Nefertum

"Zijn wie je werkelijk bent"

Shamballa Eenheid

Shamballa is het collectieve bewustzijn van Opgestegen Meesters en Kosmische Opgestegen Meesters. Het is de energie van vrede, licht en liefde en staat voor niet oordelen. Het is de energie die ons herinnert aan wie we werkelijk zijn. Verbonden in éénheid. Daarom wordt het Shamballa Eenheid genoemd.

Het afstemmen op deze energie brengt een heling op gang, omdat wij herinnerd worden aan onze eigen heelheid. Het werken met deze energie gaat niet volgens bepaalde structuren, maar kan geheel op intuïtie en in verbinding met Shamballa energie waarbij je samen met Opgestegen Meesters werkt in gelijkwaardigheid.

De energie geeft ons de mogelijkheid om het bewustzijn van Shamballa op aarde neer te zetten waardoor we in vrijheid, liefde, vrede en verbinding kunnen leven.  Door middel van energie activaties wordt in jouw energiesysteem de weg vrij gemaakt om met deze energie te werken.

De vertaling van Shambhala is Vrijheid.  Shambhala Eenheid betekent met alle vrijheid (zonder beperkingen) terug naar Eenheid. De energie geeft ons de mogelijkheid om het bewustzijn van Shamballa op aarde neer te zetten waardoor we in vrijheid, liefde, vrede en verbinding kunnnen leven. 

Shambhala MDH en Reiki

De oorsprong van Reiki werd herontdekt door Mikao Usui rond het jaar 1921. Deze prachtige vorm van energieoverdracht wordt nog dagelijks door velen beoefend en geïnstrueerd.

Shambhala MDH is de opvolger van Reiki. John Armitage had deze vorm van energiewerk van St. Germain doorgekregen (1998). Het werkt vrijer en borduurt door op de basis van Reiki, maar is vele malen sterker. Het brengt je in contact met hogere energieën.  Door je te verbinden met de energie van Shambhalla vindt er een verruiming van je bewustzijn plaats, waardoor je meer in balans en in je eigen kracht komt te staan en een ieder volgt daarin zijn eigen pad. Shamballa MDH is een energie van vrijheid en tevens multi dimensioneel en brengt ons een stap verder in ons innerlijke herinneren van wie en wat wij daadwerkelijk zijn

Shamballa MDH is een verlenging van de Reiki-energieën die tot nu toe bij ons bekend zijn. Het is een pure Liefdesenergie die door je hartchakra gaat en komt om jezelf en anderen te genezen. De genezingscapaciteit die je verwerft of beter gezegd herinnert, is meer een bijproduct als je wordt ingewijd. Het hoofddoel van een inwijding in Shamballa is echter je in contact te brengen met jezelf en met hogere energieën die je verrijken en je spirituele groei stimuleren. Door Shamballa te leren maak je het mogelijk dat meer helende energie op aarde komt.

Shambhala Eenheid is een volgende evolutiesprong voor de mens, een opleiding met vernieuwende inzichten, nieuwe symbolieken en educatieve films, zoals deze zijn doorgegeven door Germain in 2009. Het materiaal is volledig in lijn met deze tijd en met wat we met zijn allen tegemoet gaan.  De materialen zijn niet alleen een afstemming, maar zijn tevens een (online) opleiding, een upgrade, waarmee de energieën beter, makkelijker, sneller en krachtiger verspreid kunnen worden.

Shambhalla Eenheid

Shambhala Eenheid is een opleiding, een bewustzijnsverruiming en afstemming op hogere energieën met 5 gradaties. 

Shambhala Eenheid betekent Onvoorwaardelijke liefde. Liefde vanuit vrijheid is liefde zonder ego.

Sinds september 2009 is deze nieuwe vorm van Shambhala geintroduceerd: een nog krachtiger energie.  Shambhala Eenheid. Leven in Eenheid, is bewust leven vanuit de Universele liefde in woord en daad. Het is de volgende stap in jouw persoonlijke evolutie. 

Shambhala Eenheid is het vervolg op SMDH en Reiki, die nog steeds als basis functioneren. Eenheid is het besef dat wij allen één zijn, dat alles is ontstaan uit een grote en krachtige bron, de Goddelijke bron. Met deze (online) opleiding word je meer bewust van jezelf en groei je in je eenheidsgevoel.

