Nefertum

"Zijn wie je werkelijk bent"

Hoe ontstaat overprikkeling en wat kun je doen

| Geen reacties

Een fysieke klacht of probleemgedrag is er NOOIT zomaar. Daar ligt altijd iets dieper aan ten grondslag, vandaar dat alleen een behandeling van de fysieke klacht niet voldoende is. Er is ook altijd een oorzaak, op fysiek niveau, emotioneel niveau (onverwerkte emoties), mentaal niveau (verslindende gedachten) en op spiritueel niveau (onvervulde (spirituele) behoeften). Dat vraagt om een holistische en integrale aanpak.

Een hoogsensitief kind krijgt met zijn gevoelig zenuwstelsel én intense waarnemingen veel meer prikkels te verwerken dan een kind dat niet hoogsensitief is. Als een kind deze prikkels niet meer zelf kan verwerken, ontstaat er overprikkeling en worden de problemen steeds heftiger. Dan is er steeds minder nodig om van slag te raken.

Overprikkeling

Voor een goede balans heeft een wezen naast noodzakelijke voeding ook behoefte aan energetische voeding. Deze wordt opgepikt uit de kosmos en stroomt via onze chakra’s (onze energiecentra die kosmische energie kunnen opnemen) naar onze energiebanen in het lichaam. Deze energiebanen worden meridianen genoemd en zijn gekoppeld aan klieren en organen in ons lichaam.

Onverwerkte emoties zorgen ervoor dat een chakra niet meer goed functioneert. Dat geldt dan overigens niet alleen voor die ene chakra, maar voor alle 7 hoofdchakra’s (de overige chakra’s houden we hier buiten beschouwing). Er ontstaat een blokkade. Die blokkade zorgt vervolgens voor een beperkte of zelfs gestagneerde energiestroom naar het betreffende orgaan of klier die betrokken is bij die energiebaan. Uiteindelijk ontstaat ziekte of probleemgedrag.

De eerste 3 chakra’s

Volgens de chakra psychologie zijn voor kinderen vooral de eerste 3 chakra’s van groot belang, ook al werken alle chakra’s samen en zullen ze allen in balans mogen zijn voor een totaal balans.

Tot hun 7e levensjaar staat de ontwikkeling van een kind vooral in het teken van veiligheid en aanraking. Je kunt je voorstellen dat als er geen sprake is van bijvoorbeeld een veilige woonomgeving of er is sprake van een trauma, dat de veiligheid dan in het geding komt. Van hun 7e tot aan hun 14e gaat het vooral om emotieregulatie en van hun 14e tot hun 21e draait het om het IK, de ik-kracht, de eigen identiteit.

Balans

Hoogsensitieve kinderen hebben veel baat bij ouders die in balans zijn, waarbij de vrouwelijke energie van het voelen en het intuïtief en empatisch en de mannelijke energie van duidelijkheid, grenzen en kracht in evenwicht zijn. Juist gevoelige kinderen hebben baat bij mannelijke energie, omdat zij zelf vooral vanuit hun vrouwelijke energie leven. Dit brengt evenwicht.

Te veel mannelijke energie zorgt ervoor dat een kind een mentale kant of een overgevoelige kant ontwikkelt en er een chronische overprikkeling ontstaat. Het kind raakt zichzelf kwijt, komt buiten zichzelf te staan en is niet meer in contact met zijn eigen kern. Ook dit heeft alles met veiligheid te maken.

Veiligheid

De meeste problemen van hoogsensitieve kinderen hebben te maken met het thema veiligheid. Als er problemen spelen rondom het thema veiligheid dan worden ook de opvolgende perioden meer problematisch en zullen de problemen zich opstapelen. Een kind wordt ziek of er ontstaat probleemgedrag. En in de pubertijd zal een dergelijk kind flink uit de band gaan springen of juist extreem braaf zijn. Het mentale kind zal er prima doorheen komen, maar raakt net als het overgevoelige kind zichzelf kwijt waardoor er op latere leeftijd een zoektocht zal ontstaan naar zichzelf toe.

Mogelijke vormen van overprikkeling

Of het nu om de juiste voeding, medicatie, straling, belemmerende gedachten, onverwerkte emoties of onvervulde behoeften gaat en als een kind deze vele prikkels niet meer zelf verwerken kan, dan ontstaat er overprikkeling. En overprikkeling zorgt vervolgens voor klachten en probleemgedrag.

