Nefertum

"Zijn wie je werkelijk bent"

Zuiveren en zuiver blijven

| 2 reacties

Voor (veel) hoogegevoelige mensen én in woelige tijden is het zuiver blijven en jezelf zuiveren erg belangrijk en met enige regelmaat zelfs essentieel en noodzakelijk om goed te kunnen blijven functioneren. Nu zijn die tijden haast aaneenlopend woelig en warrelt er al lange tijd zoveel rond van alle transformatieprocessen dat wordt rondgeslingerd dat dat ook weer makkelijk opgepikt kan worden. Maar dit is niet eens het enige ‘probleem’.

Ook de angst, de pijn, de zorgen en de weerstand van het collectieve bewustzijn heeft een grote invloed op ons zijn en welzijn, als we daarin stiekem nog een beetje in opgesloten zitten en de energie blijven absorberen als hongerige sponsen.

Daarbij komt dat de gevoeligheid die mensen hebben en ook bewust (door)ontwikkelen ook andere problemen met zich mee brengt: de ontvankelijkheid voor negatieve vreemde energieën. 

Het raakt veel mensen

Het lijkt wel alsof er een blik of bus vol met negatieve energieën is losgelaten dat over de mensheid is heen gestrooid en verspreid wordt, waarbij mensen zelfs op zo’n vervelende manier energetisch kunnen worden lastiggevallen en aangevallen, dat het allesoverheersend wordt dat soms zelfs tot een psychose kan leiden. Waar komt dat door en wat kun je doen.

Dat vraagt hoe dan ook om een dagelijks zuiveren en beschermen, maar alleen op een andere manier dan je zou denken.

Entiteiten

Aan de ene kant pik je in het dagelijks leven al zoveel op van anderen, wordt er veel getransformeerd en heb je te maken met die zware energieën vanuit het collectieve bewustzijn, als een optelsom van het geheel, van de massa, dat je gemoedstoestand beïnvloedt, je relaties verstoort en zelfs je fysieke gezondheid kan aantasten. Je hele systeem lijkt wel gericht op die zware negatieve energie in anderen. Maar ondertussen heb je ook je eigen emoties en reactiepatronen, die niet van de lucht zijn en impact op je hebben. 

Aan de andere kant kan die negatieve energie ook gepaard gaan met de aanwezigheid van entiteiten: spirituele wezens zonder fysiek lichaam, die vast zijn komen te zitten tussen verschillende dimensies. Het worden ook wel bewustzijnsvormen genoemd met een eigen intelligentie.

Deze entiteiten kunnen je energieveld binnendringen en je verstoren op zowel fysiek als emotioneel niveau dat kan leiden tot gevoelens van angst, depressie, vermoeidheid en zelfs dus ook fysieke klachten, al dan niet moedwillig toegebracht. Dit kunnen ook multidimensionale entiteiten zijn, die een psychische aanval of psychose kunnen veroorzaken met stemmen in je hoofd of buiten je die je proberen je over te nemen.

Bewuste aanvallen van bijvoorbeeld gevallen healers

Daarnaast zijn er ook mensen die zich heel bewust aangevallen lijken te voelen door anderen, menselijke wezens, en veelal zijn dat gevallen healers, die messen in ruggen steken, die boos zijn en negatieve energieën sturen of zelfs multidimensionale entiteiten aanroepen om zo ziekte en pijn te veroorzaken.

Misschien is dit lastig om te bevatten en ik kan er zelf ook niet altijd bij, maar ik heb het te vaak gezien en gehoord om het niet waar te laten zijn.

De vraag die ik mezelf daarentegen ook stel, is: Komt het daar echt vandaan? Zijn mensen daar echt toe in staat om anderen met voodoo-achtige praktijken elkaar zo wat aan te doen? Het kunnen immers ook verstoorde gedachten zijn of iets dat je wordt ingeprent of voor waar gaat aannemen waardoor het ook zo is, wordt en blijft zijn. Waarbij soms zelfs ook alle helpers worden lastig gevallen, aangevallen en ziek gemaakt.

Of kun je je daar eenvoudigweg ook van distantiëren zoals je ook niet altijd hoeft te geloven wat artsen zeggen bij het brengen van een negatieve boodschap waardoor je zelf het tij kunt keren?

Hoe dan ook

Wat het ook is, en op welke manier dan ook. Als je energie van anderen of het collectief overneemt, last hebt van entiteiten en / of energetische aanvallen, dan heb je dat op de één of andere manier zelf aangetrokken in je leven. Dan is de kans groot dat je hele systeem met al zijn gevoelige antennes en sensoren gericht is op negatieve energie, zoals je dat vaak als kind dan ook hebt moeten doen in een onveilige, strijdbare of angstige omgeving wat je nu voortzet in je volwassen leven. Maar ook dat er nog veel zwaarte in je eigen systeem aanwezig is. 

