Nefertum

"Zijn wie je werkelijk bent"

De helende kracht van Egyptische inwijdingen

| Geen reacties

De oude Egyptenaren hadden een holistische benadering van de mens waarbij geest en lichaam onlosmakelijk met elkaar verbonden waren. In veel tempels en op verschillende papyrus geschriften staan uitgebreide beschrijvingen over verschillende ziektes en hoe deze werden behandeld.

De Priesters en Heelmeesters uit het oude Egypte hielden zich bezig met vele vormen van heling, technieken en symbolen en energieën die in de Tempels werden onderwezen. Voel je je aangetrokken tot deze energie, dan kun je ervan uit gaan dat je afstamt van deze oude Egyptische lijn of dat je er eerder mee gewerkt hebt. 

Lees de tekst vanuit je hart en vanuit waarneming, het kan maar zo zijn dat er ook bij jou gelijk al iets wordt aangeraakt. 

egypt-gf9332bafa_640

Egyptische activaties

Bij een aantal mensen die op reis zijn gegaan langs de Oude Tempels en heilige krachtplaatsen van Egypte werd de oeroude kennis die nog in de cellen zat, geactiveerd. Maar ook zonder op reis te gaan kun je de enorm krachtige helingen ervaren en kun je je op verschillende manieren verbinden met de energie en de symbolen en hiërogliefen vanuit het Oude Egypte om jezelf te helen en eventueel geactiveerd te raken als het ook in jouw cellen aanwezig is.

Lichtkracht en Heelwording

De energie, symbolen, de afstemming op de goden, de priesters en priesteressen, de geometrie, de piramides en tempels en de afstemming op de piramide energie biedt enorm veel mogelijkheden en elke wijze van heling heeft een eigen kracht en een eigen trillingsfrequentie. De energie helpt je bij het transformeren van jouw schaduwen en het verankeren van je eigen Licht zodat je meer en meer in dienst komt te staan van de nieuwe Aarde. Het activeert je eigen Lichtkracht en Heelwording, waarmee je ook het collectieve bewustzijnsveld voedt en de Aarde bijstaat in haar Ascentie naar Eenheidsbewustzijn toe.

Krachtig Liefdevol en Transformerend

Zelf verdiep ik me ook steeds weer en meer in de oude technieken, de energie en geometrie uit Egypte en kan zeggen dat ik de Egyptische inwijdingen en energieën enorm krachtig vindt. Krachtig, Liefdevol en bijzonder Transformerend. Door je te verbinden met de energie, de Goden en de symbolen vindt er sterke heling plaats en vindt er tegelijkertijd ook steeds meer vereenzelviging plaats, maar feitelijk worden vooral je eigen kwaliteiten aangeboord en geactiveerd in jou: Je staat steeds meer op in Wie je Werkelijk Bent.

Laten we eens een rondje maken in de mogelijkheden en het aanbod vanuit het Oude Epypte (overigens zonder intentie volledig te zijn geef ik je wel graag een impressie). Als eerste wat er dan naar boven komt, zijn de Egyptische piramiden en de daaraan verwante Piramide energie.

Piramides

Een Egyptische piramide is gebouwd als grafmonument voor farao’s, de toenmalige heersers van het oude Egypte. De farao werd na de dood gemummificeerd en met kostbaarheden en persoonlijke bezittingen in het binnenste van de piramide gelegd. In totaal zijn er circa tachtig piramiden bewaard gebleven, gebouwd over een periode van ongeveer duizend jaar (bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Egyptische_piramide). In elke piramide vindt je een samenhangend geheel van energieën, symbolen en heilige geometrie terug, die kunnen worden ingezet voor bijzondere helingen en activaties.

Piramide energie

Het zijn niet alleen de feitelijke oude Piramides die heling brengen, maar ook een piramide op zich is een energiecentrale, of je deze nu nabouwt of visualiseert, dat maakt niet uit. Die energie is ook voelbaar in een gevisualiseerde piramide die je tijdens je meditatie kunt bezoeken, met een alles versterkende uitwerking.

Piramides werken als een soort antenne naar de Kosmos toe, een antenne die informatie (lees: energie) bundelt en doorgeeft aan een ieder die zich in de buurt bevindt. In de koningskamer op 1/3 deel van de hoogte is de energie het sterkst. En alles wat je in een piramide zet zorgt ervoor dat je in contact komt met het grote geheel. Het is een plek die je in staat stelt het contact met jezelf, je binnenkant en het grote geheel te herstellen.