Volgens Drs. K.M.W. Janssen kan een kind (en uiteraard ook volwassenen) op 3 mogelijke manieren overprikkeld raken. Als eerste kan er sprake zijn van een kosmische overprikkeling noemen, dat zijn prikkels die gepaard gaan met paranormale verschijnselen, waarbij je kind meer kan zien, voelen of weten dan wij met het blote oog kunnen waarnemen. Hier komen veel angsten om de hoek kijken en kunnen er proboemen ontstaan als een kind zich op dit vlak niet kan uiten en niet serieus wordt genomen.

Een tweede vorm van overprikkeling zijn externe prikkels. Dit zijn alle prikkels die via het gevoelige zenuwstelsel binnen komen. Hoogsensitieve kinderen krijgen via de zintuigen veel meer prikkels binnen dan andere kinderen. Bovendien nemen zij veel intenser waar en hebben zij daardoor te dealen met intense emoties, zowel van zichzelf als van anderen.  Omdat zij de neiging hebben om één te worden met de ander en daardoor hun energie in hun eigen systeem op te nemen. Dit moet allemaal verwerkt worden. Externe prikkels zijn ook prikkels die van buiten binnen komen door bijvoorbeeld trauma en andere onverwerkte gebeurtenissen en bijbehorende emoties, verslindende gedachten (beperkende overtuigingen) en onvervulde behoeften van je kind zelf.

De laatste vorm van overprikkeling wordt veroorzaakt door interne prikkels, waarbij je zowel aan voeding als aan medicatie of vaccinaties kunt denken evenals andere toxische stoffen die worden opgenomen in het lichaam.

Als er bij een kind door interne prikkels overbelasting ontstaat, wordt het kind (nog) gevoeliger voor externe en kosmische prikkels en zal het daar in extreme(re) mate op reageren. Op dergelijke wijze kan bijvoorbeeld ook een griepje extreem worden. De externe en kosmische prikkels worden interne prikkels en dan ontstaan er afvalstoffen in het lichaam die niet meer verwerkt kunnen worden. Met alle gevolgen van dien.

In het boek ‘Kinderen bewust (op)voeden’ van Drs. K.M.W. Janssen kun je hier nog veel meer over lezen.

Wat kun je zelf doen

Je kind uitnodigen om terug te komen in het NU, door zelf te leren met je volledige aandacht bij je kind aanwezig te zijn, bij voorkeur vanuit je hart. Juist als je kind het moeilijk heeft. Als jij in het NU bent, nodig jij je kind uit hetzelfde te doen. In het NU ben jij de helende factor voor je kind, het zorgt ervoor dat je ontspant, waardoor je kunt voelen en los kunt laten.

Ga samen ontdekken wat je kind nodig heeft om zich te ontspannen en help je kind daarbij. Daardoor kan het ontladen. Train tegelijkertijd ook jezelf. Want als jij ontspant, dan kan je kind volgen. Hoe lastig dit misschien ook is. Je kunt er ook hulp bij zoeken als je er samen niet uit komt en je kind niet meer in staat is de prikkels zelf of samen te verwerken. Bijvoorbeeld met een doormeting van stoorfactoren.

Een doormeting als mogelijke oplossing

Bij een doormeting wordt op elk mogelijk niveau uitgetest waar het probleem zit. Dat kan ook een combinatie van factoren zijn. Naast de mogelijke prikkels wordt er ook naar spiegelgedrag gekeken (wat laat het kind de ouder eigenlijk zien) en wordt er gekeken naar eventuele  problematiek in het familiesysteem van vroeger en het gezin van nu, want ook in deze onderlaag kan zich van alles afspelen. Er wordt gekeken naar behoeften die niet vervuld zijn/worden die problemen veroorzaken en naar onverwerkte emoties, van wie dan ook. Net als de manier waarop ouders met hun kind omgaan

Op de doormeting volgt in eerste instantie direct een behandeling op afstand waardoor je kind direct al kan ontladen en ontlast wordt.  Je krijgt advies mee en waar nodig tools om zelf mee aan de slag te gaan. En je ontvangt tevens een uitgebreid verslag op de mail. Elk facet wordt meegenomen. Het kan zijn dat er daarna nog wat meer nodig is (vervolgadvies).

                                                                                                                                                                                                                 Karel over zoon Jim: ‘Vooral het alleen inslapen gaat een stuk beter’

‘Het gaat goed met Jim, De eerste dagen waren erg goed, toen een dag of 3 wat minder maar daarna weer erg goed. Vooral het alleen inslapen gaat echt een stuk beter. Al met al ziet het er goed uit.’ – er mocht hier nog even wat uitgewerkt worden (terugval), maar daarna was er overduidelijk meer balans .

