Nefertum

"Zijn wie je werkelijk bent"

Heling met de hoge frequenties van Atlantis

| Geen reacties

Terwijl Moeder Aarde door een moeilijke periode van transformatie gaat, en iedereen haar krachten, kennis en energie gebruikt in dienst van de planetaire Ascentie, is nu de tijd aangebroken om weer in verbinding te komen met ons erfgoed om onze ware zelf te herkennen en oude geloofssystemen, gedachten en verwachtingen los te laten.  

Door onze eigen angsten en pijn van afscheiding te overwinnen komen we in een staat van zijn en kunnen we door de poort van vernieuwing stappen van eenheid. Dan mogen we weer één zijn met Moeder Aarde, en met alle levensvormen.

In deze tijd mogen wij ons weer verbinden met de liefdevolle energie van Lemurië en het Gouden tijdperk van Atlantis.

Lemurië

Lemurië was nog voor de tijd van Atlantis een spiritueel paradijs op aarde, een zeer hoog ontwikkelde beschaving die volledig in eenheid leefde met alles om zich heen. Lemurië wordt ook wel het land van “Mu” genoemd wat moederland betekent en het lag in de stille oceaan

Het was een ideale samenleving, die compleet volgens de wil van God verliep totdat er misbruik werd gemaakt van Liefde en deze beschaving ten onder ging.

Atlantis

Atlantis komt voort uit Lemurië en was één van de vele koloniën. Het Continent bevindt zich in het midden van de Atlantische Oceaan.

Er wordt gezegd dat op Atlantis het allerhoogste ontwikkelingsniveau bereikt werd dat ooit op Aarde bestaan heeft, hoger nog dan Lemurië.

De bewoners waren wijs en hadden veel geleerd van de tijd op Lemurië. Zij waren meesters in het werken met helende energie, zonder hun eigen energie te gebruiken. Ze stonden volledig in contact met de Bron. Er waren vele tempels en Hogepriesters en Priesteressen.

Ook de nu Opgestegen meesters en de Chohans (Meesters) van de 7 stralen leefden eens op Atlantis. Ze stralen nu hun bewustzijn uit naar de aarde om de wereld te veranderen, de trilling te verhogen en wonderen te creëren.

22 Symbolen

Deze meesters uit de tijd van Atlantis hebben 22 zeer krachtig geometrische vormen en symbolen geïntroduceerd met het doel om de menselijke trillingsfrequentie van die tijd te verhogen. Na verloop van tijd merkten deze meesters en Germain op dat de priesters en de koninklijkheden niet alleen in de meerderheid waren, maar eveneens grote invloed hadden op het volk. De priesters en koninklijkheden bezaten ook geheimen uit Lemurië die zij gebruikten juist om de massa’s te manipuleren, te onderwerpen aan hun wil en feitelijk als slaven aan zich te binden. Het is hen dusdanig gelukt dat het uiteindelijk de val van Atlantis teweegbracht.

Twee stromingen

Gaandeweg raakten steeds meer mensen hun verbinding met het Goddelijke kwijt maar vooral de laatste periode (17.500 – 10.500 voor Christus) kan worden gezien als een periode van verval, omdat de verbinding steeds meer verloren ging.

Je zou kunnen zeggen dat er in die tijd uiteindelijk 2 verschillende stromingen of trillingsfrequenties zijn waar te nemen: de ene stroming heeft een duidelijk doel om de mensheid in zijn macht te krijgen en houden en de andere stroming heeft een voelbaar hogere trilling en zoals wij het voelen zijn het de meesters die over zijn gebleven van Lemurië (bron: Shamballa Eenheid). Hun doel is heel duidelijk, ze willen de mensheid weer herenigen in eenheid en goddelijkheid.  En al kende deze groep mensen geen leiders omdat zij functioneerden in absolute eenheid, lijkt Saint Germain toch naar voren te stappen om het woord te voeren.

De ondergang

Vele Atlantiërs vergaten hun lichtlichamen en ook zij lieten hun ego de overhand nemen, wat geleid heeft tot een oorlog waarna het land gezonken is. Velen zijn daarbij daadwerkelijk verdronken. Als je in een vorig leven verdronken bent op Atlantis, dan kan het best zijn dat je in dit leven moeite hebt met zwemmen in zee/ water zonder dat je begrijpt waarom.

