Nefertum

"Zijn wie je werkelijk bent"

Zuiveren en ascenderen

| Geen reacties

Als je je bevindt op het pad van bewuste creatie en ascensie, verhoog je je vibratie tot de hoogte van het licht. Om werkelijk te ascenderen, moet je zo zuiver mogelijk zijn. Iedere gedachte, emotie, woord en actie is een vibratie waarmee je aura wordt gecreëerd. Het vraagt er dus om dat je je gedachten zuiverder maakt, je emoties schoont en voor liefdevolle acties kiest voor je hogere doel, net zolang totdat je straalt op dat hogere niveau. Dan leef je in vreugde en vrijheid. Dat is vaak nog een heel proces wat je vaak niet meer verwacht als je al een hoge vibratie kent.

Veel mensen lopen ondanks hun ontwikkeling nog steeds tegen uitdagingen aan, komen negativiteit tegen, omdat juist in dat hoge licht alles naar boven komt en uitgezuiverd wil en mag worden. Dat gaat diep, ook omdat je eerst steeds gevoeliger wordt en ontvankelijker! Daar verzetten we ons vaak tegen. Als je je daarentegen ontspant en elke uitdaging ziet als een kans, dan wordt het weer licht. Als je leert om volledig gecentreerd te blijven, ben je Licht.

woman-3219507_640

Van angst naar licht

Eerst leven we nog in 3D op een puur fysiek niveau, vanuit angst voor wat er zou kunnen gebeuren, verwensen we anderen en geven we anderen de schuld. We zijn overtuigd van ons eigen gelijk en vinden dat iedereen zich op dezelfde rijbaan zou moeten bevinden (lees: hetzelfde moet doen en denken zoals wij dat doen). We oordelen en nemen geen eigen verantwoordelijkheid.

In 4D openen we ons zelf voor het spirituele en voor onvoorwaardelijke liefde. We gaan met meer ontspanning en vertrouwen door het leven. We respecteren de weg van de ander en volgen onze eigen intuïtie. Iedere reis is speciaal en uniek.

In 5D accepteren we dat je op de eerste plaats geest bent en deel van de Goddelijke Eenheid, je neemt zeggenschap over je bestemming en bent mede schepper van het Goddelijke. Je reist al langs de weg van het leven en helpt anderen. Je laat je lagere wil (ego) los en wijdt je reis aan een hoger doel. Je verbindt je met het Al.

We willen snel maar ervaren nog veel negativiteit

Veel mensen zijn er wel een keer klaar mee. ‘Ik heb al zoveel gedaan, het moet nu maar een keer klaar zijn’, is wat ik regelmatig hoor. ‘Ik heb dit al zo vaak gedaan’, maar toch gaat het nog niet goed’. Juist die weerstand houdt je tegen. Als je daarentegen besluit om jezelf te ontspannen en van de reis te gaan genieten, dan open je jezelf pas echt voor het licht. Dat is ascensie.

Kom je nog veel negativiteit tegen in bijvoorbeeld je relatie, je werk, gezondheid of in gedrag van kinderen, dan is dat altijd een kans op zuiveren. Zie elke tegenslag elke keer opnieuw als een kans om verder te zuiveren. Dan transformeer je uiteindelijk pas echt in liefde en worden lagere energieën gezuiverd. Je wordt naar een hoger plan getild en integreert met je ziel.

Je ascendeert, je leeft je als voorheen, maar straalt op een hogere vibratie. Je voelt vreugde liefde en eenheid met iedereen en creëert de hemel op aarde.

Karma wil uitgezuiverd worden

Om te ascenderen is het noodzakelijk om je karma in balans te brengen. Karma is de balans van positieve en negatieve gedachten, woorden en daden. In 3D mag je karma in een volgend leven gaan uitzuiveren. Dat verklaart waarom er ook mensen zijn, waarbij er niets aan de hand lijkt te zijn, waar je niets van begrijpt. In hogere dimensies moet je je schuld eerder aflossen. Als je karma in balans is, ontvang je instant karma, waarbij een negatieve gedachte als een boemerang bij je terugkomt: je krijgt er gelijk mee te dealen.

Ook mag je eerst de opdracht volbrengen, waarmee je naar dit leven toekwam, die je vóór dit leven op je hebt genomen. Voor mij is dat bijvoorbeeld vooral het overwinnen van negativiteit en het toelaten van Liefde.