                                                                                                                                                                                                                   Mooni over zoon Joris: ‘Hij heeft weer pretlichtjes in zijn ogen’

Joris is 3 jaar. Een prachtig hooggevoelig kind. Slaapt slecht, bij zijn ouders voelt hij zich fijn, in de buitenwereld daarentegen voelt hij zich niet zo fijn.

‘Met Joris gaat het heel goed. Hij is zoveel opgewekter, schaterlacht weer met me, hij staat vol verhalen En plannetjes ook. En hij heeft weer pretlichtjes in zijn ogen. Ik Ben over the moon, zoooo blij voor hem dat hij zichzelf kan zijn En voor ons omdat het een feest is om zijn papa En mama te zijn! Dank, dank, dank!’

Kind in Evenwicht

In mijn werk ga ik er van uit dat elke klacht en elk probleem een oorspronkelijke oorzaak heeft, die aan gekeken wil worden en daarvoor verwerkt kan worden.

Ik werk regelmatig met de methode Kind in Evenwicht. Deze methode gaat er ook vanuit dat moeilijk of heftig gedrag altijd een reden heeft, een onderliggende oorzaak die aan de oppervlakte niet zichtbaar is. Dat geldt ook vaak voor lichamelijke klachten. Alles wat een kind meemaakt, komt via de rechter hersenhelft (de gevoelskant) binnen, om via de linker hersenhelft door te stromen naar de hersenschors. Daar wordt vervolgens bepaald hoe je ergens mee omgaat.

Als ervaringen niet of niet volledig verwerkt worden en er nieuwe emoties ontstaan, die lijken op de eerste ervaring, dan ontstaat er een trigger, een blokkade. Als je daarin geraakt wordt , dan heb je geen controle meer over hoe je reageert en ga je precies zo reageren zoals men vroeger deed in de oertijd in de vorm van vechten, vluchten of bevriezen.

Met de methode Kind in Evenwicht van Carla van Wensen wordt het onbegrepen gedrag en de onverwerkte emoties en gedachten opnieuw bewust gemaakt om ze vervolgens te integreren (verwerken). Dan is de trigger geen trigger meer is en de ervaring verwerkt en opgeborgen. Lees hier verder.

De oorzaak wil altijd aangekeken

Wat je ook gaat doen, het is altijd van belang dat je gaat kijken naar de oorzaak, naar de onderliggende oorzaak van een klacht of probleem. Je brein wil het begrijpen en dan kun je over gaan tot verwerken. En ook dat is dan weer makkelijker dan gedacht. Zo makkelijk dat het bijna niet waar kan zijn !!

Het kan ook zijn dat jij als ouder met je zelf of je familiesysteem aan de slag mag. Ook daar kunnen verborgen oorzaken van klachten aan ten grondslag liggen. Wil je het echt goed aanpakken, dan is een persoonlijk traject misschien wel de juiste oplossing voor jou (en je kind). Om jou te laten zien hoe dat er uit zou kunnen zien, volgt hieronder een voorbeeld uit de praktijk.

Een voorbeeld uit de praktijk

Een dame. Een prachtige dame. Met een turbulent leven. Even een korte blik op haar verhaal. Al op jonge leeftijd verlaat zij haar geboorteland. Ze gaat werken als au pair en denkt in die tijd dat ze een verlangen naar dit werk heeft, maar is zich er totaal niet van bewust dat zij haar ouders ontvlucht. Nadat het werk erop zit, blijft ze hangen. Gebruikt veel alcohol. Kan zich niet binden en trekt verkeerde mannen aan. Het loopt steeds meer uit de hand en uiteindelijk komt zij terecht in een heftige en destructieve relatie, waarin zij vastgehouden wordt en letterlijk geen kant meer op kan. Ze neemt ook steeds meer verdovende middelen tot zich. Raakt diep verslaafd en haar eigenwaarde is gedaald tot ver onder nu. Ze weet uiteindelijk de narcistische relatie te ontvluchten en volgt een afkickprogramma. Met veel succes. Toch heeft ze nogsteeds te dealen met haar verleden en is ze op zoek naar zichzelf. Niet zo gek in dit geval. Veel mensen hebben dat voor minder nodig. En dat is al heftig genoeg!

Ook laat de relatie met haar dochter, die voortgekomen is uit deze ellendige relatie, wat te wensen over. Het lijkt erop dat ook haar dochter ontspoort raakt. Wat voor mij betekent dat er ook bij de moeder zelf nog veel onverwerkte pijn ligt opgeslagen. Dit nog naast de heftige ervaringen die zij met haar vader en moeder heeft beleeft. Dit kind is haar redding geweest, maar in huis overheerst de strijd tussen moeder en dochter. Viert hoogtij. Schelen en schreeuwen is eerder orde van de dag. Tijd om aan de slag te gaan!