Het heeft namelijk altijd met jou te maken. Het is immers jouw leven, jij hebt het aangetrokken en dat is er niet voor niets. Zonder dat het jouw schuld is. Iets in jou heeft die energie aangetrokken. Anders was het er eenvoudigweg niet of zou het je niet raken.

Onverwerkte emoties, gedachten, overtuigingen, frustraties en karmische invloeden

Of het nu je eigen negatieve emoties en reacties zijn of die van anderen zijn, die je hebt overgenomen, het heeft altijd te maken met je eigen onverwerkte emoties en met negatieve gedachten in combinatie met beperkende overtuigingen van bijvoorbeeld een lage eigenwaarde en negatief zelfbeeld, bewust en onbewust, die daar onder zitten en in jouw systeem aanwezig zijn. Jij voelt je geraakt, jij reageert ergens op en jij bent degene die iets binnen laat komen en dat gebeurt echt niet zomaar. Dat zit in jou, nogmaals zonder iets goed te willen praten en zonder schuld. Daar gaat het niet om.

Deze gedachten en overtuigingen in het NU kennen vrijwel altijd een oorsprong in je vroege jeugd en kennen vaak ook karmische invloeden als som van daden van voorgaande incarnaties  (is mijn overtuiging en ervaring) die als het ware in je energieveld hangen waardoor je negativiteit, gedrag en situaties in je leven aantrekt en daarop dus ook negatieve energie van anderen die daarop resoneren. Dat kan in de vorm van negatief gedrag naar jou toe én in het aantrekken van en een focus op negatieve energie dat vervolgens gevoed wordt met angst waardoor je er nog meer van aantrekt.

Als negatieve energie van anderen bij je binnenkomt, dan raakt het oude(re) negatieve energie in jou, waardoor je van slag raakt. Al zijn er ook zuivere gevoelige kinderen die lastiggevallen worden, maar meestal hebben zij een getraumatiseerde ouder met veel onverwerkte pijn, die ervoor zorgen dat zij de aanhakers aantrekken en mee naar huis nemen.  En een spons zijn voor negatieve energie, net als die ouder. 

Koorden, geloften, haken en vloeken

Dat je dit alles aantrekt in je leven heeft vaak ook te maken met bijvoorbeeld karmische koorden die ontstaan in dit leven of een eerder leven door bepaalde gebeurtenissen, trauma of door de wisselwerking van energie tussen mensen (hoe je over elkaar denkt). Of met geloften van bijvoorbeeld armoede, kuisheid, loyaliteit en ook eden, haken, vloeken en implantaten die je vasthouden in bepaald gedrag, bepaalde situaties en vaak allesoverheersende negatieve emoties waardoor het naar je toe komt en blijft komen. Omdat je op een negatieve manier met elkaar en negatieve energie bent verbonden, blijf je het ook aantrekken. Het zit in jou en is nog niet verwerkt of van je losgekoppeld. 

Lage energie trekt negativiteit aan

Entiteiten voeden zich graag met negatieve gevoelens en emoties, met angsten en sterke tekorten, waar ze ook vandaan komen, waardoor je energieniveau laag is en je een lage trilling belichaamt. Dat trekt uiteindelijk op den duur entiteiten aan, ook die entiteiten die afkomstig zijn uit andere dimensies. Zij haken aan en komen overeen met het lage energieniveau, voeden zich met negatieve emoties en houden het ook in stand.

Uiteindelijk zit je zo vol en kun je alle emoties niet meer verwerken en / of is er een specifieke trigger, een gebeurtenis die je niet meer kunt bevatten en verwerken: Je brein kan het niet meer aan. Je bent een gewillige prooi geworden. Er ontstaat een psychose of je wordt anderzijds overgenomen en beheerst.

Soms krijgen mensen daar zelfs een beeld bij dat bijvoorbeeld God, Boeddha of Metatron niet zuiver is. Zij krijgen het gevoel dat ze bedonderd en bedrogen worden ook door de Verlichte Meesters. Ik denk eerder dat het een overname is van de stem in het hoofd, waardoor iemand steeds meer de weg en realiteitszin kwijtraakt: de Illusie is geboren.

Introspectie, zelfreflectie en bewustzijn

Of je nu emoties van de buurman of buurvrouw overneemt, ontvankelijk bent voor alle negatieve energie in het collectief en veel negativiteit van anderen lijkt te ontvangen, het haakt altijd aan bij iets in jou, raakt iets in jou waardoor je negatieve energie en eventueel ook energievormen aantrekt of in het ergste geval zelfs overgenomen wordt: het vraagt altijd om introspectie, zelfreflectie en bewustzijn van je eigen gedachten, emoties en acties (hoe je je verhoudt tot anderen).