Mijn eigen ervaringen

Ik heb gedurende mijn leven al enorm veel negativiteit mogen overwinnen. In eerste instantie vanuit mijn eigen jeugd en een moeder die vaak tegen mij schreeuwde, die alles afkeurde en mij afwees, waardoor ik nog steeds wel eens moeite kan hebben met stemverheffingen en afwijzing. In mijn relaties ervaarde ik diepe kwetsingen op liefdesvlak, zowel in dit leven als in vorige levens, waarin ik mezelf volledig had gegeven, maar in dat vertrouwen dat diep beschaamd werd had ik mezelf ervoor afgesloten.

Door diep trauma van mijn moeder, een vader die volledig onderdrukt werd en grenzen liet overschrijden en ten gevolge van dat trauma een dominante moeder die eiste dat ik leefde zoals zij dat wilde, werd ik volledig ingesnoerd. Ik kon amper praten en alles wat ik deed of zei, werd afgewezen of ik werd uitgelachen. Niets was goed aan mij en afkeurende blikken vierden hoogtij. Als ik niet luisterde, werd er dagen lang niet tegen me gepraat. Ook omdat ik andere keuzes maakte dan zij voor ogen had. Ik was niet wie zij wilde dat ik was en hoorde dat na haar overlijden ook van anderen.

Veel negativiteit dus in en rond mijn moeder en tegen mij en daardoor ook nog lang in mij

Elke keer als ik nu opnieuw een quantum sprong maak in mijn ontwikkeling en vibratie, is de kans dat die oude pijnlagen van vroeger opnieuw worden aangeraakt groot. Ik zie het soms nog steeds terug in het gedrag van mijn partner en kinderen. Soms word ik opnieuw uitgelachen, wat vroeger ook vaak gebeurde als ik wegkroop omdat het me te veel was geworden. Soms voel ik een tekort, waar ik in mijn jeugd een overvloed van heb gehad en in sommige periodes word ik vooral negatief benaderd.

In 3D kom ik dan in die pijnlagen terecht en geef ik de ander(en) de schuld. Wil ik dat ze veranderen, maar kan ik ze ook danken en weten dat het weer tijd is om mezelf te zuiveren. Dat het me aanzet om er (weer ….) mee aan de slag te gaan. Net zolang door totdat ik het bewustzijn van een geascendeerde Meester heb bereikt en met 3 ademteugen weer helemaal terug ben bij mezelf en in mijn hoge energie. De tijd die ik daar nu nog voor nodig heb wordt korter en korter.

Dan kom ik in 4D en zoek ik het niet meer bij anderen. Ik ontspan mezelf en laat komen wat komt. In 5D ben ik in Eenheid met Al wat is.

Ondertussen moet (mag en wil)  ik zo zuiver mogelijk zijn. Negatieve emoties waar je nog niet mee hebt afgerekend, laten een rest achter in de cellen van ons lichaam, waar op we negatieve situaties en mensen naar ons toetrekken. Wat we ontmoeten, heeft dus altijd met onszelf te maken.

woman-1867093_640

Er zit altijd wat onder als je in het nu geraakt voelt

Heb je heftige emoties of zit je er in vast, ga dan in je stille rustige centrum en vraag jezelf af wat er onder zit. Je wordt geraakt omdat er iets onder zit dat je nog niet hebt verwerk. En omdat onder een emotionele disbalans altijd ook een overtuiging schuilgaat, is het ook handig om uit te zoeken welke overtuiging daarbij hoort. Als je deze hebt gevonden, kun je daar een nieuwe affirmatie tegenover stellen.

Wanneer je emoties geblokkeerd zijn of oncontroleerbaar, dan heeft dat alles te maken met beperkingen vanuit je kindertijd. Dan is het tijd om dit kindsdeel te koesteren en beschermen. Zeker als daar ook fysieke klachten om de hoek komen kijken, als seintje van het Universum dat je er toch echt iets mee moet (mag) doen.

Zo kreeg ik een tijd geleden steeds maagpijn als iemand onredelijk boos op me was en ben ik het kind dat bang is voor haar dominante boze moeder. En ben ik het niet waard om van te houden of om op normale wijze en met respect behandeld te worden. Tegelijkertijd kan ik ervan uit gaan dat er ook nog boosheid in mij zit. 

Geblokkeerde delen helen

Als je wilt veranderen (en ascenderen) is het echt noodzakelijk om de geblokkeerde delen van jezelf te helen. Bijvoorbeeld door terug te gaan in de tijd en je volwassen zelf in opstand te laten komen tegen je vader of moeder en laat je hem of haar excuses aanbieden. Dat visualiseer je en doe je niet in real life! Vervolgens stel je je voor dat hij of zij liefde voelde voor het kind, net zolang totdat je je volledig veilig voelt. Dan heel je! In het begin kan dat best lastig en moeilijk zijn, maar geef jezelf dan alle tijd die je nodig hebt. 