De meesters en Germain hadden dit op tijd ingezien en zij verlieten Atlantis vlak voor de val. Zij spraken met zijn allen af dat hun werk/doel voortgezet zou worden en zij verspreiden zich uiteindelijk over verschillende werelddelen. Om maar een aantal plaatsen te noemen, Tibet, de Himalaya, delen van Rusland, Afrika, Mt shasta. Een groep heeft zelfs gekozen vanuit de inner- aarde hun werk voort te zetten. 

Dankzij de is de energie niet verloren gegaan en vinden we daarin zo langzamerhand steeds meer terug. 

Saint Germain

Zo is in de geschiedenis en evolutie van de mens is de invloed van Saint Germain duidelijk terug te vinden. Hij is namelijk verschillende malen afgedaald in zijn energie om te kunnen incarneren in een menselijk lichaam hier op aarde. Elke incarnatie heeft hij cadeautjes voor de mensheid achtergelaten al werden zij niet altijd als zodanig herkend.

Zijn grootste en meest bekende invloed voor de evolutie sprong van de mensheid en de aarde was zijn verbinding, rond de helft van de negentiende eeuw, met Dr. Usui. Uiteindelijk zou dit bekend worden als Reiki.

Dr. Usui

Mikao Usui is de grondlegger van Reiki. Hij was hij op zoek naar oude kennis om te helen. Hij is in zijn zoektocht geleid door opgestegen meesters van Atlantis. Als rondtrekkende novice heeft hij veel gereisd en gestudeerd.

In 1922 hield hij een Retraite op de Kurama berg. Hij kreeg een Satori, een verlichte ervaring van binnenstromende Ki in de Kruin-chakra. Later dat jaar richtte hij de Üsui Reiki Ryoho Gakkai”op, Stichting voor Usui Geneeswijze en opende een Reiki-kliniek in het centrum van Kyoto. Usui bouwde zijn eigen praktijk op en wijdde 16 mensen in tot Reiki-master.

Dr. Usui heeft zijn leven gewijd aan het leren van Oude leer. Zonder zijn discipline, en volhouding hadden we vandaag de dag geen Reiki gehad. Onze levens zijn verrijkt door zijn werk en Liefde voor het mensdom. Zijn dedicatie als een volgeling van het Licht leeft door in onze spiritueel Reiki pad.

Universele Levensenergie

Reiki is een zeer oude levenswetenschap, die 1000-den jaren verborgen is gebleven, totdat Dr. Usui, de grondlegger van de Reiki, deze opnieuw ontdekte via Saint Germain. Deze prachtige vorm van energieoverdracht wordt nog dagelijks door velen beoefend en geïnstrueerd.

Reiki staat voor universele levensenergie. Reiki-energie is de levensenergie waarmee elk levens wezen (plan, mens en dier) bezield is. Reiki is een natuurlijke geneeswijze waarbij de genezende levensenergie wordt doorgegeven door handoplegging van uit een oneindige bron. Met een Reiki-behandeling ontvangt het lichaam extra energie om aan herstel te beginnen, Reiki ondersteunt het zelfgenezend vermogen en werkt daarnaast ook op geestelijk niveau. Reiki is een vorm van meditatie, waarbij je je richt op de universele energie.

Bij inwijdingen is het centrale energiekanaal geopend, waardoor de universele energie contact kan maken met jouw levensenergie (na de geboorte is het energiekanaal geopend, maar wordt vaak in de eerste levensjaren gesloten door het vormen van blokkades). Na een inwijding stroomt de Reiki-energie door je lichaam en kun je (zelf)behandelingen geven. Je krijgt tevens bescherming mee tegen negatieve energie van mensen die je behandelt. De initiaties zijn een rituele behandeling met symbolen en bepaalde bewegingen.

Vanaf het moment dat Reiki steeds meer bekendheid kreeg gedurende de laatste anderhalf eeuw, is duidelijk te zien dat er een verschuiving in het collectieve bewustzijn van de mensheid plaats heeft gevonden.

