Nefertum

"Zijn wie je werkelijk bent"

Wie is de Oermoeder?

| 1 reactie

De oermoeder is de eerste moeder, de vrouw waar iedereen van afstamt. Ook wel stammoeder genoemd, of Eva. De Oermoeder is de eerste van een hele serie. We hebben allemaal wel een beeld bij het woord Oermoeder en voor iedereen kan het anders zijn. Toch gaat het in de kern vooral om de kwaliteiten, de eigenschappen en de verbinding met jezelf, met de aarde en met het Al en het ontwaken van je oorspronkelijke Ware Zelf. 

De Oermoeder is de leven brengende en voedende Moeder Aarde, zij is de Oceaan, waaruit al het leven voortkomt. Zij is de Godin en de Oermoeder van de Godinnen in het matriarchale  tijdperk. Het zijn ook de Godinnen van de Nusta Karpay uit Peru.

De Oermoeder is ook de moeder van het Bewuste Ouderschap, de moeder die alles kan, maar ook de Wijze Vrouw met zielskwaliteiten en grappig genoeg is het ook een biertje dat volledig inspeelt op de prachtige kwaliteiten van de Oermoeder.  

angel-3095334_640

Volgens onderzoek stammen we af van 7 oermoeders

Tien jaar geleden stelden onderzoekers vast dat de moderne mens afstamt van een oermoeder in Afrika. Dat onderzoek vormde een belangrijke steunpilaar voor de zogenaamde Out of Africa-theorie, die stelt dat de mensheid zich vanuit Afrika over de rest van de wereld verspreidde.  Er wordt zelfs gezegd dat er 7 Oermoederstammen zijn, van wie we allemaal stammen en met dna-technieken kan zelfs bepaald worden van welke oermoeder een populatie afstamt.

Brian Sykes, hoogleraar in de menselijke genetica, verzamelde slijmvliescellen uit de wang bij zesduizend Europeanen. Uit die cellen isoleerde hij het mitochondriale DNA om de afkomst van de vrouwenlijn te volgen. De zesduizend mitochondriale DNA-monsters blijkt hij in zeven groepen te kunnen verdelen, elk met een andere oermoeder. Die zeven oermoeders belandden de afgelopen 45.000 jaar in Europa. Van wel 99% van de huidige Europeanen begint de stamboom bij een van deze zeven vrouwen. De Afrikaanse bevolking bestaat volgens onderzoek met dezelfde techniek uit drie afzonderlijke groepen met mitochondriale verwantschap. De Europese stammoeders lijken verwant aan een van de drie groepen. Daarmee ondersteunt ook Sykes’ onderzoek de Out of Africa-theorie.

Moeder Aarde

Naast deze wetenschappelijke benadering en bepaling van afkomst wordt de Oermoeder vooral geassocieerd met Moeder Aarde, ook wel Moeder Natuur, natuurkracht, Pachamama,  Moeder Gaia, Gea, de Moeder Godin, Demeter, Maia, Maka, Maria, Artemis, Irtha, Arda, Jord en Ceres genoemd. Onze moeder, onze aardbol, de natuur waar wij onderdeel van zijn, één mee zijn.

Moeder Aarde staat voor schepping, creatie, creativiteit, vruchtbaarheid en geboorte, maar ook voor kringloop van het leven en de levenscyclus.  Het staat voor de cyclus van geboren worden, groeien, bloeien, afsterven en nieuw leven zaaien, rusten en het staat voor de kringloop van de seizoenen.

Omdat in Moeder Aarde al het leven dat wij kennen is ontstaan, is zij de Moeder van Alles. Ze is zo oud als het leven zelf, maar ieder jaar verjongt ze weer. Nadat het licht weer gaat groeien, worden de groeikrachten in haar weer geboren.

Zij draagt al het leven in haar schoot, voedt en ondersteunt en geeft rust als het vergaat. Ze geeft aan alle wezens, bomen, planten en water geboorte en voedt en onderhoudt ons allemaal. Niet alleen onze voeding, maar ook ons thuis, onze omgeving, alles wat wij creëren komt bij haar vandaan.  Zij is leven gevend en zorgend, zoals een moeder.