Vanuit je gevoel van nu ga je terug in de tijd en vraag je jezelf eerst af: wanneer heb ik dit ook zo gevoeld. Je gaat dan automatisch terug in de tijd en komt uit bij een bepaalde leeftijd en situatie in je kindertijd. Je gaat naar je kleine  ik toe, stopt de situatie en geeft de kleine wat het nodig heeft van jou. Je laat dan de excuses maken en laat de kleine wiegen totdat het zich veilig voelt, wetende dat ouders altijd van hun kinderen houden, maar dat zelf niet altijd meer kunnen voelen.  

Ook je DNA wil gezuiverd worden

Om te ascenderen is het daarnaast ook noodzakelijk om je DNA te zuiveren. Het is heel mooi en ook heilzaam om deze te activeren en in het licht te zetten, omdat dat alle rommel wegpoetst en het licht in jou weer laat stralen.

Stel je maar eens een cel voor als een gloeilamp, in het centrum van de cel is een draadje, dat ons ware DNA is van 12 strengen. Zie het maar voor je dat je alle oneffenheden wegpoetst en schoonmaakt, zodat de lamp weer kan stralen. En jij dus ook!

Ook zijn er diverse inwijdingen die jou hierbij kunnen helpen, bijvoorbeeld de Gouden DNA Activatie en het Pleiadische Clearing & DNA Activatie Programma van 7 levels die je in je kracht zetten, meer vertrouwen schenken en ook je blauwdruk activeren.

Ontspannen en zuiveren

Als je je ontspant , zuivert en verbindt met de Bron, dan ben je een krachtcentrale van Licht. Je blijft gecentreerd ongeacht wat er om je heen is.

Dat begint dus met het ontspannen van je lichaam en geest, om van daaruit jezelf te zuiveren. Eerst zuiver je jezelf en je eigen emoties met de Violette Vlam. Je zult zuiveren tot het niveau waarop je dit kunt toelaten.

Als je door iemand van streek bent of je geïrriteerd voelt in nabijheid, zet dan de ander én jezelf in de Violette Vlam. Het helpt je tevens bij het zuiveren van al je relaties, ook die van voorgaande incarnaties.

Heb je gevoelens die je graag wilt zuiveren, vraag dan Saint Germain om hulp, roep hem aan en visualiseer de Violette Vlam. Stap er in en zeg: ‘IK Ben de Violette Vlam’.

Dan verbind je je met de IK BEN van de Violette Vlam. 

Zit je in een moeilijke situatie, houdt dan de situatie in de Violette Vlam.

Hoe meer je er mee werkt, hoe meer je zuivert en heelt!

Reis af naar Mount Shasta naar de verblijfplaats van aartsengel Gabriel

Heb je echte zuivering nodig, vraag dan aartsengel Gabriel om je naar zijn verblijfplaats te brengen in de ether bij Mount Shasta. Dit kun je in je meditatie doen maar ook s’nachts, voordat je gaat slapen. In dat laatste geval is de kans groot dat je er ook over droomt. Je heelt tijdens je slaap!

Dagelijks ritueel

Om jezelf zo zuiver mogelijk te houden, is het belangrijk om je bewust te zijn van alles wat je denkt en voelt. Alles wil gevoeld worden en gedachten en overtuigingen willen in het licht geplaatst worden.

Aangezien jij jezelf steeds verder door ontwikkelt en steeds meer licht wordt, zul je ook donkere en diepe stukken tegenkomen. Weet dat het donker je altijd leidt naar Ascensie!!

Naast je bewustzijn en het voelen is een dagelijks zuiveren van groot belang. Dat zou je als volgt kunnen doen:

1. Zet jezelf dagelijks in de Violette Vlam (dat hoeft maar een paar minuten) en ook de ander of een situatie als je afgescheidenheid en conflicten ervaart.

Vraag om een zuivering van alle negatieve energieën in je fysieke, geestelijke, emotionele, astrale en etherisch lichaam.

‘Ik verbind mij met mijn IK BEN en de IK BEN van de Bron, ik verbind mij met de IK BEN van de Violette Vlam. IK Ben de Violette Vlam en vraag om een zuivering van alle negatieve energieën in mijn lichtlichamen, dwars door tijd en ruimte heen’.

