Nefertum

"Zijn wie je werkelijk bent"

Het belang van Chakra Heling

| Geen reacties

Je chakra’s zorgen voor contact met de buitenwereld en nemen (levens)energie op uit de buitenwereld. Deze energie wordt via de meridianen aan je lichaam doorgegeven. Om verschillende oorzaken en redenen kunnen er te veel negatieve energiestromen worden opgenomen waardoor blokkades ontstaan. Met uiteindelijk steeds meer fysieke klachten en ziekte als gevolg. 

Wist je dat de meeste mensen  voornamelijk vanuit hun onderste 3 chakra’s leven, waarin zij blokkeren en waardoor het niet lukt om hartgecentreerd te raken? En wist je dat er zonder de blokkades in je chakra’s op te lossen er geen volledige genezing mogelijk is? Wat kun je doen?

Wat zijn chakra’s 

Chakra’s zijn trechtervormige energiecentra, die zich in je lichaam bevinden. Het woord Chakra is een woord dat uit het Sanskriet komt en betekent letterlijk ‘wiel’. Je kunt je een chakra voorstellen als een draaikolk die energie door het lichaam heen laat stromen als een draaiend wiel van energie. Er zijn in ons lichaam wel honderden energiecentra, maar er zijn 7 hoofdchakra’s. Deze chakra’s liggen op één lijn langs je ruggengraat van je stuit tot aan je kruin.

Je stuitchakra is naar beneden gericht, naar de aarde toe en je kruinchakra is gericht op het Universum, naar boven toe dus. De andere chakra’s hebben zowel naar de voorkant als naar de achterkant toe een trechtervormige opening, waarmee zij met de buitenwereld in contact staan.

Elk chakra heeft een eigen kleur, thema’s en eigenschappen, die weer bij een bepaald gebied in je lichaam horen.  De energie die zij ontvangen vanuit de buitenwereld waar zij informatie mee uit wisselen, geven zij op hun beurt weer door aan de meridianen ( de onzichtbare energiebanen in je lichaam ) en aan bepaalde delen van je fysieke lichaam die bij een specifiek chakra horen.

De onderste 3 chakra’s staan in verbinding met de aarde en de bovenste 3 met de Kosmos. Het hart, het middelste chakra is de verbindende schakel in het geheel. Gedurende je ontwikkeling in de jaren ontwikkelen de chakra’s met je mee.

Blokkades

Als er gedurende een periode te veel negatieve energie wordt opgenomen, ontstaan er blokkades in de chakra’s. Als er een chakra blokkeert, komt deze te ver open te staan of ontstaat er juist een gebrekkige werking.

Dat heeft vervolgens gevolgen voor de energietoevoer naar de organen en klieren die bij een bepaald chakra horen. Bovendien functioneren de andere chakra’s dan ook niet meer goed en dat heeft gevolgen voor je algehele welzijn, welbevinden en vitaliteit. Er ontstaan klachten. Of je wordt ziek.

Omdat negatieve energie als eerste bij de chakra’s binnen komt, kun je er van uit gaan dat klachten en ziekte ook in de chakra’s beginnen.

Wil je in balans blijven en niet ziek, depressief of bijvoorbeeld angstig wilt raken, moet je er voor zorgen dat je chakra’s niet blokkeren en dat de energie goed kan blijven stromen. Volledige genezing kan alleen plaatsvinden als de chakra’s in balans zijn (bron: ‘Kinderen Bewust Opvoeden’ van Drs. K.M.W. Janssen).

Herstel van de natuurlijke balans

Als je in balans bent, gaan je chakra’s op een natuurlijke wijze open en dicht. Precies wat een bepaalde situatie van je vraagt. Bij veel mensen en kinderen staan de chakra’s echter te veel open of dicht, waardoor deze natuurlijke balans verstoord raakt.

Door heling van blokkades en regelmatig aandacht te besteden aan het hele chakra systeem wordt de natuurlijke staat van zijn van het chakrasysteem weer geactiveerd, zodat de chakra’s weer op een natuurlijke wijze open en dicht kunnen gaan. Dan kan de balans in je lichaam en je psyche ook weer herstellen en de blokkades oplossen.

