‘ betekent.

De Munay-Ki zijn de negen rites van initiatie om een persoon van wijsheid en kracht te worden. Deze rites zijn universeel voor alle indianen tradities, al worden ze in verschillende culturen uitgedrukt in verschillende vormen en stijlen. Ze zijn afgeleid van de grote initiaties van de Hindus Valley die naar Amerika zijn gebracht door de eerste medicijnmannen en -vrouwen die de Beringstraat in Siberië overstaken gedurende de ijsperiode, zo’n 30.000 jaar geleden. Deze dappere reizigers waren de Laika, de oude Earthkeepers.

De eerste 4 initiaties zijn gericht op bescherming en heling van jezelf. Als je de Munay-Ki ontvangt, zal je energieveld weer helder gaan stralen en je zult rollen die jezelf hebt aangemeten ter zelfbescherming afleggen. Persoonlijke heling wordt op gang gebracht en je kunt je mogelijkheid ontwikkelen om de onzichtbare wereld waar te nemen.

Vervolgens ontvang je initiaties waardoor je buiten je angst zal stappen en vrede gaat uitdragen, tijdloosheid en oneindigheid kan ervaren.

Uiteindelijk, als je de laatste initiaties ervaart, kun je een nieuwe en betere versie van de software downloaden in je energetische blauwdruk, welke op zijn beurt je DNA informeert, die instructies geeft over hoe je een nieuw lichaam kunt creëren dat anders zal verouderen, helen en overlijden.

Munay-Ki zet je in je authenticiteit (‘wees zoals je bent’). Na het ontvangen van de Munay-Ki zul je ‘als vanzelf’ die dingen gaan doen die bij je passen, waar je goed in bent en je gelukkig maken.

Wat brengt de Munay Ki

De Munay Ki zal je lichtend energieveld reinigen en het ontdoen van de psychische slib dat door trauma’s in het verleden in je aura is achtergebleven. Zodra je de 9 riten ontvangt, zullen de chakra’s helder worden en je ontwikkelt een regenbooglichaam. Dit gebeurt wanneer de chakra’s beginnen te stralen met hun oorspronkelijke gloed. Elk chakra heeft zijn eigen kleur en samen geven ze de kleuren af als van de regenboog.

Op lichamelijk niveau wordt de doorstroming van je energie door de chakra’s veel beter, je komt  beter in je innerlijke kracht, er ontstaat er een veel sterker helingsvermogen voor jezelf en voor anderen. En tevens ben je beter beschermd tegen negatieve invloeden en energie die van buitenaf naar je toekomen.

Op emotioneel niveau komt er meer rust in je en een betere balans, is er meer liefde voor jezelf en de wereld.

Mentaal bezorgt de Munay-Ki je ook meer rust, meer helderheid, meer acceptatie, meer inzicht.

In geestelijk-spiritueel opzicht is dit een kwantumsprong in je ontwikkeling door verhoging van je trillingsgetal en de bijkomende inzichten en overtuigingen. Je zult beter leren zien hoe de wereld in elkaar zit en welke rol jij erin speelt. Er is een diepere verbondenheid met alles en iedereen: je gaat je deel van het geheel voelen.

Het activeert je lichtend energieveld en zijn kracht om te manifesteren en te creëren. Het transformeert je leven.

Het verhoogt de frequentie van het DNA, wat invloed heeft op de kwaliteit van je leven, je lichaam en de manier waarop je sterft.

Het geeft een zekere verankering in de realisatie over je verlichte natuur

De 9 rites

De serie begint met de 4 basisinitiaties die voor bescherming zorgen en je heling op gang brengen. 

Deze inwijdingen leggen het fundament voor je transformatieproces. Hiermee laat je het verleden los en geef je  een nieuwe richting aan je leven.

1. De inwijding van de Healer (Hampe Karpay) –Met deze initiatie start jouw eigen reis naar transformatie. Het wekt een diepe, zacht onderstroom van liefde en begrip. Met deze inwijding wordt je vermogen tot heling (de helende kracht van je handen) van jezelf en anderen geactiveerd. Het is de bodem voor de genezende reis. 

2. De inwijding van de Banden van Kracht, de beschermers Rite – (Chumpi Karpay) Tijdens deze transmissie ontvang je beschermende krachtbanden. De banden geven belangrijke spirituele bescherming en voeden je lichtlichaam in een wereld waar nog veel angst leeft, in plaats van dat angst je aura zou vertroebelen en afzwakken. De banden zorgen voor verbinding met de natuurlijke krachten en elementen en geven een diepe verbinding met je eigen natuurlijke innerlijke kracht. De banden fungeren als een filter, die negatieve energie die naar je toekomt, omvormt tot een voedende energie, zodat ze ons niet ziek maakt, maar juist sterker. 