Shamballa Multidimensionele Heling (MDH)

Die snelle verhoging in het menselijke collectieve bewustzijn resulteerde in de vraag naar een verhoging en expansie van Reiki. Er waren immers nog meer symbolen uit die tijd in plaats van de 4 symbolen van de traditionele Reiki. Toen verscheen Germain met wat wij in onze geschiedenis kennen als Shambala MDH via John Armitage. Men kent John ook bij zijn spirituele namen; Hari Das, Ashtar Melchizedek en soms kortweg als dr. Das.

Shambhala MDH is de opvolger van Reiki. Het werkt vrijer en borduurt door op de basis van Reiki, maar is vele malen sterker. Het brengt je in contact met hogere energieën.  Door je te verbinden met de energie van Shambhalla vindt er een verruiming van je bewustzijn plaats, waardoor je meer in balans en in je eigen kracht komt te staan en een ieder volgt daarin zijn eigen pad. Shamballa MDH is een energie van vrijheid en tevens multi dimensioneel en brengt ons een stap verder in ons innerlijke herinneren van wie en wat wij daadwerkelijk zijn

Shamballa MDH is een verlenging van de Reiki-energieën die tot nu toe bij ons bekend zijn. Het is een pure Liefdesenergie die door je hartchakra gaat en komt om jezelf en anderen te genezen. De genezingscapaciteit die je verwerft of beter gezegd herinnert, is meer een bijproduct als je wordt ingewijd. Het hoofddoel van een inwijding in Shamballa is echter je in contact te brengen met jezelf en met hogere energieën die je verrijken en je spirituele groei stimuleren. Door Shamballa te leren maak je het mogelijk dat meer helende energie op aarde komt.

De oorspong van Shamballa

In een Channeling van John Hermitage van 16 maart 1996 vertelt Saint Germain over Shamballa:

‘Shamballa is een geschenk van God en mezelf, Master Germain. Shamballa betekent onvoorwaardelijke Liefde. Shamballa is niet alleen een manier van genezen, het is een manier om je eigen spirituele groei en ontwikkeling te versnellen en te optimaliseren.

Shamballa is de transformatie en ontwikkeling, omdat er meer informatie en symbolen aan de Reiki Methode zoals we die kennen is doorgegeven aan de wereld via Dr. Usui. Daarom noem ik deze getransformeerde methode; de Shamballa Multi Dimensional Healing, kortweg Shamballa genoemd.

Als je eenmaal bent ingewijd in Shamballa, ben je ingewijd voor eeuwig. Jullie allen zijn in vorige levens ingewijd in Shamballa of Reiki en nu is de tijd aangebroken om je dit te herinneren. Door het gebruik van Shamballa bij jezelf en bij anderen zul je een staat van verlichting bereiken.

De oorsprong van Shamballa ligt in het verzonken rijk van Atlantis en is zo goed als verloren gegaan, duizenden jaren geleden. Nu ben ik bezig deze verloren gewaande kennis opnieuw aan de mensheid aan te bieden zodat men deel kan uitmaken van het transformatieproces waar onze moeder Aarde nu doorheen gaat.

De Aarde is aan het veranderen en zij heeft het besluit genomen om weer volledig te zijn. Zij zal dat vroeg of laat zijn, met of zonder jouw aandeel. Je kunt je aandeel opeisen en haar helpen met de transformatie en het transformatieproces van haar inwoners. Immers ieder klein beetje helpt en alle kleine beetjes maken een geheel’.

Shamballa Eenheid

Germain en de meesters zijn erg verheugd met deze snelle expansie en wilden na circa tien jaar de volgende sprong aanbieden aan de wereld. De wereld en het collectieve bewustzijn zijn steeds meer bereid om een hoger trillende waarheid te accepteren en de eigen goddelijkheid te herinneren en ervaren. De volgende evolutie sprong ontving de naam Shambhala Eenheid, en geeft duidelijk aan hoe de stappen te ondernemen om juist dit doel te bereiken, namelijk Eenheid en goddelijkheid voor allen.

Shambhala dateert uit de tijd van Lemurië. Als wij ons verbinden met die tijd voelen we dat Lemurië duidelijk in een pre-val trilling vertoeft. Dat wil zeggen dat de verbinding met het goddelijke alom aanwezig is en dat er zeer weinig dualiteit of verval energie aanwezig is. Het grootste gedeelte van de wezens in Lemurië zijn goddelijke scheppers in eenheid, samenwerkend en plannen smedend om de aarde een spectaculaire reis te laten beleven en ervaren.