Het vraagt om het nemen van een volledige eigen verantwoordelijkheid voor je eigen gedrag en voor dat wat jij nog met je meedraagt én uitdraagt, bewust en onbewust, om tot vergeving én het loslaten van alle negatieve energie, negatieve verbindingen en koorden, karma, geloften, eden, vloeken, implantaten en meer te komen.

Vaak wordt het net als een ‘simpele’ trigger gezien als kans voor spirituele groei en het helen van oude wonden. En kan het deel uitmaken van de levenslessen van je ziel om te evolueren en Licht te worden. Om te transformeren en (karmische) patronen te doorbreken. En om oude verhalen los te laten om in (meer) Licht en Liefde te gaan leven.

Hoe meer vrede jij uiteindelijk in jezelf en in omstandigheden om je heen ervaart, des te harmonieuzer is de wereld om je heen. En dat geldt voor alles dat je in het leven aantrekt.

Wat kun je doen – dagelijkse zuivering

Zowel je eigen emoties als de overgenomen emoties én dat van het collectief willen bij voorkeur dagelijks gezuiverd worden. Dat kun je doen met de Violette en Gouden Vlam door deze om je heen te zetten en te vragen om een zuivering op alle lagen in je lichtlichamen dwars door tijd en ruimte heen.

Je kunt de violette vlam ook om een ander heen zetten waar je een conflict mee hebt of in een situatie in laten stromen.

Als je al je relaties van vroeger en nu gaat uitzuiveren, pak je automatisch ook de karmische lagen die er onder zitten mee en zuiver je jezelf op diep niveau uit. Je maakt dan een lijst van personen en stel je je voor dat één voor één alle personen voor je komen te staan, waarbij je alles wat geen liefde is geweest, terugstuurt naar de ander toe en alles wat jij hebt uitgezonden, neem je terug en stuur je gelijk door naar boven, alwaar het getransmuteerd wordt in licht en liefde. daarna zet je zowel jezelf als de ander als de situatie(s) in de Violette Vlam.

Je kunt jezelf ook identificeren met de Violette Vlam door er op te mediteren en te zeggen: IK BEN de Violette Vlam. En dan ga je voelen en je lichaam waarnemen.

Bescherming

Om niet zo ontvankelijk te zijn voor energie van buitenaf kun je diverse beschermingstools inzetten. Dan zet je een Gouden Bol van Licht om je heen, Wit Licht een kristal of iets anders wat bij je naar boven komt. Het zorgt er eigenlijk voor dat je je sterker voelt en meer in je kracht komt te staan.

En dat brengt ons daar waar het eigenlijk om gaat: Je Innerlijke Kracht én je intentie om zuiver te zijn en te blijven, waarbij je niets hoeft binnen te laten. Daarbij is het wel van groot belang dat je tegelijkertijd wel goed geaard bent en dat je je niet laat overheersen door angst.

Zo kon ik elke energetische aanval afweren, terwijl ieder ander die hulp had geboden, wel aangevallen werd. Ik besloot daar niet aan mee te doen en er niet bang voor te zijn. Ik zette mezelf in het licht en twijfelde niet. Er kwam niks bij mij binnen. Dat is in het verleden heel anders geweest. 

Overgenomen energie

Heb je het gevoel dat je de energie van een ander hebt overgenomen, hoef je alleen maar te vragen: Is dit van mij? Het zal je loslaten als het niets met jou te maken heeft en laat je rustig los terwijl je met een focus bij je lichaam blijft. Dan nog blijft de vraag waarom je dit overneemt. 

Als de bom is gebarsten

Als je uiteindelijk aangevallen wordt of in een psychose terecht komt, ben je al enorm volgelopen. Vaak is er dan eerst nog een trigger, een situatie, een gebeurtenis.

Je hebt je eigen emoties niet verwerkt, staat niet meer in je kracht, bent niet geaard, bent boos, gefrustreerd of bang en je hebt veel negatieve gedachten, over jezelf, anderen of een situatie waardoor je frequentie steeds lager wordt en je energieniveau ook.

Je bent enorm toegankelijk voor vreemde energieën, die variëren van emoties die op jou zijn gericht en emoties van anderen in het algemeen en het collectief. Dan is er die aanleiding, de druppel die de emmer doet overlopen. Een vervelende situatie, die je brein nu niet meer kan verwerken. Je gedachten gaan met je op de loop en oude verhalen worden geactiveerd waarmee je alles in stand houdt. Je hebt jezelf niet meer in de hand: Je bent een open vat geworden.

Dan is het nodig om eerst de ervaring met het negatieve te helen, als ook de oorzaak en alle emoties die daarbij om de hoek komen kijken. Daarna ga je kijken wat je in het nu tegenhoudt, waar je in geraakt wordt en niet in je kracht staat. Dat is een heel proces waar je meestal wel wat hulp bij kunt gebruiken. 