De onderste 3 chakra’s

Uit de praktijk blijkt dat de meeste mensen nog steeds vanuit de onderste 3 chakra’s leven van onveiligheid (je stuitchakra), een lage eigenwaarde (het heiligbeenchakra) en weinig of juist te veel Ik – kracht (zonnevlechtchakra). Zij blokkeren in deze eerste 3 chakra’s. De een keert daarbij naar binnen (denk aan depressie) en de ander naar buiten (denk aan de vanaf het balkon met bloempotgooiende furie – om maar even een metafoor te gebruiken van de inwendige woede en eventuele agressie, al dan niet verbaal geuit).

Aan deze chakra’s zitten verhalen vast die we onszelf blijven vertellen, waardoor je de energie in je chakra’s open houdt of juist gesloten, geblokkeerd door iets wat er eerder in je verleden is gebeurd. En waar je een overtuiging of conclusie aan hebt verbonden die je voor waar hebt aangenomen.

Zo ben je bijvoorbeeld in je eerste chakra vooral angst-gebaseerd en kun je het leven niet echt aan. Je bent voornamelijk aan het overleven. Ook in letterlijke zin. Hierin zitten ook eventuele tekorten. En hoort de overtuiging: ‘Er is nooit genoeg geld voor mij’ dus echt bij je eerste chakra. Vervolgens zul je in je leven steeds opnieuw met ervaringen geconfronteerd worden die jou deze overtuiging bevestigen.

Misschien ben je bang dat er niet genoeg eten is, of dat je de huur niet kunt betalen. Ook dan kun je geblokkeerd raken in onveiligheid in je stuitchakra.

In je heiligbeen vertel je het verhaal over hoe je over je zelf denkt, dat is ontstaan in je contact met anderen. En zolang je dat blijft denken, blijf je dit verhaal leven en zul je (bijvoorbeeld) steeds opnieuw afgewezen worden of geen aandacht waard zijn. En je kunt denken dat je een slachtoffer bent door wat anderen je aandoen en kom je daardoor altijd in de problemen terecht.

Misschien werd je door een eerste vriendje slecht behandeld en denk je dat dit is wat je verdient. Vervolgens is dit wat je krijgt en blijft krijgen in je relaties. Je blijft dezelfde ervaringen herhalen. Ook dit is een verhaal van je heiligbeenchakra. Ook de relatie die je hebt met je familie en het verhaal dat je daarbij vertelt, maakt dat je blokkeert in je heiligbeenchakra.

En in je derde chakra , je zonnevlechtchakra, ben je er van overtuigd dat je moet controleren (je chakra is te ver open) of denk je bijvoorbeeld dat je lui bent en kom je daardoor niet toe aan de uitvoering van je passie omdat je wilskracht ontbreekt (je chakra is te ver gesloten).

Als we met deze verhalen vanuit onze onderste 3 chakra’s blijven leven, halen we situaties en mensen naar ons toe, die we daarop aantrekken. Zij resoneren volledig op ons eigen energieveld, op het verhaal van onze chakra’s. Je krijgt het altijd terug. Maar vaak leggen we dan liever de schuld bij de ander neer. Gemakshalve vergeten we onze eigen themas’en richten ons vooral op het veranderen van (het gedrag van) de ander. Of we komen in een slachtofferrol terecht van bijvoorbeeld depressie, machteloosheid en verslavingen. En zo lopen de blokkades steeds meer op.

Kort gezegd kun je zeggen dat je in je onderste 3 chakra’s vooral vast zit in angst en onmacht. En als we vanuit deze onderste chakra’s blijven doorleven, gaat het je niet lukken om hart-gecentreerd te raken. In andere woorden: dan gaat het je niet lukken om vanuit liefde te leven. Je blijft vastzitten in 3D  (van dualiteit en controle), in plaats van dat je doorgroeit naar 4D (liefde) en 5D (eenheid). Ons leven zal echter een stuk leuker en lichter worden als we 3D meer en meer gaan loslaten.