Eerst gaan we aan de slag met de blokkades bij de moeder zelf. Dan gaan we naar haar familiesysteem toe van vroeger. Dit maakt dat zij weer naar haar familie toe kan gaan, ervan kan genieten, zich er fijn voelt. De stap daarna is het gezin zelf. De vader en de moeder en de dochter. De vader zelf is niet veranderd, leeft nog steeds in een wereld van drank en drugs. Toch lukt het de moeder om in vrede te komen met hem als vader. Zonder zichzelf te kort te doen. Als we in de vierde afspraak aan de slag gaan met de werkelijke oude pijn van de moeder komen we eindelijk daar waar we moeten zijn (als onderdeel van het geheel wel te verstaan): ze komt er eindelijk achter in hoeverre zij emotioneel gezien verwaarloosd is geweest. In zo’n sterke mate dat de pijn zo groot is en een verslaving de enige manier was om de pijn te onderdrukken. En nu dit is aangekeken, is de relatie tussen moeder en dochter eindelijk tot rust gekomen. Er is weer verbinding. Er is geen strijd meer nodig. Het meisje van 16 liet haar moeder zien dat er nog veel te verwerken was, en uitte op haar manier de pijn van haar moeder. We zijn nog niet helemaal klaar (de loskoppeling van haar jeugd is de laatste stap) maar het resultaat mogen we nu al zeer succesvol noemen.

Dit schreef ze mij na deze sessie:

‘Ik wilde je laten weten hoe het gaat sinds de laatste sessie. Heb ook bewust mijn “pms periode” afgewacht om te kijken hoe die zou verlopen. Nou, die is eigenlijk voor de verandering heel soepel verlopen. Geen boze uitspattingen en ik had ook niet zo’n last van dat nare gevoel in mijn lijf wat ik dan  vaak heb.

De week na de sessie verliep ook magisch mooi en met name met mijn dochter. Ik had echt soms momenten waar ik echt even bij moest stilstaan om te beseffen dat het echt was. Weet niet meer of er iets specifieks gezegd werd maar het gevoel dat ik had soms is mij wel bij gebleven, liefdevol en warm gevoel was dat. Heb de laatste weken veel meer verbinding mogen voelen met mezelf en met mijn dochter. Mijn geloof in wonderen is nu nog meer gegroeid🙏

Onlangs dat ik ook op het randje van flink ziek heb gezeten twee weken heb ik mij toch stabiel en in verbinding gevoeld. Echt heel erg dankjewel voor de laatste sessie! Het omarmen van mijn kleine Carla is een van de mooiste ervaringen wat ik heb meegemaakt🤗

Verder krijg ik laatste tijd ook veel meer tekens van mijn Hogere Macht, of eigenlijk zie en hoor ik ze nu pas meer. Vogels bv roodborstjes en eksters komen naar mij toe en blijven zitten en zingen. En ook dubbele getallen zoals 11:11, 1111, 444, 555 zie ik laatste weken afwisselend dagelijks, super mooi!. Ik maak graag een nieuwe afspraak met je om het geheel af te ronden.’ 

Ook in haar werk wordt ze nu aan alle kanten geholpen. Vanuit een burnout en een besef dat ze niet op de goede plek zit, komt ze meer en meer op het spoor van haar ziel terecht. En de volgende daartoe te zetten stappen worden elke dag helderder.

Tot slot

Met diep respect voor deze dame en met veel vreugde en blijdschap heb ik deze dame mogen begeleiden op dit deel van haar pad naar meer authenticiteit en vrijheid toe. Een ongelofelijk verhaal. Misschien een extreem voorbeeld, maar tegelijkertijd hopelijk ook heel illustrerend hoe het kan lopen. En wat je kunt doen. Wat jouw situatie ook is. Zolang er geen vreugde, geluk en blijheid is, is er werk aan de winkel. Dat is wat kinderen jou ook laten zien.

Soms gaan we eerst met je kind aan de slag. En soms wordt je als ouder  uitgenodigd en mag je zelf beginnen. Dat is afhankelijk van de klachten en van waar je zelf staat en van wat je kind nodig heeft. Het is hoe dan ook een schitterend proces naar je eigen vrijheid toe en daarmee ook dat van je kind. En ook dat zullen ze je van alle kanten in alle schoonheid en oprechte verwondering weer laten zien.

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.