Nefertum

"Zijn wie je werkelijk bent"

Emotionele Integratie

Problemen en klachten hebben altijd een reden,  een onderliggende oorzaak die aan de oppervlakte niet zichtbaar is.  Alles wat je meemaakt, komt via je rechter hersenhelft (de gevoelskant) binnen, om via je linker hersenhelft door te stromen naar de hersenschors. Daar wordt vervolgens bepaald hoe je ergens mee omgaat.

Als ervaringen niet of niet volledig verwerkt worden, vormen deze als het ware een soort wondje. Elke keer als er nieuwe emoties ontstaan, die op de oude onverwerkte emoties lijken (al is de ervaring totaal anders) dan slaat de hersenbalk dicht. Dan weet je niet meer hoe je er mee om moet gaan omdat er tussen de linker- en rechter hersenhelft geen communicatie meer mogelijk is. Het eerste wondje – de emotie die niet verwerkt is – gaat steeds weer open als je in het zelfde gevoel van vroeger geraakt wordt. Het is een trigger geworden waar je systeem op gaat reageren precies op die manier zoals je dat deed als oermens in de vorm van vechten, vluchten of bevriezen.

Met Emotionele Integratie van Carla van Wensen wordt het onbegrepen gedrag en de onverwerkte emoties en gedachten opnieuw bewust gemaakt om ze vervolgens te integreren. Dan is de trigger geen trigger meer is en de ervaring verwerkt en opgeborgen.

Moeder Janina over Daphne (5 jaar): ‘Dat dit met een enkele sessie al mogelijk is. Ik ben zo verbaasd.’ 

‘Wij zagen op dezelfde dag thuis al een enorm verschil. Ze is weer puurder, liefdevoller en vrij. Ook de juf zag het in haar ogen dat ze weer vrij is. De blokkade naar haar bonusvader is ook totaal opgelost en het lijkt erop dat ze alles van de afgelopen tijd wil inhalen. We hebben het meisje weer terug, precies zoals ze 2 jaar geleden ook was ‘. 

De o – ring spiertest

Onbegrepen gedrag en onverwerkte emoties en gedachten veroorzaken blokkades in meridianen (energiebanen) en de bijbehorende organen, die een onderliggende betekenis hebben. Met de O – ringrest en een testprotocol kunnen de niet verwerkte emoties begrepen worden, waardoor verwerking plaats kan gaan vinden. Dit noem je integratie. Deze integratie gaat onbewust, maar de effecten spelen zich zeker af op bewust niveau. Na de integratie zal er daadwerkelijk verandering in gedrag en in emotionele staat zijn.

Met de o – ring spiertest (of biotensor) wordt uitgetest of een spier sterk of zwak wordt, waarbij een sterke spier duidt op een gezonde situatie. Een zwakke spier daarentegen duidt op een blokkade als gevolg van stress, ziekte, emoties, negatieve gedachten, medicatie, verkeerde voeding, spier-wervelproblematiek, niet – geïntegreerde reflexen, verstoringen door vaccinatie, (geboorte) trauma, enzovoort.

Met de test wordt uitgezocht welke factoren het lichaam en brein verzwakken en welke factor hier het meest verantwoordelijk voor is. Daar zal het kind (of de volwassene) reageren met een zwakke spiertest. Vervolgens wordt uitgemeten wat het kind nodig heeft om het weer gemakkelijker voor hem te maken. Hoe de balans weer kan gaan herstellen. Daarna zal het kind reageren met een sterke spiertest.

De methode

De methode Kind in Evenwicht is een afgeleide en vereenvoudigde versie van de NEI – methode (neuro – emotionele integratie) van Dr. Roy Martina, (door)ontwikkeld door Carla van Wensen. De methode is geschikt voor kinderen én volwassenen. Kinderen kunnen ook via de ouder worden uitgetest en behandeld worden met even prachtige resultaten. Dit vooral met het oog op mijn wens om kinderen zo veel mogelijk behandel- en therapievrij te houden.

                                                                                                                                                                                                                 Moeder Karin – over dochter Carmen 7 jaar: kan zich moeilijk openen bij volwassenen: ‘Ze is veel vrijer geworden in haar contacten met volwassenen. Het geschreeuw is ook beduidend minder worden. De behandeling zat net tussen 2 spannende turnwedstrijden in en je wilt niet weten hoe groot het verschil in haar houding was. Echt een wereld van verschil, zo veel makkelijker en opener zij was.’

                                                                                                                                                                                                                 Bernadette over zoon Bas – ‘Hij kan eindelijk gewoon naar school’

‘Hij heeft totaal geen last meer van zijn enigszins autoritaire juf. Dit was voor de zomervakantie nog echt niet denkbaar dat dit ooit nog zou gaan gebeuren’.

                                                                                                                                                                                                               Vincent, man 31 jaar, hernia: ‘De pijnklachten zijn beduidend lichter geworden. Tijdens de sessie werd mij vooral duidelijk dat ik mijn eigen leven mag gaan leiden en gaan staan voor de keuzes die ik maak. Ik merk bovenal dat ik vooral veel dichter bij mezelf ben gekomen.’

Vincent kwam erachter dat zijn vader een kruiwagen vol stenen op zijn rug had gekregen toen hij 2 jaar oud as, dat hij deels de last is mee gaan dragen. Hij ziet ook in dat hij zijn leven op anderen heeft gericht, net zoals hij vroeger op zijn ouders was gericht en dat hij dat nu anders mag gaan doen. Hij mag zichzelf op de eerste plek gaan zetten. ‘Ik zal heel wat moeten veranderen in mijn leven’, geeft hij zelf aan. ‘Dat gaat wel even tijd kosten, maar ik ga het wel doen.’

Tot slot

Met deze methode kom je snel tot de kern van je probleem, waar nodig aangevuld met energetische behandelingen, coaching en andere methoden en technieken waar ik graag me werk. Bij volwassenen kan vaak ook nog de nodige aandacht besteed worden aan het innerlijke kinddeel en / of familiesysteem. Dit geheel maakt het mogelijk dat er in een enkele sessie of een paar sessies enorm veel kan worden opgeruimd in een relatief kort tijdsbestek. En dat leidt tot meer levensvreugde.

Carla over haar sessie: ‘Ik voel me heel opgewerkt, vrolijk en sterk maar bovenal mondig, zonder me daar vervelend over te voelen. Moeilijk uit te leggen qua gevoel, voelde als weten wat ik wil, een vrij gevoel, omdat ik me niet meer druk maakte om wat een ander dacht. Heel prettig! Op mijn werk kreeg ik vandaag zelfs een vast contract aangeboden.’

Contact