Licht, Liefde en Vrede

Dat kun je beter voorkomen. Dat doe je door jezelf dagelijks te zuiveren, door al je relaties uit te zuiveren, door te voelen én te kijken waar het vandaan komt en dan het Licht en Liefde erop binnen te brengen zodat je weer in vrede bent met jezelf en anderen. Om daarna je frequentie te verhogen als ook je Innerlijke Kracht om vervolgens steeds meer Licht bij jezelf naar binnen te brengen en dit te belichamen. Maar ook door je verleden te verwerken. 

Sommige mensen willen liever niet voelen wat er dan naar boven komt, als zij bijvoorbeeld vanuit een situatie op een tijdlijn terug in de tijd gaan of gedurende een persoonlijk traject waarin je dealt met je jeugdwonden en trauma en diverse emoties naar boven komen. Toch is dat de enige weg naar transformatie toe. Dat kan ook gebeuren als je steeds meer Licht naar binnen brengt, maar dat is goed, omdat het juist gezuiverd wordt en wil worden.

Als je jezelf vervolgens consequent vult met dat wat je nodig hebt, overschrijf je steeds meer negatieve gedachten en overtuigingen en wordt je steeds meer licht en ook positiever. Bovendien ga je dan ook wat anders aantrekken.

Begin je jezelf moe te voelen en futloos, ga je slechter slapen en krijg je de neiging om je wat depressiever te voelen, ga dan eens opnieuw kijken naar wat er is gebeurt de afgelopen tijd. Heb je stiekem iets aanvaart, wat je op diep niveau niet echt kon aanvaarden en vond je er stiekem toch wat van, voelde je je boos of teleurgesteld of in de steek gelaten, maar dacht je de toeschouwer te zijn. Denk aan die situatie(s) en voel het alsnog en laat het rustig in je bewustzijn aanwezig zijn. En kijk dan eens wat er met je gebeurt.

Stap op een tijdlijn, ga terug in de tijd en ontdek waar het vandaan komt. Ontdek wat je nodig hebt en vervul je zelf daarmee.

Je kunt je ook voorstellen dat je voor een deur staat, waarbij achter die deur het Witte Licht én de oplossing van dat wat je nodig hebt reeds op je staat te wachten. Daar vul je jezelf dan mee. Deze transmissie kan je daarbij helpen om vrede en de oplossing te vinden.

Reinig jezelf met Goddelijk Licht - belichaam het Licht

Wat ook heel mooi is en vooral erg heilzaam, is je voorstellen dat je je in een zuil van Wit Licht bevindt. Dat je op reist, naar boven toe naar het Goddelijk Licht terwijl je alle invloeden van anderen en het collectief achter je laat en terecht komt in de serene sfeer van het Goddelijk Licht waar jij je laat uitzuiveren. Gewoon door het je voor te stellen en te voelen. Als je Licht bent, kan er niets meer bij je binnenkomen. 

Op 26-07-2023 gaan we collectief zuiveren met de komende Divine Source Groepsheling. Daar ontvang je een kleine zuiveringsmeditatie bij die je kunt gebruiken om jezelf daarna dagelijks te kunnen blijven zuiveren.

Wil je daar liever zelf mee aan de slag in je eigen tijd, denk dan aan de 12D Lichtreis voor Awakening en Transformatie.  

Zoek hulp als je er zelf niet uitkomt. Het is echt niet nodig om slachtoffer te zijn van het negatieve, als je bereid bent om in jezelf te keren op zoek naar de oorzaak.

3 (+2) Inwijdingstips die heerlijk zijn om in je vakantie mee aan de slag te gaan (en ook daarbuiten)

Pleiadische DNA Clearing & Activation Programm: zet je in je kracht en maakt minder ontvankelijk terwijl je op diep niveau gezuiverd wordt.

Spiritual Protection Healing Programm: laat je zuiveren – met o.a. de Vortex of Purification – en brengt je in contact met je ware essentie, terwijl je ook innerlijke kracht opbouwt.

Divine Clearing & Intuition Package van 5 helpende inwijdingen: brengt diepgaande transformatie teweeg en bevordert een gevoel van vrede, mededogen, serenititeit en vreugde.

Ook de Ra Essentie die zuivert én je innerlijk licht laat schijnen en de Tsa Ra Empowerment die je helpt bij het opruimen van alle lagere energievormen zijn erg geschikt om in te zetten. 

Meester Sanat Kumara  staat bekend om zijn ongelooflijke capaciteiten in het bevrijden van negatieve entiteiten en lagere energieën en Boeddha brengt je Innerlijke Vrede en Kracht. 

Tot slot: artikeltips

2 reacties

Laat een reactie achter

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.