Piramide energie werkt in op alle niveaus (fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel) en je kunt ze dan ook voor uiteenlopende zaken inzetten. Bijvoorbeeld als energieoplader, als emotie – resetter, als anti-depressivum, wondgenezing, relatiecoach en alles wat je nog meer kunt bedenken. De energie heeft invloed op jouw levenskracht en zelfherstellend vermogen.

Op energetisch niveau vinden er vele verschuivingen plaats, waardoor je ook in contact kunt komen met oude ‘pijnpunten’. De energie brengt orde op zaken en helpt je anders tegen bepaalde zaken aan te kijken. In andere woorden: het zorgt ervoor dat je in een Hoger Bewustzijn terecht komt. Daarbij kunnen ook tijdelijk bepaalde bijwerkingen ontstaan, bijvoorbeeld omdat je lichaam een andere stand heeft aangenomen of omdat er een ontgiftingsproces ontstaat en de oude pijn in de vorm van hoofdpijn of griepverschijnselen je fysieke lichaam alsnog mogen verlaten. (bron: https://www.siemenbanga.nl/–piramides-werking–.html)

Tempels

Naast de Oude piramiden zijn er natuurlijk ook nog Tempels. De oude Egyptenaren bouwden tempels voor de officiële aanbidding van de Goden en de herdenking van de farao’s. Deze tempels waren de woningen van de Goden. En aangezien de koning van het oude Egypte werd gezien als de zoon van de Goden, werd ook de Farao in de tempels aanbeden. Binnen deze tempels voerden de oude Egyptische priesters verschillende rituelen uit.

Elke tempel heeft een eigen specifieke energie, met eigen meestervelden en coderingen aan de wanden, die heling, bewustwording, bewustzijn en inzichten brengt als je je erop afstemt. Het kan je ook helpen wakker worden in een bepaald energieveld of zelfs een energie in jou activeren.

Door jezelf in je meditatie voor te stellen en te visualiseren dat je in zo’n een Tempel of Piramide bent, is dat net zo sterk en effectief als wanneer je ter plekke bent en vindt er dus ook een krachtige heling en activatie plaats.

abu-simbel-gd5d08f86d_640

Egyptische inwijdingen

Ook de Egyptische healingsystemen en technieken – hoe kan het ook anders – zijn doordrenkt van krachtige tempel- en piramide energieën, symbolen, Goden en heilige geometrie. Ook de energie zorgt voor krachtige helingen, afstemmingen en activaties van onder andere je eigen lichtkracht.

Zo is Sekhem Seichim Reiki bijvoorbeeld een van de meest bekende genezende spirituele energieën van de Egyptenaren. Het werd onderwezen in de tempels van het oude Egypte en werd (wordt) gezien als levende lichtenergie gechanneld uit de Bron. Het werd herontdekt door Reiki master Patrick Seigler op een even zo mystieke manier zoals Usui Reiki ontdekte. Hij bracht de nacht door in de Grote Piramide van Gizeh en mocht daar veel inwijdingen ontvangen, waaronder een elektrische, blauwwitte Lichtbol die zijn hart binnen drong.

De symbolen die deel uitmaken van de energiesystemen zijn gesneden gevonden aan de zijkanten van de grote Egyptische graven en piramides, en ook in enkele van de graven.

Universele levenskrachtenergie

Seichem wordt vooral gezien als een universele levenskrachtenergie met regenboog energie, een vrouwelijke helende energie die je toegang geeft tot de energie van Moeder Aarde en je een weg schenkt naar diepere zelfrealisatie en empowerment. Het balanceert het yin-vrouwelijke aspect van onze wezens op alle niveaus. Samen met Reiki vormt het een eenheid en samensmelting van heilige helende energieën om je fysieke, emotionele en spirituele lichamen volledig in balans te brengen en te harmoniseren. Het vult het traditionele Usui Reiki aan.

Een afstemming op Seichim is vaak levensveranderend. Het vergroot je zelfvertrouwen en zelfrespect, heelt onzekerheden en leidt tot zelfacceptatie en van degenen om je heen.

Naast Sekhem Seichem Reiki zijn er ook nog veel andere Egyptische inwijdingen, zoals Isis Seichem, de Piramide Reiki Master empowerment en Ra. De meesten vragen wel de Reiki Master graad als voorvereiste. Je leest er hier meer over het hele pakket.