3. De inwijding van Harmonie (Ayni Karpay)  Deze inwijding verbindt je met de 7 scheppende principes van het Universum. Zeven archetypen, universele, organsierende krachten worden energetisch als zaadjes in je chakra’s gewekt. Met het voeden van de zaadjes ontwikkel je een sterke verbinding met hen. De verhalen uit je verleden beïnvloeden je steeds minder en je zult door deze archetypes op nieuwe manieren geïnformeerd worden. 

4. De inwijding van de Ziener (Kawak Karpay) – Deze Inwijding ontwaakt het vermogen om in de onzichtbare werelden te kunnen schouwen. Paden van licht worden als een kroon en een halsketting extra cerebraal aangelegd, die de visuele cortex in je achterhoofd verbinden met je 3e oog en je hart. Dit maakt het mogelijk de onzichtbare wereld van energie en spirit waar te nemen. Zien en denken wordt voelen en weten. Je wordt fijngevoeliger in je waarnemingen. 

Dit wordt gevolgd door de drie Lineage Rites. Deze inwijdingen stemmen je af op de frequentie van Engelen en Aartsengelen en de verschillende afstammingslijnen van sjamanistische Inca-helers.

5. De inwijding van de Hoeder van de Dag– Deze Rite is een energetische transmissie die jou verbindt met de Earthkeepers uit het verleden, die in harmonie leefden met Moeder Aarde en met het pad van de Vrouw, de vrouwelijke kwaliteiten van de mens. Deze initiatie helpt jou om je contract met je eigen innerlijke vrouw en met het universele vrouwelijke te helen en helpt je om voorbij angst te gaan en vrede te beoefenen. 

6. De inwijding van de Hoeder van Wijsheid – de Wisdomkeeper Rite– Deze energetische transmissie brengt wijsheid en vreugde en helpt je om deze wijsheid naar buiten toe uit te dragen. Deze transmissie helpt je om je te verbinden met het mannelijke in jezelf en het heelt je relatie met de Hemel en Vader Zon. Het helpt je het vermogen te ontwikkelen om buiten de tijd te stappen en Oneindigheid, de collectieve wijsheid te proeven. Het helpt je oude trauma’s te helen van jouw innerlijke man-zijn en de verwondingen van vroegere levenservaringen. Het brengt je innerlijke vrede en vreugde. 

7. De inwijding van de Hoeder van de Aarde – Deze Rite verbind je met een lijn van Aartsengelen die de beschermers zijn van ons sterrenstelsel. Het brengt  een directe verbinding met de sterren en met de zon, onze lokale ster, tot stand. Het ontwaakt je ‘Godbrein’. Deze inwijding helpt je om de gebruiken van de zieners te ontwikkelen, waardoor je actief kunt deelnemen aan het proces van creatie en leert een heldere visie te ontwikkelen van de wereld zoals jij die in het diepst van je hart zou willen zien. 

De laatste inwijdingen verruimen je bewustzijn en versterken de authentieke mannelijke en vrouwelijk energie.

8. De inwijding van de Hoeder van de Sterren –Deze Rite verankert je veilig in de Tijd-na-de-grote-verandering. Hier ontwikkel je meesterschap over de Tijd die nog komt en alle toekomstige generaties. Je wordt bevrijdt van het verleden, van lineaire tijd en plaats en je kunt de oneindigheid betreden. Vanuit nieuwe dimensies en ondersteund door het directe contact met de sterren verkrijg je een sterke vernieuwingskracht voor je toekomst. Je fysieke lichaam, geïnformeerd met de laatse codes voor de Nieuwe mens, begint te evolueren in dat van een Homo Luminus. Je DNA is opnieuw geïnformeerd en wordt meer resistent voor ziekten. Ook je verouderingsproces begint te vertragen. Je zult gebeurtenissen steeds makkelijker op spiritueel niveau kunnen verwerken, in plaats van op fysiek op psychisch niveau. 