Shamballa is het collectieve bewustzijn van Opgestegen Meesters en Kosmische Opgestegen Meesters. Het is de energie van vrede, licht en liefde en staat voor niet oordelen. Het is de energie die ons herinnert aan wie we werkelijk zijn. Verbonden in éénheid. Daarom wordt het Shamballa Eenheid genoemd. Het afstemmen op deze energie brengt een heling op gang, omdat wij herinnerd worden aan onze eigen heelheid.

We mogen de energie en kennis nu weer terughalen zodat we kunnen helen en bijdragen aan het geheel

We bevinden ons nu in een overgang naar het kristallijne tijdperk. Dat maakt dat zowel onze processen als het proces van Moeder Aarde naar Ascensie in een stroomversnelling zitten.

We mogen nu de kennis van Lemurië en Atlantis samen laten komen in de vijfde dimensie op Aarde. Er zijn veel lichtwerkers op aarde om hierbij te helpen. En er zijn ook vele Engelen, Gidsen en Opgestegen Meesters die ons hierin bijstaan om vanuit de Bron te helpen als we daarom vragen.

En ook de kristallen uit deze tijd ontwaken nu langzaam uit hun slaapstand. Deze zijn vlak voor de ondergang van Atlantis in een soort slaapstand gebracht, zodat ze niet langer misbruikt konden worden. Deze verzegeling wordt nu opgegeven.  

We mogen nu ons fysieke lichaam zuiveren en oude pijn van afgescheidenheid loslaten. Ook mogen we onze angsten en schuldgevoel loslaten, omdat velen van ons aanwezig zijn geweest tijdens het misbruik van de kristalenergie op Atlantis.

Door je te verbinden met de hoge energie van Lemurië en Atlantis verbind je jezelf met energie waarmee je oude herinneringen kunt ophalen, blokkades kunt doorbreken en je healingcapaciteiten versterken. Het helpt je ook bij je Spirituele groei omdat je je met de energie ook verbindt met de Oeroude kennis.

Je kunt jezelf op de energie leren afstemmen, maar je kunt je er ook voor laten inwijding waardoor de energie toegankelijk wordt en vrij door je heen kan stromen, je trilling verhoogt en er heling plaats vindt.  Je ontwikkelt zelf zo door naar een hoger bewustzijn, je kunt jezelf en anderen helen en activeert je eigen helingscapaciteiten om door te groeien naar steeds meer eenheid.

Ook de Oermoederliefde Groepsheling reist af naar Atlantis !

In de Oermoeder Groepsheling en Atlantis wordt je afgestemd op de Universele Oermoederliefde en de helende frequenties van Atlantis. Je ontmoet daar het Zusterschap van Isis, dat al sinds tijden Atlantis bestaat (de Oermoeders van Atlantis). De Priesteressen nemen je mee naar een Atlantische Lichttempel, waar zij jou heling brengen. Je ontvangt daarnaast ook heling vanuit een Oeroud Atlantisch ‘Protocol’ – je ontvangt o.a. een zuivering, bescherming en innerlijke kracht naast de diepe heling van de Zusters vanuit de oeroude heilige Atlantische energieën.

Daarna reis je af naar de Kristallen Tempel van Thoth, hij heeft naast de enorm trillingsverhogende energie een cadeau voor jou, iets wat je kunt gebruiken voor jouw eigen spirituele ontwikkeling. Daarna ontvang je de inwijding Awakening the Light Codes of Atlantis!

Met deze inwijding wordt je fysieke lichaam gezuiverd om ons voor te bereiden op de Ascentie. Al onze licht codes worden geactiveerd waardoor je toegang krijgt tot onze oerkennis. De inwijding is een belofte van Zelf Meesterschap en liefde voor AL wat is. Het opent ons op de hoogste niveaus, bij het dienen van het licht en alle bewoners van alle werelden.

Je kunt de ingesproken transmissie van de heling ‘Oermoeder in Atlantis’ via deze link bestellen. 

Bronvermelding

Geef een antwoord

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.