Goden

Het is niet alleen de energie die aantrekt, Egypte staat natuurlijk ook bekend om de vele Goden en mythen die de ronde doen. Er waren wel meer dan 2000 goden. Sommige veranderden in de loop van de geschiedenis van naam of smolten samen, maar het ontzag voor hen bleef groot. Veel goden hebben dierlijke trekken, omdat de Egyptenaren de natuur aanbaden. De mensen offerden aan de goden en sommige goden waren zelfs familie van elkaar. Zo zijn er voorbeelden van broers en zussen die met elkaar trouwden. Dergelijke huwelijken werden zelfs als het meest verheven gezien. (Bron https://historianet.nl/beschavingen/egyptenaren/egyptische-goden-dit-zijn-de-belangrijkste )

De belangrijkste goden in de Egyptische mythologie worden de Enneade genoemd. Dit is afgeleid van het Grieks voor ‘negen’. Tot de Enneade behoren de goden Ra, Sjoe, Tefnut, Geb, Nut, Osiris, Isis, Seth, Horus en Nebthet. Zij woonden op de Heliopolis, de stad van de Zon. Naast Ra zijn Anubis (god van het mummificeren), Seth (god van de storm en chaos) en Hathor (Godin van de liefde en geboorte) goden die vaak terugkomen in de mythologische verhalen en inwijdingen.

Elke God en elke Godin heeft een eigen energie en frequentie die je iets anders komt brengen en je helpt bij heling, bepaalde thema’s en kwaliteiten, die geactiveerd worden als je je afstemt op de energie.

Ra

Ra (vader van Sechmet) was de belangrijkste god van Egypte. Hij was een incarnatie van de zon, heerste over de andere goden en hield de kosmos in balans. De farao was zijn zoon. God van de zon en de schepping van de aarde.

Een afstemming op Ra brengt Licht, kracht, vertrouwen, manifestatie, warmte en overvloed.  Je verbindt jezelf met Ra om het Licht te laten schijnen. Hij helpt je bij het transformeren van je lagere energieën en vult je hart met Goddelijk Zonlicht, rechtstreeks vanaf de Bron. Ra brengt Licht in de meest donkere plekken van je onderbewustzijn waardoor verborgen emoties oplossen.

Isis

Isis is de vrouw van Osiris, zij is de beschermgodin van de toverkracht en de belangrijkste Godin in het oude Egypte. Ze werd gezien als een machtige tovenares, wiens krachten zelfs die van Ra overtroffen maar ook als de Moeder Godin met een Oermoeder missie om de vrouwelijke Bronkracht vanuit Lemurië gevuld met Licht en Liefde weer terug te brengen door ons allen heen op Moeder Aarde. 

Ze staat voor vrede en harmonie en voor de zuiverste onvoorwaardelijke liefde vanuit de Goddelijke Moederbron en is daarmee een pure bron van transformatie. Door je te verbinden met Isis zul je zelf met je uitstraling ook het Licht en Liefde en Eenheid met jouw zijn verspreiden. 

Isis staat ook voor de magische kunst, medeleven, zorg, hartelijkheid, moederliefde en doorzettingsvermogen. Een afstemming op Isis is zowel troostend als helend. Het brengt je in contact met de bedoeling van je leven en laat jouw volledig potentieel ontwaken.

Osiris

Osiris is de man van Isis, god van de landbouw en heerser van de Onderwereld. Hij was de god van de dood, wederopstanding en vruchtbaarheid en besliste over je lot. Eerst was hij echter een koning van de Bovenwereld en heerste als opvolger van de zonnegod over de Aarde. Hij werd vermoord door zijn broer Seth (god van de chaos). Isis wist met behulp van Anubis de lichaamsdelen van Osiris weer aan elkaar te zetten waardoor Osiris god kon worden van de onderwereld. Isis kreeg daarna nog een zoon, Horus, die uiteindelijk Seth versloeg en koning werd van de Bovenwereld.

Osiris helpt je bij je spirituele zoektocht. Zijn energie heeft overeenkomsten met de Christusstraal. Een inwijding in zijn energieën kan diepe gevoelens van toewijding en spirituele verheffing oproepen. Hij brengt stabiliteit en een stabieler leven, helpt bij het verlichten van spanning en het opwekken van positieve gedachten, waardoor je je makkelijker door lastige situaties heen manoeuvreert (bron Egyptian Cartouche inwijding).