En dan ga je voelen en blijf je aanwezig bij je lichaam gedurende een paar minuten of langer als dat nodig voelt.

2. Daarna volg je het zelfde ritueel maar nu met de Gouden Straal

Je kunt de Gouden Straal ook gebruiken om je 12 strengen DNA te activeren en schoon te poetsen. Met de visualisatie zoals boven is omschreven met de gloeilamp, door te vragen om DNA clearing of door een inwijdingsenergie specifiek voor je DNA te gebruiken. 

Het zelfde kun je doen om je karma te zuiveren! Je vraagt en het wordt je gegeven. 

3. Omhels je innerlijke kind als je je geraakt voelt!

Elke keer dat je geraakt wordt, ga je kijken wat er onder zit en welke beperkende overtuiging alles in stand houdt. Heb je op de dag geen raakstukken, dan sla je dat die dag over. Is dat wel het geval, dan ga je er mee aan de slag. 

Je omhelst je innerlijke kind als je je gekwetst alleen of teleurgesteld voelt, alleen gelaten of afgewezen. Je gaat terug naar het eerste moment waarop je dat ongemak ook hebt ervaren, haalt het kind uit de situatie en geeft het kind in jou dat wat het nodig heeft.

En je zegt: ‘Ik ben heel graag bij je. Je mag voelen wat je voelt zolang als nodig is. Weet dat je niets verkeerd hebt gedaan. Ik hou heel veel van jou.’ En laat dan je liefde stromen. Misschien heeft het nog iets nodig van je. 

Stel je daarna voor dat je de actie van je vader of moeder stopt en laat het kind gewiegd worden door zijn of haar vader of moeder. Gewoon door het je voor te stellen. Geef jezelf alle tijd die je nodig hebt om dit te kunnen toelaten. Het heelt je hart en leert je om weer liefde toe te laten. 

4. Laat het Goddelijke Licht door je heen stromen

Je roept de geascendeerde Meesters, het grote Witte Broederschap, engelen en aartsengelen aan en verbreekt dan de negatieve banden de persoon die je raakte of de situatie waarin je zit.

Je affirmeert: Goddelijke liefde en Licht stromen nu door mij heen als ik aan …… (jouw persoon of situatie) denkt. Stel je ook voor dat je dat doet terwijl je aan jouw persoon of de situatie denkt. Voel en laat toe! Verzacht.

5. Zegen de persoon of situatie voor deze gelegenheid tot zuiveren

Het donker leidt je naar het licht. En alles wat je voelt en elke situatie die je raakt, is een gelegenheid tot ascensie!

Zegen daarom jouw persoon of de situatie en voel je dankbaar.

6. Leer liefde te ontvangen en zeg dan hardp of in jezelf: ‘Ik verdien liefde. Ik open mezelf om liefde te ontvangen’. 

Doe dit zo vaak mogelijk gedurende de dag, je zult echt merken dat je je anders gaat voelen. Het is helpend om deze affirmatie in de spiegel tegen jezelf te zeggen en het te voelen. En ook hier geldt: de aanhouder wint. Je wordt steeds meer liefde. 

woman-2667455_640

Tot slot: vind innerlijke vrede in jezelf

Als je vredig bent, straal je een vibratie uit waardoor iedereen om je heen zich veilig voelt. Als je je emoties niet verwerkt, straal je spanning uit. Als je gespannen bent en angstig, zegt je een onbewuste boodschap uit dat iets niet deugt, dat er iets te vrezen is. anderen reageren bewust op deze boodschap, gaan met je mee of distantiëren zich va jou waardoor jij je geïsoleerd voelt.

Spanning scheidt je van je Ziel en Goddelijke Zelf, waardoor problemen onoverkomelijk zijn.

Door je dagelijks op te schonen en elke situatie te omarmen, inclusief je innerlijke kind en door het Goddelijk Licht weer toe te laten vind je vrede in jezelf en straal je (meer) liefde uit. dan verandert ook alles om je heen. Zeker als je je ook meer en meer opent voor liefde! 

Tips

  • Divine Source Groepsheling Zielenliefde d.d. 27-09-2023 om steeds meer licht en liefde van je ziel te belichamen.
  • Liefde van de Ziel Deel I en II (vanaf maandag 25-9-2023 online) voor iedereen die relatieissues heeft, zijn of haar relaties wil verbeteren en om lagere frequenties om te zetten in hoge frequenties zodat je t.a.t. gecentreerd en in liefde kunt blijven. 

Laat een reactie achter

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.