Moeder Aarde, of Moeder Natuur. Natuur of natura komt uit het Latijn en staat voor geboorte en karakter, dat wat je in je diepste kern bent, jouw eigen natuur. De aarde werd vereerd als een vrouwelijke moeder figuur, maar ook in alle natuurwezens, goden, godinnen en symbolen en allerhand andere aardse fenomenen. Zij is alles om ons heen.

Ook de oceaan is de Oermoeder, zij wordt de grootste oermoeder genoemd die wij kennen.Uit deze enorm grote en diepe watermassa die een groot deel van onze planeet bedekt, is al het leven voortgekomen. Als wij in de baarmoeder verblijven, is dit in het vruchtwater. Dat laat ons drijven en het beschermt ons. Die staat van zijn wordt wel het oceanisch bewustzijn genoemd, een gevoel van opgenomen zijn, alsof wij nog in onze oermoeder verblijven. In oude culturen wordt de oermoeder afgebeeld met een breed bekken en mooie, volle buit waarin alles geschapen wordt. 

De Moedergodin en Almoeder

De Oermoeder verwijst ook naar De Moedergodin of Almoeder en verwijst naar een verscheidenheid van vrouwelijke godheden en moederlijke symbolen van schepping, creativiteit, geboorte, vruchtbaarheid, seksuele vereniging, verzorging, de levenscyclus en de moederlijke Aardegodin. 

Aan de ene kant zijn er Godinnenbewegingen die de Moedergodin aanbidden. Volgens deze bewegingen zouden primitieve samenlevingen eerst matriarchaal geweest zijn,  waarin vrouwen de leiding hadden en waarbij een soevereine, verzorgende, moederlijke aardegodin aanbeden werd.

De Oermoeder vervulde daarin de rol van de archetypische Moeder, zij was de Godin in mensengedaante, de beschermster van alle kinderen van de stam, als een Moeder Aarde in levende lijve, gezond en krachtig. Ze moest de personificatie van de Godin zijn en behoorde de stam toe

Anderen beweren dat dit eerder een projectie is van de huidige ideeën op oude mythen dat veelal gepaard ging met een verlangen naar een verloren beschaving uit vervlogen tijden, die rechtvaardig, vredevol en wijs zou zijn geweest.

De Moedergodin die heling komt brengen

Dan zijn er natuurlijk ook nog Moeder Godinnen die heling (en liefde) komen brengen en ondersteuning bieden, zoals  Quan Yin, Lady Nada, Maria en Isis en vele anderen waarmee wij ons kunnen verbinden. Zij brengen Liefde en ondersteunen jou in je transformatieproces. Zij zijn er ook om pijn uit de vrouwelijke geschiedenis te helen, die tot in de diepste cellen van het collectief bewustzijn geheeld moeten worden. Daarnaast helpen zij ook bij individuele pijnstukken. Door je steeds meer met de energie van de Godinnen te vereenzelvigen zul je het zelf ook steeds meer belichamen en kom je ook meer en meer in 5D en hoger terecht.

peru-336149_640

De Nusta Karpay – verbinding met 7 spirits (oermoeders) vanuit de Inca Traditie

De Nusta Karpay is een inwijdingsweg waarbij de mannelijke en vrouwelijke energie in balans wordt gebracht. Via deze inwijdingen verbindt je je met de kosmische vrouwelijke energie, de zeven godinnen van de Andes en met moeder Aarde (Pachamama).

Ñusta betekent prinses, godin of priesteres van de Andes en staat voor vrouwelijke energie, Karpay is de initiatie van energie van de Paqo-sjamaan naar student of cliënt. De Ñusta Karpay zijn zeven energie transmissies doorgegeven door de Paqo’s uit de Andes (Peru), die je diepe vrouwelijke energie wakker maken. De Paqo’s stammen rechtstreeks af van de Inca Voorouders.  