Anubis

Anubis wordt vooral geassocieerd met begrafenisriten. Hij was namelijk de beschermgod van het graf en de begeleider van de doden naar het hiernamaals. Daarnaast vond Anubis de balseming van lichamen uit, een techniek die hij voor het eerst op Osiris toepaste. De oude Egyptenaren lieten zich op precies dezelfde manier balsemen, om zo net als hun God na de dood voort te kunnen leven

Anubus staat vooral voor diplomatie, navigatie, humor, bescherming op alle niveaus.  Je kunt mediteren op Anubis voor bescherming wanneer je op reis gaat of je huis beschermen tegen inbrekers of bevroren leidingen, en dergelijke. Een inwijding in de energieën van Anubis helpt je bij het vervolgen van je eigen levenspad en bij het achterlaten van het oude om opnieuw geboren te worden in je eigen zijn.

Horus

Horus is heerser over de Kosmos en God van het Koningschap en was nauw verbonden met de Farao. Na lange strijd versloeg hij oom Seth en nam hij de heerschappij van de aarde over. De farao’s werden beschouwd als sterfelijke incarnaties van Horus, wat hun gezag van een goddelijk tintje voorzag. (bron: https://archeologieonline.nl/artikelen/5-belangrijkste-egyptische-goden)

Horus staat voor genezing, moed, harmonie, creativiteit, schoonheid en familie. Meditatie op Horus roept sterke fysieke helende stralen op die het lichaam kunnen helpen met succes en snel te herstellen. Helpt je ook met creatief werk en vergroot je fysieke helende vermogens. De inwijding in Horus laat je gloeien met de moed om de onderdrukte te ondersteunen en campagne te voeren tegen onrecht.

Er zijn nog veel meer Goden en Godinnen waar je je op af kunt stemmen. Door je afstemming vindt heling plaats en vereenzelvig je jezelf met de kwaliteiten en eigenschappen waarmee die Goden geassocieerd worden. Tegelijkertijd activeer je ook die energie en die kwaliteiten in jezelf (omdat ze reeds ook in jou zitten).

egyptian-g3b75025ec_640

Aartsengelen

Ook de Aartsengelen mogen in dit artikel zeker niet ontbreken. Zij zijn de hoogste bewegingen in de engelen symfonie van intelligente straling. Ze definiëren en voeren de heilige geometrie uit in ons DNA, die voortdurend patronen omhult binnen patronen van licht-wiskunde. De transformatie van oude werelden in nieuwe, binnen de kristallen van ons geboorte-ster licht.

Aartsengelen zijn de boodschappers van God. Zij zijn altijd om ons heen en we kunnen ze aanroepen om ons te helpen. Zij worden ook wel De Stralenden of de Adem van God genoemd. Ze brengen vrede en liefde en stralen Godkrachten uit.

Aartsengelen reiken je licht of straling vanuit het goddelijke hartzaad aan, als een goddelijke originele opdruk, waardoor je in staat wordt gesteld het licht op te nemen en te verbinden met het licht in je eigen energieveld.(bron: https://nefertum.nl/afstandsinwijdingen/metatron-inwijding/ )

Aartsengel Metatron

Eén van de grootste Aartsengelen is Metatron, de Seraphim die voor de troon Gods zit. Hij is de hoeder van het buitenste licht van God en de Aartsengel van de Platina Straal. Zijn energie is zacht, fijnzinnig en is puur liefde, dat voel ik direct zodra ik hem aanroep, er begint dan gelijk al iets in beweging te komen. Hij helpt en begeleidt mij op dit moment met mijn eigen processen en is ook veel aanwezig bij de healingen die ik geef, die daardoor vaak een bijzonder tintje krijgen.

Met zijn heilige geometrie is Metatron ook overduidelijk verbonden met het Oude Egypte.

Metatron staat je graag bij in processen van spirituele groei en het doorgroeien naar wie jij werkelijk bent. Hij opent poorten naar bewustzijn en andere dimensies en ook dat is overduidelijk voelbaar als je contact maakt met zijn energie. Ook helpt hij hooggevoelige nieuwetijdskinderen en hun ouders en kun je hem aanroepen voor hulp op dit vlak.

