Nefertum

"Zijn wie je werkelijk bent"

Methode Kind in Evenwicht

Moeilijk of heftig gedrag heeft altijd een reden, een onderliggende oorzaak die aan de oppervlakte niet zichtbaar is. Dat geldt ook vaak voor lichamelijke klachten. Alles wat een kind meemaakt, komt via de rechter hersenhelft (de gevoelskant) binnen, om via de linker hersenhelft door te stromen naar de hersenschors. Daar wordt vervolgens bepaald hoe je ergens mee omgaat.

Als ervaringen niet of niet volledig verwerkt worden, dan slaat de hersenbalk dicht op het moment dat er nieuwe emoties naar boven komen, die lijken op de eerdere ervaring (al kan het maar zo zijn dat deze ervaring totaal anders is). Er is een trigger ontstaan. En dat maakt dat er dan geen normale communicatie meer mogelijk tussen de beide hersenhelften. Met als gevolg dat een kind dan net als een volwassene precies op die manier zoals de OERmens deed in de vorm van vechten, vluchten of bevriezen.

Met de methode Kind in Evenwicht van Carla van Wensen wordt het onbegrepen gedrag en de onverwerkte emoties en gedachten opnieuw bewust gemaakt om ze vervolgens te integreren ( = verwerken). Dan is de trigger geen trigger meer is en de ervaring verwerkt en opgeborgen.

Moeder Janina over Daphne (5 jaar): ‘Dat dit met een enkele sessie al mogelijk is. Ik ben zo verbaasd.’ 

‘Wij zagen op dezelfde dag thuis al een enorm verschil. Ze is weer puurder, liefdevoller en vrij. Ook de juf zag het in haar ogen dat ze weer vrij is. De blokkade naar haar bonusvader is ook totaal opgelost en het lijkt erop dat ze alles van de afgelopen tijd wil inhalen. We hebben het meisje weer terug, precies zoals ze 2 jaar geleden ook was ‘. 

De Methode

De methode Kind in Evenwicht is een afgeleide versie van de NEI – methode (neuro – emotionele integratie) van Dr. Roy Martina, (door)ontwikkeld door Carla van Wensen. De methode is geschikt voor kinderen én volwassenen. Kinderen kunnen ook via de ouder worden uitgetest en behandeld worden met even prachtige resultaten. Dit vooral met het oog op mijn wens om kinderen zo veel mogelijk behandel- en therapievrij te houden.

Aan de hand van een testprotocol worden blokkades opgespoord die het onbegrepen gedrag en onverwerkte emoties en gedachten veroorzaken. Met de test wordt uitgezocht welke factoren het lichaam en brein verzwakken en welke factor hier het meest verantwoordelijk voor is.

Daar horen bijvoorbeeld blokkerende emoties bij, die een aanleiding in het Nu hebben en een oorzaak in het verleden. En dat kunnen blokkades zijn als gevolg van stress, ziekte, emoties, negatieve gedachten, medicatie, verkeerde voeding, spier-en wervelproblematiek, niet – geïntegreerde reflexen, verstoringen door vaccinatie en (geboorte) trauma’s.

Doordat de oorzaak vervolgens bewust wordt gemaakt – ook op het niveau van het kind – kan verwerking plaatsvinden. Dat wordt integratie genoemd. De integratie gaat onbewust, maar de effecten spelen zich zeker af op bewust niveau. Na de integratie zal er daadwerkelijk verandering in gedrag en emotionele staat zijn.

Vervolgens wordt uitgemeten wat het kind nodig heeft om het weer gemakkelijker voor hem te maken en hoe de balans weer kan gaan herstellen. Als het goed is zal een nieuwe test uitwijzen dat er geen blokkades meer zijn en kan het evenwicht herstelt worden.  

Moeder Karin – over dochter Carmen 7 jaar: kan zich moeilijk openen bij volwassenen:

‘Ze is veel vrijer geworden in haar contacten met volwassenen. Het geschreeuw is ook beduidend minder worden. De behandeling zat net tussen 2 spannende turnwedstrijden in en je wilt niet weten hoe groot het verschil in haar houding was. Echt een wereld van verschil, zo veel makkelijker en opener zij was.’

Moeder Helena over dochter Marie: ‘De juf geloofde het niet maar was uiterst verbaasd over het resultaat’:

‘De juf geloofde er niet in en was uiterst verbaasd toen ze me vroeg wat er gebeurd was dat er zo’n verandering te zien was bij Marie, maar kon niet anders zeggen dan dat het wel werkt.’ 

Bernadette over zoon Bas – ‘Hij kan eindelijk gewoon naar school’

‘Hij heeft totaal geen last meer van zijn enigszins autoritaire juf. Dit was voor de zomervakantie nog echt niet denkbaar dat dit ooit nog zou gaan gebeuren’.

Vincent, man 31 jaar, hernia: ‘De pijnklachten zijn beduidend lichter geworden.

‘Tijdens de sessie werd mij vooral duidelijk dat ik mijn eigen leven mag gaan leiden en gaan staan voor de keuzes die ik maak. Ik merk bovenal dat ik vooral veel dichter bij mezelf ben gekomen.’

Vincent kwam erachter dat zijn vader een kruiwagen vol stenen op zijn rug had gekregen toen hij 2 jaar oud as, dat hij deels de last is mee gaan dragen. Hij ziet ook in dat hij zijn leven op anderen heeft gericht, net zoals hij vroeger op zijn ouders was gericht en dat hij dat nu anders mag gaan doen. Hij mag zichzelf op de eerste plek gaan zetten. 

‘Ik zal heel wat moeten veranderen in mijn leven’, geeft hij zelf aan. ‘Dat gaat wel even tijd kosten, maar ik ga het wel doen.’

Tot slot

Met de methode Kind in Evenwicht kom je snel tot de kern van een probleem. Je spoort niet alleen op waar de blokkades liggen, maar onderzoekt ook wat nodig is om de balans te herstellen. Het is snel, eenvoudig, speels en effectief.  Waar nodig wordt het protocol aangevuld met mijn eigen vaardigheden, technieken / methoden en energetisch werk. 

Het geheel maakt het mogelijk dat er in een enkele sessie of een paar sessies enorm veel kan worden opgeruimd in een relatief kort tijdsbestek.