9. De inwijding van de Schepper van Creatie – Deze negende rite ontwaakt het Goddelijke Licht binnen in je en je ontwikkelt meesterschap over alles wat geschapen is. Het activeert je Goddelijke Natuur, het licht van creatie, de Schepper in jou. Het brengt je onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en voor alles wat leeft. Het brengt het eenheidsbewustzijn op celniveau tot werkelijkheid, God en jij zijn één en je bent je diep bewust dat afgescheidenheid een ilussie is en kunt de identificatie mte het Ego makkelijker loslaten. De inwijding ontwaakt het Christus of Boedha-bewustzijn in je. God en jij zijn een. Zo is alles.4.(

Een cadeautje: de Nusta Karpay

Deze inwijding van de Godin ontvang je gratis bij de 9 riten. De Nusta Karpay helpt je bij de verbinding met en healing van de diepe vrouwelijke schepper in ons en kan in verbinding worden gezien met de eerste inwijding, de initiatie van de Heler, waar wordt de mannelijke kracht, de Heler, geactiveerd. De inwijding zorgt ervoor dat ook de vrouwelijke kracht, de mystieke zijde in balans komt met de mannelijker zijde, zodat we verder groeien met mannelijke en vrouwelijke energie in balans. Deze inwijding maakt het je mogelijk om je ware natuur ook hier op aarde te beleven. Er komt verbinding met de boven- en onder wereld. 

Ervaringen traject

‘Ik had niet echt verwachtingen, bij dit traject. Het was voor mij  meer een weten ( herinneringen) van mijn ziel dat ik dit echt moest gaan doen. Wat heeft het mij gebracht: innerlijke rust, vrede, stevige basis, meer compleet, terwijl ik nu volledig vertrouw op mijn intuïtie en “ weet” .  En ja hé, bijna jammer dat het klaar is nu. Heel fijn dat ik dit pad samen met jou heb mogen afleggen. Voor nu een dikke knuffel van mij voor jou en vanuit mijn hart diepe dankbaarheid. Het voelt als een afsluiting en tevens als een nieuw begin van iets. Dankjewel!’  

‘Simone ik heb je ervaren als een warme persoonlijkheid met mooie waarnemingen en warme liefdevolle energie en fijne feedback na elke inwijding van de Munay-Ki. Bij de inwijdingen voelde ik me altijd veilig, geborgen en ontspannen. Het traject duurde maar liefst 10 prachtige en fijne inwijdingen lang op prachtige plekken met liefdevolle indianen spirits en priesteressen die ik als begeleiding heb mogen ervaren. Ik heb diepe healingen en inzichten mogen ontvangen. Ik heb mogen dansen en zingen rond kampvuurtjes om de oude ballast te kunnen loslaten en transformeren. Ik voelde me na elke inwijding een beetje meer thuis komen in de prachtige wereld van liefde en heling en ik ben meer in contact met mijn eigen zachtheid gekomen en ben steeds meer in mijn gevoel en hart aanwezig. Hierdoor heb ik nog meer zelfvertrouwen gekregen in het uiten van mijn gevoel en kan ik meer vanuit mijn hart spreken en handelen. De 1e tot de 9e Munay-Ki brachten veel heling en bewustwording, maar door de  10e erbij te doen kwam er ook nog eens  balans en zachtheid bij. Voor mij voelt dit als een groot kado:) Ik voel dat sommige processen nog wat tijd nodig hebben voor ze geheel zijn geïntrigeerd, maar het voelt goed om dit nog wat tijd te geven. Simone dank voor de fijne feedback na iedere Munay-Ki inwijdingen. De inwijdingen hebben me veel heling, inzichten en zelf liefde gebracht. Ik voel me een gezegend mens. Nogmaals dank voor deze bijzondere ervaringen en liefdevolle inwijdingen en mooie inzichten.’

Ervaringen met enkele inwijdingen

‘Ja, het was thuiskomen op het juiste moment 🎁🙏💖💎  ik voel dat ik een hele sterke verbinding heb met het sjamanisme. Er verschenen 3 Inca sjamanen eentje blies iets in mijn buik, hart en voorhoofd, ik werd stevig gegrond, vanuit mijn hart werden mijn mijn armen, polsen en handen in lijn gebracht, mijn helende handen ( en ze helen al enorm) werden nog sterker verbonden met deze energie. Daarna werd ik opnieuw uitgelijnd universum/ moeder aarde. Toen het voor mijn gevoel helemaal klaar was, begon het uit het niets opeens heel hard te waaien. Bijzonder  ✨🌟🌈💖 Fijn dat jij het mag overdragen Simone 🙏👍🙋‍♀️❣️ Ik verheug me nu al op de tweede inwijding 🙏😇’