Metatron verbindt je met de liefde en opent je hart. Je bewustzijn en trilling verhoogt als je je op zijn energie afstemt. Het brengt je kracht, rust, tevredenheid en geluk. Hij helpt je bij het omzetten van vastzittende blokkades, bijvoorbeeld met zijn Heilige Geometrie (de Kubus van Metatron), de Platina Straal en zijn Platina Netwerk. In dit artikel lees je er meer over hoe je jezelf kunt helen met zijn bijzondere tools, maar ook alleen het aanroepen en vragen om hulp zal je veel voldoening, duidelijkheid en heling kunnen brengen.

Kuan Yin

Omdat Seichim geassocieerd wordt met de Oosterse Godin van Mededogen en Genade past ook Kuan Yin heel goed in het plaatje van het Oude Egypte. Kuan Yin is de Godin van mededogen en barmhartigheid.

Kuan Yin is een archetypische energie waar iedereen gebruik van kan maken om hun mededogen te vergroten en contact te maken met de geest.  Ze staat voor  het geven en ontvangen van Liefde en voor Genade, Vriendelijkheid en Zachtheid voor jezelf en anderen. Kuan Yin brengt Verlichting.

Je roept haar aan voor heling, vergeving, zegeningen, mededogen en Liefde en ze helpt je bij problemen in de liefde en relaties. Zij heelt je hart, vult je ziel met Universele Liefde en laat je geschenken van overvloed aantrekken. 

Door je op haar (energie) af te stemmen zul je de zegeningen, het mededogen en de Liefde goed voelbaar kunnen waarnemen en ontvangen in jouw energieveld. Je zult je steeds lichter, geliefder en meer ondersteund voelen. In de Blessings – de zegeningen van Kuan Yin – reikt zij jou de 3 lotussen aan van empathie, vergeving en Liefde.

Nefertum

Tot slot misschien nog een heel leuk weetje: Nefertum is de God die de Blauwe Lotus naar Zonnegod Ra toebracht, ter heling en opschoning van zijn ouder wordende lijf en mag in dit artikel absoluut niet ontbreken en over het hoofd worden gezien. Hij werd gezien als een aspect van Zonnegod RA en helpt je met zijn Lotus energie om het oude verhaal van jouw verleden van je af te laten glijden om je weer te verbinden met degene die je Werkelijk Bent.

Er is nog zoveel meer

Dit artikel geeft je slechts een impressie van de mogelijkheden die het Oude Egypte brengt. Het geeft je inzage in de mogelijkheden, die nog veel verder reiken dan hierboven beschreven. Er zijn nog zoveel meer symbolen, energieën, Goden en hiërogliefen waar je je op kunt afstemmen, elk met een eigen doel. De mogelijkheden op dit gebied zijn enorm groot wat dat betreft. Ik ben er in ieder geval enorm enthousiast over.

Wellicht stimuleert of motiveert het jou ook om je er ook eens in te verdiepen of kennis mee te maken. Je kunt er vele inwijdingsproeven mee overwinnen.

Ook de Oermoeder reist af naar Egypte

Het zal je vast niet verbazen dat we op 29-12-2021 met de oermoeder ook afreizen naar het Oude Egypte waar je krachtige helende frequenties en activaties zult ontvangen. We starten we in het veld van de Universele Oermoederliefde frequenties en ontvangt daarin heling van de heilige licht geometrie van Metatron. Vervolgens combineren we de Oermoederenergie met Sekhem Seichem Reiki.

We roepen Kwan Yin aan voor heling, vergeving en zegeningen. Zij helpt bij problemen in liefde, medelijden, vergiffenis en relaties en zal je hart  helpen genezen alsmede je ziel vullen met de Universele Liefde en Overvloed.

Ook roepen we Isis aan als een pure bron van transformatie voor jou. En daarna mag je de kracht van Piramide energie ervaren en heling binnen laten komen met een krachtige activatie in de Reiki Piramide Master Empowerment om daarna diverse  krachtige bewustzijnsenergieën bij je binnen te laten komen om oude patronen te helen en los te laten in de speciaal daarvoor bestemde helende piramides. 

We sluiten af met een afstemming op de Gouden Stralen van Ra, die voor een sterke bekrachtiging van het geheel zorgdragen en je doen helpen meer en meer op te staan in wie jij werkelijk bent. Ben jij er ook (weer) bij? Het is (denk ik) een heerlijke mogelijkheid om kennis te maken met de intense energieën. Je bent van harte welkom !!

Je kunt je via deze pagina aanmelden.

Geef een antwoord

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.