Zijn, denken, voelen, handelen en spreken vanuit een Eenheidsgevoel. Vrijheid, terug naar de bron, naar de basis. Steeds meer herinneren wie we zijn en wat we zijn…

Dualiteit wordt steeds meer Trialiteit , waarin het Goddelijk bewustzijn steeds meer beleefd wordt in Eenheid. Het is een transitie van “ego bewustzijn” naar “bewuste bewustzijn” en daarna naar het “goddelijke bewustzijn”

Bij de inwijdingen wordt niet alleen het Christusbewustzijn, maar ook de Goddelijke vrouwelijke energie geactiveerd. Dit vind je terug in nieuwe symbolen. Hiermee kun je deze energieën binnen in jezelf in balans brengen en eenheid ervaren en beleven. Het vrouwelijke en het mannelijke smelten in jou samen tot Eenheid. Eenheid begint per slot van rekening binnen in jezelf om uiteindelijk ook Eenheid buiten jezelf te creëren en te manifesteren. Stapsgewijs wordt je dit in de cursus mee gegeven en brengt het alle energieën binnen in jezelf in balans. Je ontdekt ook hoe je door de tijdlijnen van de dimensies kunt reizen. Je ontdekt wat splinters zijn en hoe je deze kunt benutten om weer een volgend niveau van Eenheid te bereiken. 

De (online) opleiding

Shamballa staat voor vrijheid, als is deze misschien anders dan de meesten zouden denken. Er zijn een aantal stappen die gezet mogen worden. Het materiaal dat je krijgt aangereikt tijdens de opleiding lijkt misschien het tegenovergestelde van vrijheid aan te geven,  het uiteindelijke resultaat zal je echter een vrijheid brengen zoals je die tot nu toe nog niet kent op aarde. Je zult zien dat er inzichten aangereikt worden over bijvoorbeeld verantwoordelijkheid wat in eerste instantie misschien vreemd overkomt. Heb geduld, aan het einde zul je zeker de resultaten zien, je zult zien welk hoog en waardevol profijt we met zijn allen (collectieve bewustzijn) daarvan hebben.

Om de weg terug naar Eenheid te vinden, is bewust worden van onze eigen Oerkracht en het inzetten hiervan nodig. We zijn een deel van het geheel, een kopietje van de Bron, God of hoe jij het noemen wilt.

Heb je al Reiki of Shamballa MDH dan is Shambhalla Eenheid een verrijking en een prachtige basis om je energiefrequentie te verhogen. Het is echter niet vereist. Iedereen kan in Shambhalla Eenheid ingewijd worden. 

5 inwijdingen

Er zijn vijf niveaus van afstemming in Shambhala Eenheid. De niveaus van afstemming hebben te maken met het verhogen van de trillingsfrequentie in jezelf om de reis van Shambhala Eenheid te maken.

De 1e graad

De eerste graad bevat de geschiedenis opdat je de evolutiesprong van de mens kan begrijpen, dat je jezelf kunt genezen en anderen op een directe manier door je intentie te zetten. Verder gaat het bij deze graad vooral om de samensmelting van de elektrische (mannelijke) en magnetische (vrouwelijke) energie binnen in jezelf.

De 2e graad

De tweede graad Shambhala Eenheid staat je toe om op afstand genezingsenergie te sturen naar mensen, situaties en plaatsen. Er worden symbolen aangereikt die dit mogelijk maken. Je spreekt de symbolen uit, je denkt aan je doel en je laat de Shambhala-energie vloeien. Doe het alsof je de radio aanzet en zoekt naar je favoriete zender. Tweehonderd jaren geleden had niemand je geloofd als je had gepraat over lange afstand spreektoestellen (telefoon), sterker nog; mensen hadden je vierkant uit gelachen. Tegenwoordig kan niemand zonder telefoon en kan men zich niet voorstellen dat er ooit een tijd was dat het gewoon niet bestond. Straks zal het ook, evenals telefoneren, heel normaal zijn om energie te ontvangen of te sturen. Extra in deze inwijding is de sprong die we evolutionair maken door de goddess energie haar gelijkwaardige rol te laten vertolken. in eerste instantie binnen in ons waardoor het resultaat boekt ook buiten ons en dat uiteraard wereldwijd. Het wordt nu steeds duidelijker dat het om balans gaat en de energie van de drie-eenheid.

De 3e graad

De derde graad omvat een mengsel van nieuwe en oudere symbolen, nog meer educatieve films die je helpen een steeds hoger trillende waarheid te bereiken. De 3e graad bevat tevens de inwijdingsinstructies voor de 1e graad, met duidelijk te volgen aanwijzingen. Weg zijn de tijden waarin verantwoordelijkheid geen plaats had in de inwijdingen. Shambhala eenheid wijst van beide kanten de verantwoordelijkheden aan.

De 4e graad

De vierde graad is de Mastergraad. Een Shambhala Master ontvangt tijdens de 4e inwijding 352 symbolen wanneer hij/zij is ingewijd in deze graad. Voordat je zegt; zoveel symbolen kan ik nooit onthouden, heb er vertrouwen in dat al deze symbolen worden geïmplementeerd in je energieveld en dat ze voor je geestesoog verschijnen op het moment dat je ze nodig hebt, voor welk doel dan ook, als je bezig ben met Shambhala Eenheid. In deze graad ontvang je symbolen die genezing brengen op spiritueel, mentaal, emotioneel en fysieke niveau.

De 5e graad

De vijfde graad bevat nog meer video’s, inzichten en toegevoegde informatie die laten zien waarom Germain gekozen heeft voor deze wijze van inwijden/opleiden. Er is een speciale extra inwijding geschreven voor deze 5e graad.