Bovendien kunnen we ons dan ook niet verder door ontwikkelen in de bovenste 3 chakra’s. Je stagneert. Je leven stagneert.

Wat kun je doen om blokkades in je chakra’s op te lossen

Bij elk chakra horen bepaalde Kristallen, die je ondersteunen bij de heling van je chakra’s. In dit leuke artikel lees je er meer over. Anderen beweren dat je ook je eten er op kunt aanpassen. Dat lees je hier. Ik denk dat dat een hele mooie en leuke aanvulling is.

Daarnaast is Yin yoga een fijne vorm van yoga waarmee je onder andere je meridianen weer goed laat doorstromen, wat ook een positief effect heeft op de balans in je chakra’s. En uiteraard mag meditatie niet in dit rijtje ontbreken, omdat je dat steeds minder afhankelijk maakt van wat anderen zeggen en doen of juist niet zeggen en niet doen.

De pijn wil aangekeken worden

Het allerbelangrijkste is echter dat je je pijn aankijkt. Dat je gaat kijken wat er bij jou blokkeert en welk verhaal er onder zit. Welke overtuigingen leef je nu nog, waarop in feite al jouw huidige ervaringen gestoeld zijn en waarmee je mensen en situaties aantrekt die met jouw energie resoneren. Om dit om te zetten heb je in eerste instantie met name je bewustzijn nodig. Daar ligt de sleutel.

In de hier onder staande video laat Aaron Doughly zien hoe je de pijn vanuit je onderste chakra’s kunt gaan aankijken en transformeren. Hij geeft de volgende 4 stappen die noodzakelijk zijn in het helingsproces van de onderste 3 chakra’s:

  1. Wees je bewust van jouw eigen verhalen waarmee je blokkeert in je onderste 3 chakra’s
  2. Heel jezelf door je gevoel toe te laten terwijl je aan het eerste verhaal denkt (net zolang totdat je je weer rustig voelt in jezelf)
  3. En zie dan hoe het geheel jou gediend heeft ( wat heb je er van geleerd en wat heeft het jou gebracht) zodat je
  4. De keuze kunt gaan maken om vanuit je hart te gaan leven omdat dat is wie je werkelijk bent.

Klik hier om de hele video te bekijken.

Het is vooral je eigen bewustzijn, waardoor je niet meer in de oude groef van bijvoorbeeld kwetsingen hoeft te stappen. Dan heel je met je bewustzijn en hoef je de oude verhalen niet meer te leven. Waar het nog nodig is, ga je voelen en vervolgens besef je je dat het je gediend heeft. En dan kun je een andere keuze gaan maken en meer en meer gaan leven vanuit een hartgecentreerd bewustzijn. 

Het is echt de moeite waard om hier  tijd voor te nemen! Zodat je de thema’s goed tot je door kunt laten dringen en daarmee ook je eigen verhalen leert kennen. Die kun je dan voor je eigen heling en bewustwording in gaan zetten.

Hoe we met fysieke klachten omgaan

De afgelopen tijd ben ik zelf ook weer flink bezig geweest met een grondige schoonmaak en heling van mijn chakra’s. Mede ook door wat ik zie in mijn omgeving en op wat ik aantref in mijn dagelijks werk ben ik me hier ook weer wat meer in gaan verdiepen. De fysieke klachten reizen namelijk werkelijk de pan uit. En daarmee de weerstand van het niet willen voelen van de fysieke pijn ook. Het is echt verschrikkelijk. Het maakt dat je er niet uit kunt komen en dat de klachten lang aanhouden. Veel langer dan nodig is.

Vaak vergeten we dat er altijd wat onder zit en dat die klachten er echt niet zomaar zijn gekomen. Dat geldt ook voor overbelasting van spieren of verstuikingen. Het heeft allemaal met elkaar te maken. En vaak is het ook een opbouw van een langere tijd. Een tennisarm heeft te maken met overbelasting, maar je kunt jezelf afvragen waarom je overbelast raakt. Want feitelijk gaat het om ‘niets’. Omdat er meestal geen werkelijke zware belasting is maar het lichaam wel zo reageert.