‘In het begin van de inwijding zag ik een sjamaan met een enorm masker voor zijn gezicht (van boomschors) hij liep achterstevoren en wenkte mij om met hem mee te gaan, ik was zelf in een soort van trance maar het voelde goed om te volgen, we gingen het bos in en naar een  open plek onder enorme rode bomen. Hier bleef ik alleen achter, ik ging onder de boom tussen de enorme wortels zitten om de inwijding te ontvangen, eerst begon er druk te ontstaan op  mijn voorhoofd, daarna druk bij mijn buik en mijn hartchakra aan de voorzijde en ik voelde lichte kramp aan de achterzijde van mijn hart chakra. Net daarvoor voelde ik dat energie in mijn handen stromen. Net voor ik wat kramp aan de achterzijde van mijn hartchakra voelde. De inwijding heeft bij mij 27 minuten geduurd. En werkt nu nog door tijdens het schrijven, er komt veel los en dat voelt goed. Dank voor deze prachtige inwijding.’ (1e inwijding)

‘Het was weer een bijzondere ervaring de 2e inwijding. Ik werd nu meegenomen aan mijn pols door 1 van mijn indaanse gidsen, hij had een soort van bison masker met 2 kleine hoorentjes aan de zijkanten, aangezien ik dit masker interesant vond wilde ik graag weten waarom er tijdens seremonies een masker werd gedragen, zijn antwoord was om neutraal te kunnen zijn en hierdoor een beter contact met spirit te kunnen krijgen. Na dit antwoord bracht mijn gids mij naar de zelfde grote rode boom zoals bij de eerste inwijding. met enorme grote wortels die een schoot vormde. Nu zaten er 5 generatie voorouders in een kring onder deze boom om de banden te versterken (werd mij verteld), ze zaten rond een kampvuurtje en zongen. ik werd verzocht om tussen hun in te gaan zitten met mijn rug naar de boom toe.  Toen begon de energie in mijn lichaam te stromen, eerst voelde ik 7e chakra groter worden(expanderen) hierna voelde ik dat mijn 2e chakra werd geopend, dit voelde en voelt nog wel heftig, maar is oké (voor mijn gevoel is dit ook nodig) hierna voelde ik mijn 3e en 4e chakra expanderen aan de voorzijde (mogen ontvangen kwam in me op) hierna voelde ik beide amygdalas links en rechts net bovrn mijn oren expanderen. Daarna  ging het openen van mijn 2e chakra weer verder, deze expantie van het 2e chakra is nu nog steeds aanwezig en intussen iets minder intens geworden.’

‘Drie Inca sjamanen verschijnen: 2 blijven op achtergrond en de ene komt voor me staan, samen zeggen ze een soort gebed? Terwijl er iets? Soort stof/zaad in mijn kruin wordt gedaan, er komt een soort waterval wat uit regenboogkleuren bestaat omhoog uit mijn kruin, waarna een voor een een band van licht spiraalsgewijs om me heen wordt gedrapeerd, en dit 5x. In mijn buik voel ik een enorme kracht ontstaan. Bijzonder.’ (3e inwijding)

‘Het werd heel licht, en de drie Inca sjamanen verschenen weer. Ik voelde een enorme vreugde in mijn hart, een thuiskomen 🙏💖 een golf van warmte/ liefde ging door mij en om mij heen. Ik kon voelen hoe de lichtlijnen werden geactiveerd, tevens voelde ik ook een luchtlijn door mijn ruggenwervel gaan. Mijn hart werd nog dieper geopend. Rondom mijn kroon voel ik nu nog steeds dat er een heling bezig is, tevens ervaar ik een zachtheid in me, en een enorme stevige aarding. Apart gevoel……..’ (4e inwijding)

‘Beelden die ik tijdens de inwijding kreeg: In het begin lig ik op de grond in op een open plek in het bos. Dan voel ik dat ik boven de grond zweef, ik stijg op tot ongeveer 1 meter. Een van mijn persoonlijke begeleiders komt aan lopen en legt een rode deken onder mij op de grond, hierna zak ik weer richting de aarde en lig dan op de rode deken op de grond in het bos. Deze deken zorgt voor een beter contact met de aarde wordt me verteld, hierna begint mijn gids met een zuivering van mijn aura ter hoogte van mijn basis chakra, hij heeft in zijn linkerhand een kom waar hij rook in blaast en hier mee vanaf mijn basischakra tot aan mijn kruinchakra mijn gehele aura schoon maakt. Mijn basischakra gaat nu meer open staan en wordt gereinigd, dan volgt mijn 2e chakra ook deze wordt gereinigd (voelt heftig aan de voorzijde) achterzijde wordt vergroot dit geld ook voor mijn 3 en 4 chakra, bij de vierde voel ik de achterzijde verder open gaan dan ik tot nu toe had. Er komt ontspanning in mijn hart. Bij de keel chakra ontstaat operns spontaan een klank die ik uit (gaat vanzelf) Ah klank. 6e chakra wordt ook aan de achterzijde vergroot 3e ontspant ook meer. De kruinchakra ontspant en op dat moment ging ik astraal reizen. ik kwam een oude bekend uit een vorig leven tegen, een oude magiër werd me verteld, we waren vrienden. Hij hielp me door touw wat om mijn kruinchakra heen gewijkeld was te verwijderen, dit voelde als een bevrijding, mijn kruin kon hier door weer verder openstaan. Na een tijdje mijn vergrote kruin chakra gevoeld te hebben kwam ik weer terug in mijn eigen ruimte.’ (3e inwijding)