De 5e graad heeft meer te maken met het vertoeven en verblijven in het” bewust bewustzijnsniveau” en de sprong naar het goddelijke bewustzijnsniveau. In deze graad ben je ook gemachtigd om inwijdingen te verzorgen voor alle vijf de graden in Shambhala. Al zou het niet je intentie zijn om Shambhala te instrueren en om in te wijden, verbaas jezelf niet als je wel die aandrang hebt om Shambhala te delen en te geven aan anderen als je eenmaal de 3e en/of 4e graad hebt bereikt.

Ervaringen

‘Ik vond ze te gek, de inwijdingen in shamballa Eenheid en heerlijk om tot me te nemen. De eerste 2 inwijdingen kwamen intens binnen, de 3e en 4e heb ik niet veel van ervaren (wat niet wil zeggen dat er niets gebeurde, maar was minder voelbaar zeg maar). De 5e inwijding, de masterinwijding spande de kroon. Ik voelde niet alleen dat alle symbolen en bijbehorende chakra’s daadwerkelijk geactiveerd werden, maar voelde ook een intense blokkadebehandeling, bij mijn derde oog, mijn fysieke ogen, oren en keel, met name het aangezicht en de gebieden die bij de betreffende chakra’s horen. Het bleef maar gaan en nu stroomt de energie nog steeds door. Ben enorm aan het opruimen en voelde een reset in mijn brein, die zich voelbaar verder uitbreidt in mijn fysieke lichaam. Het voelt heerlijk nu, opgeruimd. Ik voel me open. Geliefd. Stil. Het breidt zich een uur na de start van de inwijding nog steeds verder uit. Blij dat ik hiermee bezig ben gegaan!’

‘Ik heb zojuist de tweede inwijding ontvangen, ik was helemaal relaxed. Voelde wel overal kribbels  en trillingen. Heel warm en vol van liefde. Dankjewel voor deze mooie ervaring.’

Inwijding aanvragen

Je ontvangt de inwijdingen op afstand, in je eigen veilige ruimte, op een manier zoals ik zelf deze inwijdingen ook heb mogen ontvangen. Op het zelfde moment stemmen we ons af op de energie, waarbij ik een ritueel uitvoer en jij je openstelt voor de energie. De energie laat ik stromen zolang als ik voel dat nodig is.

De kosten voor deze online Shamballa Eenheid opleiding bedragen 50 euro per graad.  Dit is inclusief opleidingsmatriaal, een certificaat en een persoonlijk bericht na elke inwijding.

Meer ervaringen

‘Ik heb vanmorgen een hele rustige download mogen ontvangen in de 1e graad van Eenheid. Eerst voelde ik zacht dat er gewerkt werd aan blokkades bij mijn jukbeenderen (daar waar ik eerder veel meer pijn heb ervaren bij de MDH nog was het nu vooral rustig en zacht). Daarna ging de energie door naar de keel en lichtelijk ook het hartgebied. Doch ook zacht, zachter als voorheen. Daarna kreeg ik haast een download van nieuwe informatie voor elke cel in mijn lijf, die startte in mijn hoofd en langzaam verspreidde zich dat verder uit over de rest van mijn lichaam. In het begin kreeg ik wat inzichten op hoe ik voortaan zou (kunnen) reageren, vanuit gecentreerdheid, los van het Ego. De angsten van het EGO die nu omgezet mogen worden, horen zo bij de stuitchakra waar ik mee bezig was. En ook het Ego komt steeds terug bij mij – over synchroniciteit gesproken. Gisteren filmpjes bekeken en beluisterd van de 2e graad, die sluit daar naadloos op aan. Het voelt licht en vrolijk in mij. Alsof alles anders is. Lichter. Fijner. Het voelt werkelijk als een volgend level op de Shamballa MDH. Het voelt volledig kloppend.’ 

‘Ik ben onder de indruk, zojuist de 2e graad inwijding mogen ontvangen, ik voel het nog steeds na sudderen. Het heeft een diepe indruk achtergelaten bij me. Vooraf voelde ik dat er al e.e.a. in werking werd gesteld. Eerst voelde ik een soort reset in mijn hoofd. Dat zakte later door naar mijn hartstreek, die licht werd aangeraakt ook. Ik voelde emoties, onder andere van een verlangen naar licht en eenheid, de (h)erkenning … ik kon een hele intense en diepe verbinding waarnemen, eenheid, diep verbonden met mijn liefde, waarbij elke cel voelbaar werd aangeraakt en geïntegreerd mocht worden. Ik kon er amper uitkomen en weet dat ik dit tat weer kan oproepen. Was best onder de indruk van de impact van de diepe verbinding en stilte en was ook na de inwijding nog voelbaar bezig (aan het settelen vermoed ik. Ik voel me enorm dankbaar, blij dat ik mezelf dit gegund heb.’