De Karpay helpt je je hele fysieke en energetische lichaam tot leven te brengen, je te verbinden met Moeder Aarde, met de Godin in jou, met de complete vrouw in jou, zowel in de man als vrouw. Je ontvangt de inwijdingen als energetische zaden van licht van de heilige vrouwelijke archetypes om je opnieuw te verbinden met je aangeboren kwaliteiten.

De zeven Ñustas zijn Mama Ocllo, Doña Mujia, Mama Simone, Doña Teresa, Maria Sakapana, Huana Wamantiklla en Tomasa Wamantiklla. Ze brengen ieder hun eigen licht en iedere transmissie en ceremonie heeft zijn unieke kracht. Grappig genoeg is de 3e Nusta Mama Simona, zij verbindt je met je origine, voorbij je voorouders en levens.

Er wordt gezegd dat de Nusta Karpay je diepste vrouwelijke energie activeert, waarmee deze godinnen absoluut ook in het rijtje van de Oermoeder thuishoort.

Het Oermoederschap als een manier van bewust opvoeden

Het Oermoederschap kan ook worden gezien als een manier van bewust opvoeden op een natuurlijke manier waarbij je de behoefte van je kind volgt en veel nabijheid biedt, vaak tot grote ergernis vanuit je omgeving van wat minder bewuste mensen. Bij deze manier van opvoeden wordt er vooral uitgegaan dat een kind vooral begeleiding nodig heeft en dat het alle potentie al vanaf zijn geboorte bij zich draagt.

De Oermoeder die alles kan

Dan is er ook nog zo’n oermoeder waarvan iedereen zich afvraagt: ‘Hoe doet ze dat nou’. Dat zijn de moeders bij wie het allemaal vanzelf lijkt te gaan, die hun hand er niet voor omdraaien bijvoorbeeld om met vier kleine kinderen tegelijk de stad in te gaan, die altijd vol leuke ideeën zit en over een energieniveau beschikken waar je U tegen zegt. Deze Oermoeder doet alles met veel gemak en niets is haar te veel, waar anderen al snel wat steken laten vallen omdat het te veel gedoe is of lastig. Vliegreizen of een lange autorit, het maakt niet uit, alles kan. Ze blijft rustig onder alle omstandigheden.

Zielskwaliteiten van de wijze vrouw

Anderen zeggen dat de Oermoeder vooral staat voor de moeder die je mist en voor iemands zielskwaliteiten. Dat betekent dat je geen moeder hoeft te zijn om Oermoeder te zijn en dat bij het Oermoederschap vooral gaat om eigenschappen die je met je meedraagt en hebt meegekregen. Sommige vrouwen ZIJN gewoon oermoeder,  de Wijze Vrouw, de moeder die zij is, van binnen uit.

Vanaf hun geboorte zijn zij al moeder; liefdevol, geduldig, hun hand uitreikend. Zij hebben geen kinderen waarmee zij hun moederschap tonen, maar omarmen je, bieden je veiligheid en kunnen precies op het juiste moment  het juiste zeggen.

Systemisch werk

In systemisch werk is de Oermoeder degene die wel wist hoe het moest: zowel de vrouw waarvan een geslacht afstamt, als de bewuste moeder (Ouder) die de behoeften van een kind volgt en zo veiligheid biedt als degene die de mooie kwaliteiten van de Oermoeder met zich meedraagt en haar eigen missie uitdraagt vanuit haar zielskwaliteiten.

Zij is degene die aan het begin staat van de moederlijn, vrij van pijn en volledig verbonden met de Aarde en het Al,  zorgend voor een onophoudelijke stroom van onvoorwaardelijke liefde naar iedereen die na haar komt. Als je je weer verbindt met de liefde van de Oermoeder, dan voel je haar kracht, haar geborgenheid, haar zorgen voor jou en haar onvoorwaardelijke liefde en open je jezelf voor die stroom van onvoorwaardelijke liefde vanuit je familielijn, die door omstandigheden en gebeurtenissen niet altijd meer voelbaar was.