‘Het was een groot herkennen en erkennen van wie ik in wezen ben. Enorme dankbaarheid stroomde door mij heen. Vooral stilte ( verstilling).  En nu ben ik nog steeds in die verstilling 🙏🏻✨🌈💎💖’ – de 5e rite – de pampameyasok, de Hoeders van de Dag

‘Het was weer een hele fijne inwijding. Deze keer verscheen er een vrouw in een Chinees wit pak met donkerblauwe biezen op de mouwen ( lijkt op een pyjama maar dan ander) ze heeft donkerzwart haar en ze komt me ophalen, we zijn opeens in het bos op de zelfde plek waar de 3 andere inwijdingen ook waren onder de bekende grote boom met enorme wortels. Onder de boom zit al een wijze oudere indiaans vrouw, glimlachend en stralend. Ik ga op mijn hurken zitten tegen over haar zitten.  De vrouw in het wit, is een priesteres wordt mij verteld ze gaat achter mij staan en legt haar handen op mijn hoofd. De energie begint nu te stromen in mijn ik heb het gevoel dat mijn hoofd uitzette en krimpte. Dit duurde een paar minuten, daarna voelde ik mijn hart chakra aan de voorzijde, deze opende zich volledig samen met mijn 3e chakra.  Vervolgens kwam mijn lichaam in een hoger trilling, ik voelde me vederlicht. Ik voelde ook nog wat oude pijntjes in mijn schouder, deze voelde er na meer ontspannen.  Ik voelde ook de zon af en toe op mijn gezicht schijnen. Vlak voor het eind begon de oudere vrouw met salibladeren in mijn aura te wapperen. Dit voelde als een reiniging en integratie. Ik voel de energie nu nog in mijn hoofd stromen en er komen wat tranen van blijdschap vrij tijdens het schrijven.’ – de 4e rite – de Kawak rite, de initiatie van de Ziener.

‘Ik had hetzelfde als wat jij voelde, het eerste kwartier een heel zwaar gevoel overal en iets in mijn linkerbeen, maar dat alles verdween ineens na een kwartiertje of zo. Had toen het idee dat het klaar was, maar ben toch nog maar even blijven liggen. Nu nog steeds wel een zwaar hoofd, dus ga zeker veel drinken vandaag en zo maar even douchen. Het is wel aan het stromen.’ – de 2e rite, Chumpi Rite. 

INWIJDINGEN AANVRAGEN

Wil jij jezelf weer verbinden met jouw Inca voorouders? Wil je een treinkaartje op weg naar jouw Vrijheid om te zijn wie je in wezen bent? En wil jij naar het bewust-zijn van Eenheid? 

Kies jij voor het pad van Vuur, van transformatie, voorbij de illusie van afscheiding? En wil je je verbinding met je innerlijke kracht en je eigen goddelijke natuur herstellen? Gun jezelf dan ook het cadeau van de 9 rites van de Munay Ki. 

Je ontvangt de inwijdingen op afstand, in je eigen veilige ruimte, op een manier zoals ik zelf deze inwijdingen ook heb mogen ontvangen. Op het zelfde moment stemmen we ons af op de energie, waarbij ik een ritueel uitvoer en jij je openstelt voor de energie. De energie laat ik stromen zolang als ik voel dat nodig is.

De kosten voor deze online  cursus bedragen 25 euro per inwijding.  Dit is inclusief alle handleidingen, een certificaat en een persoonlijk bericht na elke inwijding.

Wil je deze inwijdingen liever persoonlijk ontvangen (in mijn praktijkruimte) dan betaal je € 50,- per inwijding en kun je eerst de 4 basisinwijdingen doen, daarna de 3 liniaire inwijdingen en tot slot de laatste 3 bewustzijnsverruimende inwijdingen. Kom je graag met 2, dan betaal je € 40,- per inwijding.