Als ik goed observeer, zie ik dat juist in die klachtgebieden bepaalde meridianen worden aangeraakt, die verstoord zijn, die verbonden zijn met één van de hoofdchakra’s alwaar elke fysieke klacht zijn oorsprong heeft. En dan is uiteraard de vraag wie er eerder is: de kip of het ei. Ik ga uit van de Natuurkundige Levenswetten en zie dat het vooral en alleen met jezelf te maken heeft. Met wat je uitstraalt (lees: wat er nog in je energieveld ligt opgeslagen aan herinneringen, gedachten en emoties) en wat er vervolgens op je pad komt. En met de verhalen die je blijft vertellen. Want ook zonder dat aan te passen kan er nog niet zoveel veranderen. 

Dat vraagt om heling en dat begint bij je chakra’s. Omdat elke disbalans bij je chakra’s binnenkomt. Kun je daar wel wat hulp bij gebruiken? 

Online Chakra heling

Speciaal voor jou – en om ook de verhalen uit jouw verleden te helen – heb ik een Online Chakra programma ontwikkeld voor de heling van jouw 7 hoofdchakra’s. Met dit programma wordt je uitgenodigd om blokkades en de eventueel daarbij behorende fysieke klachten los te laten en zal de natuurlijke werking van het open gaan en sluiten van je chakra’s weer  herstellen.

Je kunt gewoon thuis blijven en de helingen op jezelf toepassen wanneer dat jou uitkomt. De intensieve en intense helingen zullen jou meer heelheid, vrijheid en vreugde brengen. De energie in jou zal weer heerlijk kunnen doorstromen en brengt jou dichter bij wie je werkelijk bent. 

Elke week ontvang je 2 helende geleidemeditaties én een persoonlijke heling, die je zelf kunt activeren. Dit wordt aangevuld met stimulerende oefeningen, tips en visualisaties die in combinatie met de helingen voor balans in jouw chakra systeem zullen zorgdragen.

Daarnaast ontvang je een gratis Vortex meditatie (om meer en blijvend contact te maken met degene die je werkelijk bent) en een meridiaanheling. Optioneel kun je ook nog kiezen voor een korting op de Meridiaan Flush van 10 levels. Met 10 inwijdingen, 10 processen, 10 in te zetten helingen en elk level met een eigen thema. Naast een inwijding in de Chakra Flush, die je bij het programma krijgt aangeboden.

Klik hier om meer over het programma te lezen.

Proefheling

Ik kan het me goed voorstellen dat het misschien wat lastig is om te bepalen of deze manier van heling ook bij jou past. Daarom heb ik besloten voor jou de eerste helende geleidemeditatie gratis tot je beschikking te stellen: de heling van je stuitchakra.

Klik hier als je deze nog niet hebt beluisterd en wel graag zou willen doen. 

Wat anderen over het programma en de heling zeggen

Het voelt nu dat er langzaamaan eindelijk iets begint te schuiven in die onderste regionen ! ; ). Ik merk dat ik door herhaling van de helingen, steeds wat stukjes voel afbrokkelen, gisteravond werden mijn benen zo zwaar als lood. Heerlijk. Ik sliep pas om 4 uur!! maar toch ben ik fit, na 6,5 uur slaap. Dat heb ik normaal nooit’. 

‘Dank je wel voor je basischakrameditatie. Ik heb deze nu al 2 keer beluisterd en voel me voelbaar lichter nu. Een hele verademing!’

‘Dat had ik nou echt nodig. Heel toevallig ben ik juist heel erg bezig met overleven. Het tintelt nu over mijn hele lichaam.’

‘Ik heb de meditatie ontvangen en meteen beluisterd. Prachtig! Ik ben weer zeer onder de indruk van de woorden en je mooie stem, waar ik me ondertussen heel vertrouwd mee voel’.

Mocht je het leuk vinden, dan tref je hier meer ervaringen aan over enkelvoudige helingen uit het traject. 

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.