De Oermoeder als biertje

Tot slot is de oermoeder ook een biertje en de woorden die de brouwer aan dit biertje heeft mee gegeven, is eenvoudig doch enorm kernachtig en omschrijft precies wat de Oermoeder ook voor mij is:

‘Onze Oermoeder is sterk, robuust en vol. Ze omarmt je liefdevol en laat niet zomaar los. Een warm gevoel van liefde en geborgenheid. De Oermoeder; schenkt het leven!’  

Dit smaakt mij in ieder geval wel naar meer!

affectionate-cat-5031732_640

Wat de Oermoeder betekent voor mij

De Oermoeder staat volledig in haar kracht, vol vertrouwen en zelfvertrouwen, in verbinding met zichzelf en met haar innerlijke kracht en (ziels)kwaliteiten. Zij is een baken van Licht, zonder dat zij daar iets voor hoeft te doen. Ze is de Moeder, die koestert, ongeacht of zij kinderen heeft.

Ze is de Wijze Vrouw en degene die een Helpende Hand geeft, de Healer en Lichtwerker. Zij is degene die luistert, koestert en veiligheid biedt, degene die niet oordeelt en voelt vooral liefde en veel mededogen. Zij houdt vanzelfsprekend ook van zichzelf. Haar aanwezigheid brengt licht, verlichting en heling.

Zij is verbonden met de natuur en met Moeder Aarde, met haar kristallijnen kern en haar elektromagnetische krachten, ze gaat daarvoor dwars door alle lagen heen. Vanuit dit zuivere contact met de Aarde en met de Bron in haar zelf en haar lichaam is zij volledig verbonden met de Grote Bron en geopend voor de Universele Lichtstromen die zij op haar beurt ook weer doorgeeft aan anderen. Bewust of door gewoon te zijn.

De Oermoeder is de Bron, ongeacht of zij man of vrouw is. Zij belichaamt het Universum en de Aarde. Zij is de Godin, de Priesteres, de Divine Being. Zij is verlicht. Zij is de Bron, volledig in verbinding. Zij is.

We zijn allemaal Oermoeder

Tijdens je transformatieproces zul je steeds meer lagen van je eigen pijn oplossen om je uiteindelijk ook weer te verbinden met de Oermoeder die ook in jou zit. De Godin, de Priesteres die jij ook bent, verbonden met Moeder Aarde en Vader God (het Universum),  verbonden met je kwaliteiten en zielsmissie. Dan voel je je krachtig, geliefd, geaard en ben je verbonden met de spirituele wereld. Dan leef je in liefde, vrijheid, geluk en overvloed. Dan ben je.

Op 23-6 is er een nieuwe Oermoederliefde Groepsheling!

Op 23 juni is er weer een Oermoederliefde Groepsheling: opnieuw een diepgaande heling in het veld van de Oermoederliefde, vanuit A Mother’s Love frequency zal er opnieuw een diepgaande healing plaatsvinden en vereenzelvigen we ons meer en meer met de trillingsfrequenties en de natuurkrachten en kwaliteiten van de Oermoeder. Het geheel wordt intuïtief aangevuld met energietransmissies vanuit andere systemen en is in de afgelopen weken meer en meer in opbouw tot stand gekomen.

We starten elke keer op andere wijze in het veld van de Oermoeder en laten de energie ons systeem binnenkomen, en laten daarin heel bewust blokkades, emoties, schaduwen en patronen ons lichaam uit trillen. Ook delen van voorouderlijke patronen en overerfde overlevingsmechanismen en andere thema’s worden uitgenodigd om losgelaten te worden om ons dit maal speciaal met de straal van Zelfliefde te verbinden om te helen.

Aanmelden kan via deze pagina. Je bent van harte welkom !! 

Bronvermelding van artikelen en publicaties van waar uit ik me heb laten inspireren voor dit artikel

Eén reactie

Geef een antwoord

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.